Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 825 - 839 2019-11-30

Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki
Relationship Between Concentration And Effectiveness In The Turkish Life Insurance Market

Arif İğdeli [1] , İbrahim Bakırtaş [2]


Bu araştırmanın amacı, 2009-2018 döneminde aylık verilerden yararlanarak Türkiye hayat sigortası piyasasında yoğunlaşmanın piyasa büyümesi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu araştırmada piyasa yoğunlaşmasının ölçümünde , HHI ve Entropi indeksleri kullanılmıştır. Johansen eşbütünleşme testi bulgularında Türkiye hayat sigortası piyasasında yoğunlaşma ile piyasa büyümesi arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca DOLS, FMOLS ve CCR tahmin bulgularına göre HHI ve  değerleri ile piyasa büyümesi arasında negatif yönlü ilişki bulunurken, Entropi değerleri ile piyasa büyümesi arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. Analizden elde edilen bu bulgular SCP yaklaşımında öne sürülen yoğunlaşma ile piyasa büyümesi arasındaki negatif yönlü ilişkiyi doğrulamaktadır. Bu bulgulara göre hayat sigortası piyasasında etkinliğin geliştirilmesi için rekabeti destekleyici politikaların üretilmesi gerekmektedir.

The aim of this research is to examine the impact of concentration on the market growth in the Turkey life insurance market, benefiting from 2009-2018 monthly data. , HHI and Entropi indices were used in the measurement of market concentration in this research. A significant relationship was found between concentration and market growth in the long term in the analysis of Johansen co-integration test findings. In addition, according to DOLS, FMOLS and CCR estimation findings, there is a negative correlation between HHI and   values with market growth, while there is a positive relationship between entropy values and market growth. These findings obtained from the analysis confirm the hypothesis of the existence of a negative correlation between market growth and the concentration proposed in the Traditional Structure-Behavior-Performance approach. According to these findings, in order to effectiveness in the life insurance market, policies supporting competition should be produced.

