Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 758 - 773 2019-11-30

Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma
A Research on Financial Problems of Accommodation Enterprises in Safranbolu District

Hasan UYGURTÜRK [1] , Cenk ÇETİNKAYA [2]


Ekonomik kalkınmada önemli rol üstlenen turizm sektörünün ana unsurlarında biri konaklama işletmeleridir. Yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren konaklama işletmeleri var olmak ve büyüyebilmek için sağlıklı ve güçlü bir mali yapıya sahip olmalıdır. Ancak konaklama işletmeleri faaliyetleri süresince birtakım finansal sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de turizm sektöründe önemli bir yere sahip olan Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin finansal sorunlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Safranbolu’da yer alan konaklama işletmelerinde anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Safranbolu’daki konaklama işletmelerinin sıklıkla karşılaştıkları finansal sorunların kapasite düşüklüğü,  yüksek personel ve sigorta giderleri, kar marjlarının düşük olması,  özsermaye yetersizliği,  kısıtlı kredi imkanları, yüksek vergi ve harçlar ile sektörel teşviklerin yetersizliği olduğu tespit edilmiştir.

One of the main components of the tourism sector, which plays an important role in economic development, is accommodation enterprises. Accommodation enterprises operating in intense competition environment should have a healthy and strong financial structure in order to exist and grow their assets. However, accommodation enterprises have to face some financial problems during their activities. In this study, it is aimed to determine the financial problems of accommodation enterprises operating in Safranbolu, which has an important place in the tourism sector in Turkey. For this purpose, a questionnaire study was applied to the accommodation enterprises in Safranbolu and the obtained data were analyzed. As a result of the study, it is determined that the financial problems faced by the accommodation enterprises in Safranbolu frequently are low capacity, high personnel and insurance costs, low profit margins, lack of equity capital, limited credit facilities, high taxes and fees, and inadequate sectoral incentives.

 • Akay, B., Sancar, M. F., Uslu, A. ve Öztürk, B. (2015) “Turizm İşletmelerinin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Journal of Recreation and Tourism Research, 2(2), s. 27-33.
 • Akıncı, Z. (2016) Otel İşletmeciliği ve Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Bilen, A., Karakaş, A. ve Yağmur, M. (2014) “Diyarbakır’daki Yerleşik Konaklama İşletmelerinin Karşılaştığı Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5(10), s. 91-104.
 • Ceylan, A. ve İlban, M. O. (2005) “Otel İşletmelerinin Finansal Sorunları Balıkesir İlinde Bir Alan Araştırması”, Seyahat ve Otel işletmeciliği Dergisi, 2(3), s. 12-18.
 • Karadeniz, E., Unur, K., Köşker, H. ve Zencir, B. (2015) “Van İlinde Faaliyet Gösteren KOBİ Statüsündeki Konaklama ve Seyahat İşletmelerinin Finansal Sorunlarının Analizi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), s. 85-98.
 • Karadeniz, E., Koşan, L. ve Geçgin, E. (2018) “KOBİ Kapsamındaki Otel İşletmelerinin Finansal Sorunları: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(2), s. 302-319.
 • Kaşlı, M. ve Karataban, Ö. (2008) “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Oranlar Yoluyla Analizi”, 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 17-19 Nisan 2008, Balıkesir.
 • Sanjeev, G. M., Gupta, K. ve Bandyopadhyay, R. (2012) “Financial Challenges in The Indian Hospitality Industry”, Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 4(2), s. 163-173.
 • STDB (2019) “Safranbolu Turizm Danışma Bürosu- Konaklama Tesisleri”, Güncelleme tarihi: 12.05.2019, http://www.safranboluturizmdanismaburosu.gov.tr/TR-156254/konaklama---yeme-icme.html.
 • Türksoy, A. (2007) “Konaklama İşletmelerinde Mali Başarısızlığa Yol Açan Etmenler”, Ege Akademik Bakış, 7(1), s. 99-115.
 • Ünüvar, Ş. (2006) “Pazarlama Aracı Olarak Konaklama İşletmelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9(1-2), s. 179-198.
 • Yılmaz, H. (2007) “Turizm Sektörü KOBİ’lerinin Finansman Sorunlarının Diğer Sektörlerle Karşılaştırmalı Analizi: Bodrum Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33, s. 162-170.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9252-0155
Author: Hasan UYGURTÜRK (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9620-3598
Author: Cenk ÇETİNKAYA
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd566061, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {758 - 773}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.566061}, title = {Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {UYGURTÜRK, Hasan and ÇETİNKAYA, Cenk} }
APA UYGURTÜRK, H , ÇETİNKAYA, C . (2019). Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 758-773 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.566061
MLA UYGURTÜRK, H , ÇETİNKAYA, C . "Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 758-773 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/566061>
Chicago UYGURTÜRK, H , ÇETİNKAYA, C . "Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 758-773
RIS TY - JOUR T1 - Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma AU - Hasan UYGURTÜRK , Cenk ÇETİNKAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.566061 DO - 10.29249/selcuksbmyd.566061 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 758 EP - 773 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.566061 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.566061 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma %A Hasan UYGURTÜRK , Cenk ÇETİNKAYA %T Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.566061 %U 10.29249/selcuksbmyd.566061
ISNAD UYGURTÜRK, Hasan , ÇETİNKAYA, Cenk . "Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 758-773 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.566061
AMA UYGURTÜRK H , ÇETİNKAYA C . Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 758-773.
Vancouver UYGURTÜRK H , ÇETİNKAYA C . Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 773-758.