Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 508 - 525 2019-11-30

Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Corporate Social Responsibility Projects from a Public Relations Perspective: A Research on Vocational School Students

EMEL DEMİR ASKEROĞLU [1]


Yoğun rekabet ortamında şirketler sosyal bir amacı destekleme ihtiyacı duymaktadır. Böylelikle hedef kitlesi ile arasında bir ilişki kurma imkânı bulmaktadır. Günümüzde bireylerin toplumsal sorunlara duyarlı olması, ürün ve hizmet tercihlerinde farklı kriterleri de göz önünde bulundurmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada halkla ilişkiler perspektifinden kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin inandırıcığına yönelik algıyı ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bir meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde nicel araştırma yöntemlerinden yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Basit rastlantısal örneklem yöntemi ile seçilen 250 kişi ile gerçekleştirilen çalışmanın örneklemi, bir MYO’nun 5 farklı programında eğitim gören birinci ve ikinci sınıf öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizi SPSS 22 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri toplumların ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilen çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat alanlarında gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin meslek yüksekokulu öğrencileri tarafından hangi koşullarda inandırıcı algılandığı ve toplumun hangi alanlarda projelere ihtiyaç duyduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler öncelikli olarak toplumun sorunlarına yönelik eksikliklerin giderilmesi gerektiğini verdikleri yanıtlar ile dile getirmektedir. Özellikle eğitim, sağlık, çevre gibi temel sorunların çözümü için projelere öncelik istemektedirler. Daha sonraki aşamada kültür-sanat faaliyetleri yer almaktadır. Bu nedenle ülkelerin sorunlarına duyarlılık gösteren projeler gerçekleştirmek önemli hale gelmektedir.

In a highly competitive environment, companies need to support a social goal. Thus, it finds the opportunity to establish a relationship with its target audience. The fact that individuals are sensitive to social problems causes them to consider different criteria in product and service preferences. In this study, it is aimed to reveal the perception towards the credibility of corporate social responsibility projects from the public relations perspective. A face-to-face survey was conducted on the students of a vocational school. The sample of the study, which was conducted with 250 randomly selected individuals, was selected among the first and second grade students studying in 5 different programs of a Vocational School. The data obtained from the research were analyzed with SPSS 22 program and 95% confidence level was used. It has been tried to put forward the conditions under which the students of vocational high schools perceive the corporate social responsibility projects realized in the fields of environment, health, education, culture and arts, which are realized in accordance with the needs of the societies in which businesses operate, and in which areas the society needs projects. According to the results of the research, the students first of all stated that they should overcome the deficiencies regarding the problems of the society with their answers. They want to prioritize projects in order to solve basic problems such as education, health and environment. In the next stage, culture and art activities take place. Therefore, it becomes important to realize projects that are sensitive to the problems of countries.

 • Carroll, Archie B., (1979) A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance Author(s): The Academy of Management Review, Vol. 4, No. 4 (Oct., 1979), pp. 497-505
 • Carroll, Archie B., (1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34, 39-48
 • Carroll, Archie B., (1999) Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct BUSINESS & SOCIETY, Vol. 38 No. 3, 268-295
 • Carroll, Archie B., Kareem M. Shabana, (2010) The Business Case for Corporate SocialResponsibility: A Review of Concepts,Research and Practice, International Journal of Management Reviews, DOI: 10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x, 85-105
 • Coşkun, Gül, (2010) Kurumsal Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk, Nobel Yayınları, İstanbul
 • Göztaş Aylin ve E. Pelin Baytekin, (2009) Sosyal Sorumluluk Kampanyalari ile Çocukların Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi Türkiye’den Bir Uygulama Örneği: Aygaz ‘Dikkatli Çocuk’ Kazalara Karşı Bilinçlendirme Kampanyası, Journal of Yasar University, 4(13), 1997-2015
 • Grunig, James.E., (2005) Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları, İstanbul Kotler Philip, ve Nancy R Lee, (2006) Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat, İstanbul
 • Kotler, Philip ve diğ, (2012), İyi Şirket, Optimist, İstanbul Okay Ayla ve Okay Aydemir, (2010) Hakla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, DER Yayınları, İstanbul
 • Özdemir, Hilal, (2009) Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar, 55-72
 • Peltekoğlu Balta, Filiz ve Emel Tozlu, (2017) Halkla İlişkiler ve Gönüllülük Ekseninde Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Bin Yıl Kalkınma Hedefleri, Selçuk İletişim, 10 (1): 5-31
 • Peltekoğlu Balta, Filiz, (2012) Halkla İlişkiler Nedir?, 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul
 • Peltekoğlu Balta, Filiz, (2018) Halklaİlişkiler Nedir?, 10. Baskı, Beta yayınları, İstanbul
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3953-5734
Author: EMEL DEMİR ASKEROĞLU (Primary Author)
Institution: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd561876, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {508 - 525}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.561876}, title = {Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {DEMİR ASKEROĞLU, EMEL} }
APA DEMİR ASKEROĞLU, E . (2019). Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 508-525 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.561876
MLA DEMİR ASKEROĞLU, E . "Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 508-525 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/561876>
Chicago DEMİR ASKEROĞLU, E . "Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 508-525
RIS TY - JOUR T1 - Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma AU - EMEL DEMİR ASKEROĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.561876 DO - 10.29249/selcuksbmyd.561876 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 508 EP - 525 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.561876 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.561876 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %A EMEL DEMİR ASKEROĞLU %T Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.561876 %U 10.29249/selcuksbmyd.561876
ISNAD DEMİR ASKEROĞLU, EMEL . "Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 508-525 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.561876
AMA DEMİR ASKEROĞLU E . Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 508-525.
Vancouver DEMİR ASKEROĞLU E . Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 525-508.