Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 459 - 468 2019-11-30

Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması
A Survey On The Effects Of Basel II On Real Sector and The Effects Of Basel III On Banking Sector

Hatice İLLEEZ [1] , Ahmet DOĞAN [2]


Çalışmanın amacı, Basel II Kriterlerinin ülkemizdeki reel sektöre muhtemel etkileri ile Basel III Kriterlerinin bankalar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı ilk 1000 firma arasındaki Kayseri’deki 30 firmanın soru formu ve birebir görüşme yoluyla 17’sinden elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Reel sektörün Basel II’ye bakış açısı konusunda firmaların Basel II’den beklentilerinin, kısa vadede %82,4’ünün olumlu, Orta ve uzun vadede ise bütün firmaların olumlu beklentileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Basel II Kriterlerinde risk yönetimi önemli bir konudur. Firmaların %23,5’i risk yönetimi bölümünün olduğunu, %76,5’i risk yönetimi bölümünün olmadığını belirtmiştir. Bankacılık sektörünün Basel III Kriterlerinden Sermaye Yeterlilik Oranı, Likidite ve Kârlılık oranları konularında etkilendiği belirlenmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren aktif büyüklüğü sıralamasındaki ilk beş bankanın finansal tablolarından yararlanılarak analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda Basel III’ün oran kriterlerine bankaların uyumlu olduğu ve sektör ortalamalarının genellikle üzerinde oldukları tespit edilmiştir. Bu bankaların Basel III’e hazır oldukları görülmüştür. 

The aim of the study is to investigate the effects of Basel II on the real sector and the effects of Basel III on banking. The survey was applied to 30 Kayseri firms in the first 1000 firms published by Istanbul Chamber of Industry. Results obtained from 17 firms were evaluated by using SPSS program. It is seen that firms' expectations from Basel II are positive in the short term regarding the perspective of real sector to Basel II. Risk management at Basel II is an important issue. 23.5% of the firms stated that there is a risk management department and 76.5% of them do not have a risk management department. It is determined that the banking sector is affected by Basel III on Capital Adequacy Ratio, Liquidity and Profitability ratios. The top five banks in terms of total assets operating in Turkey are analyzed using the financial statements. As a result of the analyzes, it is determined that banks are compatible with the ratio criteria of Basel III and they are generally above the sector average. These banks were found to be ready for Basel III.

 • Ateş, Alişan, (2003) “Bankalarda Üstlenilen Riskler ve Türk Bankacılık Sisteminin Basel Kriterlerine Uyumu”, Yüksek Lisans Tezi,
 • Balcı, Baki Rıza. (2011) “The Nexus Between Basel II and IFRS for SMEs”, Journal of Yasar University, 21 (6), 3471-3479.
 • Bartolini, Monica, Silvia Gardini & Giuseppe Savioli. (2014) “International Financial Reporting Standards and SMEs: The Effects on Firm Rating According to Basel II”, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 10 (1), 43-67.
 • Beşinci, Murat, “Basel Kriterleri, Basel II’nin Finans ve Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Basel II’ye Uyum Süreci”, Active Dergisi, 25.01.2019
 • Cangürel, Ozan ve diğ., (2010) Sorularla Basel III. BDDK Risk Yönetim Dairesi, Ankara.
 • Dedu, Vasile & Dan Costin Nitescu, (2012) “Basel III-Between Global Thinking and Local Acting, Theoretical and Applied Economics”, 19 (6), 5-12.
 • Demirkol, Ömer Faruk ve Emel Aba, (2012) “BASEL II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Süreci İçinde Gelen Ek Düzenlemeler Seti: BASEL III Kriterleri”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (2), 253-265.
 • Demirkol, Ömer Faruk ve Emel Şenbayram, (2014) “Basel III Uzlaşısı ve Makroekonomik Boyutu”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi (KSÜ Journal of Social Science), 11 (2), 245-262.
 • Doğan, Burcu ve Erkan Sarsıcı, (2018) “Basel III ve Kobi’ler Üzerine Muhtemel Etkileri”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 04 (02), 110-116.
 • Küçüközmen, Coşkun, (2007) Basel II, Kastamonu Ticaret Borsası. Kastamonu.
 • Sungur, Gökhan ve Abdurrahman Okur, (2014) “Basel Kriterleri ve KOBİ’ler Tarafından Anlaşılmasına Yönelik Uygulama Çalışması”, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, 11-23.
 • Şendoğdu, Aslan, (2010) “Basel II Kriterlerinin Dünü Bugünü ve Gelecek İçin Bir Üst Sürümüne Olan İhtiyacın Kaçınılmazlığı”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 4-13.
 • Yüksel, Ayhan, (2005). Basel II nin KOBİ Kredilerine Muhtemel Etkileri. BDDK Araştırma Dairesi. Ankara
 • Yayla, Münür ve Yasemin Türker Kaya. (2005). “Basel-II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci”, BDDK ARD Çalışma Raporları: 2005/3, 1-52.
 • Türkiye Bankalar Birliği İstatistiki Raporlar, Erişim Tarihi: 20.01.2019
 • Ziraat Bankası Eğitim Daire Başkanlığı. (2005). Basel II (Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi). Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3192-0531
Author: Hatice İLLEEZ (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9311-9796
Author: Ahmet DOĞAN (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd545347, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {459 - 468}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.545347}, title = {Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {İLLEEZ, Hatice and DOĞAN, Ahmet} }
APA İLLEEZ, H , DOĞAN, A . (2019). Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 459-468 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.545347
MLA İLLEEZ, H , DOĞAN, A . "Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 459-468 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/545347>
Chicago İLLEEZ, H , DOĞAN, A . "Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 459-468
RIS TY - JOUR T1 - Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması AU - Hatice İLLEEZ , Ahmet DOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.545347 DO - 10.29249/selcuksbmyd.545347 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 468 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.545347 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.545347 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması %A Hatice İLLEEZ , Ahmet DOĞAN %T Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.545347 %U 10.29249/selcuksbmyd.545347
ISNAD İLLEEZ, Hatice , DOĞAN, Ahmet . "Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 459-468 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.545347
AMA İLLEEZ H , DOĞAN A . Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 459-468.
Vancouver İLLEEZ H , DOĞAN A . Basel II Kriterlerinin Reel Sektöre Etkileri ve Basel III Kriterlerinin Bankalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 468-459.