Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 325 - 344 2019-11-30

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği
Outsourcing Status Analysis on the Hospitals of the Ministry of Health: Case of Ankara

Seyhan Çil Koçyiğit [1] , Zeki Kadı [2] , Aynur Sorucuoğlu [3]


Sağlık sisteminin performansını artıran ve ekonomide katma değer meydana getiren bir yönetim stratejisi olan ve “Outsourcing” olarak da bilinen Dış Kaynaktan Yararlanma (DKY)  yöntemi,1990 yılından itibaren başta özel ve kamu sektörüne ait hastaneler olmak üzere ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışma, Ankara’da Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezleri olmak üzere toplam 42 hastanenin 2017 yılında DKY yöntemiyle sağlanan hizmet türlerini tespit etmeye, DKY’nin nedenlerini ortaya koymaya ve idarecilerin DKY yöntemiyle aldıkları hizmetlerle ilgili memnuniyet düzeylerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Çalışma 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Türk Sağlık Sistemi’nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu” nda kullanılan anket formu esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma, Sağlık Bakanlığı raporunda belirtilen hizmet alımlarının geçen 8 yıl içinde artarak devam ettiğini ve artık neredeyse DKY yöntemini kullanmayan hastane kalmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca geçen bu süre içinde DKY yöntemi ile hizmet alımlarında klinik ve klinik olmayan hizmet türlerinin çok çeşitlilik arz ettiğini göstermiştir. İdarecilerin de DKY noktasında memnuniyet seviyelerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Outsourcing, which is a management strategy that enhances the performance of the health system and creates added value in the economy, has started to be implemented in Turkey, especially in private and public sector hospitals since 1990. The aim of this study was to determine the types of outsourced services provided by 42 public hospitals in Ankara in 2017, to reveal the reasons of outsourcing and to reveal the satisfaction levels of outsourcing services of hospital managers. The study was carried out as a questionnaire form which was published by the Ministry of Health of Turkey in 2010, "Research Report of Outsourcing Applications in Turkish Health System". This study shows that the service procurement mentioned in the Ministry of Health report continues to increase in the last 8 years and that almost all of the public hospitals use the outsourcing method. In addition, in this period, outsourcing has shown a wide range of clinical and non-clinical service types in service procurement. It was also observed that the level of satisfaction of the managers at the Outsourcing was high.

 • Atasever, Mehmet ve Konca Altınkaynak, (2017) Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları Yönetimi, Nobel Kitapevi, Ankara, s. 16.
 • Bozdemir, Enver ve Yusuf Öcel, (2016) “Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımının Maliyet Minimizasyonu Açısından Analizi: Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Manyetik Rezonans (MR) Cihazı Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3), s. 1051-1070.
 • Döğücü, M. Şemsettin ve Ferhat Sayım, (2009) “Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı: Kocaeli Örneği”, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, 3, s. 262-275.
 • Duhamel, François ve Bertrand Quelin, (2003) “Bringing Together Strategic Outsourcing and Corporate Strategy: Outsourcing Motives and Risks”, Eouropean Management Journal, 21, s. 647-661.
 • Ergin, Gülpembe, ve İsmet Şahin, (2005) “ Dış Kaynaktan Yararlanma Aracı Olarak Hizmet İhaleleri: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastane Yöneticilerinin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışma”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8 (1), s. 51-70.
 • Genç, Nurullah, (2017) Yönetim ve Organizasyon,5. Basım, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. 219-220.
 • Gilley, K. Matthew ve Abdul Rasheed, (2000) “Making More by Doing Less. An Analysis of Outsourcing and Its Effects on Firm Performance”, Journal of Management, 26, s. 763-790.
 • Güngör, Mine, (2007) Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Kahramanmaraş’taki Hastanelerde Bir Alan Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kalkan, Mirza, (2015) Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımının Çalışan Maliyetine Etkisi: Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Uygulaması, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Koçel, Tamer, (2018) İşletme Yöneticiliği, On yedinci Basım, Beta Yayınları, İstanbul, s. 397-400.
 • Mollahaliloğlu, Salih ve diğ. (2010) Türk Sağlık Sistemi’nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu, Sağlık Bakanlığı Yayınları, s. 8-24.
 • Nazlıoğlu, Burcu ve Cemre Eda Yar, (2016) “Hastane İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı- Maliyet İlişkisi: Literatür Taraması”, Usaysad Dergisi, 2, s. 3.
 • Özgener, Şevki, (2004) Bir Yönetim Stratejisi Olarak Outsourcing, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, (Edi.) Bakan,İ., Beta Basım Yayım, İstanbul, s. 183.
 • T. R, Ramanathan, (2008) The Role of Organisational Change Management in Offshore Outsourcing of Information Technology Services, Dissertation.com, Florida, USA, s. 15.
 • Turan, Aygül, (2011) “Gerçek-Mantık Değerlendirmesi: Temel Yeteneğin Dinamik Becerilerle, Dış Kaynaktan Yararlanmanın Model Ortaklığıyla Olan Paradigma Değişimi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3, s. 36.
 • TÜİK, (2018) Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2017, TÜİK Haber Bülteni, s. 27621.
 • Ülgen, Hayri ve Kadri Mirze, (2006) İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Yalçın, İbrahim ve diğ., (2011) “Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 13 (20): s. 83-92.
 • Yamane, Taro, (2001) Temel Örnekleme Yöntemleri, Çev: Alptekin Esin, M. Akif Bakır, Celal Aydın, Esen Gürbüzsel, Literatür Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Author: Seyhan Çil Koçyiğit (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Zeki Kadı

Author: Aynur Sorucuoğlu

Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd549264, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {325 - 344}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.549264}, title = {Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği}, key = {cite}, author = {Çil Koçyiğit, Seyhan and Kadı, Zeki and Sorucuoğlu, Aynur} }
APA Çil Koçyiğit, S , Kadı, Z , Sorucuoğlu, A . (2019). Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 325-344 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.549264
MLA Çil Koçyiğit, S , Kadı, Z , Sorucuoğlu, A . "Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 325-344 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/549264>
Chicago Çil Koçyiğit, S , Kadı, Z , Sorucuoğlu, A . "Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 325-344
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği AU - Seyhan Çil Koçyiğit , Zeki Kadı , Aynur Sorucuoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.549264 DO - 10.29249/selcuksbmyd.549264 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 344 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.549264 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.549264 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği %A Seyhan Çil Koçyiğit , Zeki Kadı , Aynur Sorucuoğlu %T Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.549264 %U 10.29249/selcuksbmyd.549264
ISNAD Çil Koçyiğit, Seyhan , Kadı, Zeki , Sorucuoğlu, Aynur . "Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 325-344 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.549264
AMA Çil Koçyiğit S , Kadı Z , Sorucuoğlu A . Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 325-344.
Vancouver Çil Koçyiğit S , Kadı Z , Sorucuoğlu A . Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Dış Kaynaktan Yararlanma Durum Analizi: Ankara İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 344-325.