 • Akel, V., Torun, T. ve Aksoy, B. (2016) “Türkiye'de hayat dışı sigortacılık sektöründe karlılık, sermaye yapısı ve yoğunlaşma ilişkisine yönelik ampirik bir analiz”, Finans ve Bankacılık Çalışmaları Dergisi, 5(5): 1-15.
 • Akın, F. ve Nalan, E. (2013) “IMKB'de işlem gören sigorta şirketlerinin 2006-2010 dönemi finansal performanslarının analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (57): 89-106.
 • Alagöz, M., Akalın, U. S. ve Ceylan, O. (2016) “The relationship between concentration and profitably in Turkish banking sector”, Journal of Emerging Economies and Policy, 1: 11-18.
 • Alhassan, A. L., Addisson, G. K. ve Asamoah, M. E. (2015). “Market structure, efficiency and profitably of insurance companies in Ghana”, International Journal of Emerging Markets, 10(4): 648-669.
 • Bikker, J. A. ve Leuvensteijn, M. V. (2008). “Competition and efficiency in the Dutch life insurance industry”, Applied Economics, (40): 2063-2084.
 • Brokesova, Z., Ondruska, T., Pastorakavo, T. ve Peliova, J. (2016). “Industry concentration and performance: Case of life insurance industry”. T. Dudycz, G. Osbert, ve B. B. Bryzcz içinde, In The Essence and Measurement of Organizational Efficiency (s. 29-37). London: Springer.
 • Carlton, D. W. ve Perloff, J. M. (2000). Modern Industrial Organization, 3. bs., Addison Wesley, NewYork.
 • Choi, B. P. ve Weiss, M. A. (2005). “An emprical investigation of market structure, efficiency, and performance in proper liability insurance”, The Journal of Risk and Insurance, 72(4): 635-673.
 • Cummins, J. D., Denenberg, H. S. ve Scheel, W. C. (1972). “Concentration in the U.S. life insurance industry”, The Journal of Risk and Insurance, 39(2): 177-199.
 • Cummins, J. D., Rubio-Misas, M. ve Vencappa, D. (2017). “Competition, efficiency and soundness in European life insurance markets”, Journal of Financial Stability, (28): 66-78.
 • Çelik, T. ve Kaplan, M. (2007). “Türk sigortacılık sektöründe karlılık ve yoğunlaşma ilişkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(4): 70-82.
 • Çermikli, H. (2014). Endüstriyel İktisat, 2. bs., Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Dilek, S. (2017). Oyun Teorisi Eşliğinde Sanayi Ekonomisi, 2. bs., Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Dimic, M., Barjaktarovic, L., Arsenijevic, O., Sprajc, P. ve Zirovnik, J. (2018). “Measuring the concentration of insurance sector: The case of Southeastern European Countries”, Organizacija, 51(1): 50-64.
 • Eisen, R. (1991). “Market size and concentration: Insurance and the European internal market 1992”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, (16): 263-281.
 • Fenn, P., Vencappa, D., Diacon, S., Klumpes, P. ve O' Brien, C. (2008). “Market structure and the efficiency of European insurance companies: A stochastic frontier analysis”, Journal of Banking & Finance (32): 86-100.
 • Güvel, E. A. ve Güvel, A. Ö. (2012). Sigortacılık, 6. bs., Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Jaloudi, M. ve Bakir, A. (2019). “Market structure, efficiency, and performance of Jordan insurance market”, International Journal of Business and Economic Research, 8(1): 6-13.
 • Johansen, S. (1991). “Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models”, Econometrica, 59(6): 1551-1580.
 • Kozak, S. (2011). “Integration with the European financial system and changes of the non-life insurance sector concentration in Poland”, Oeconomia, 10(2): 41-53.
 • Lipczynski, J., John O.S. ve Wilson, J. G. (2017). Industrial Organization, Competition, Strategy and Policy, 5. bs., Pearson, Harlow.
 • Njegomir, V. ve Stojic, D. (2011). “Liberalisation and market concentration impact on performance of the non-life insurance”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 36(1): 94-106.
 • Özcan, A. ve Çiftçi, C. (2015). “Türkiye'de mevduat bankacılığında yoğunlaşma ve karlılık ilişkisi (2006-2013 dönemi)”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3): 1-12.
 • Parida, T. K. ve Acharya, D. (2016). “Competition in Indian life insurance industry: Post liberalization evidence”, International Journal of Business Competition and Growth, 5(1/2/3): 110-136.
 • Peltzman, S. (1977). “The gains and losses from industrial concentration”, Journal of Law and Economics, 20(2): 229-263.
 • Pope, N. ve Ma, Y.-L. (2008). “The market structure- performance relationship in the international insurance sector”, The Journal of Risk and Insurance, 75(4): 947-966.
 • Richards, K. ve Colenutt, D. (1975). “Concentration in the U.K. ordinary life assurance market”, The Journal of Industrial Economics, 24(2): 147-159.
 • Sharku, G. ve Shehu, S. (2016). “Concentration of Albanian insurance market”, Ekonomika a Management (3): 1-11.
 • TUİK. (2014). “Sanayi ve hizmet sektöründe yoğunlaşma”, erişim tarihi 18.03.2019, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16195.
 • Ünsal, E. M. (2010). Mikro İktisat, 8. bs., İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Yaşar, M., Kiracı, K., Kayhan, S. ve Ustaömer, T. C. (2017). “A concentration analysis in the Turkish domestic air transportation industry using with 〖CR〗_m and Herfindahl Hirshman Indexes”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(3): 687-704.
 • Yıldırım, K., Eşkinat, R., Kabasakal, A., Erdoğan, M. ve Kostakoğlu, F. (2016). Endüstriyel Ekonomi, 6.bs., Nisan Kitapevi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5926-425X
Author: Arif İğdeli (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0945-2823
Author: İbrahim Bakırtaş
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd597964, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {825 - 839}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.597964}, title = {Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {İğdeli, Arif and Bakırtaş, İbrahim} }
APA İğdeli, A , Bakırtaş, İ . (2019). Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 825-839 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.597964
MLA İğdeli, A , Bakırtaş, İ . "Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 825-839 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/597964>
Chicago İğdeli, A , Bakırtaş, İ . "Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 825-839
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki AU - Arif İğdeli , İbrahim Bakırtaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.597964 DO - 10.29249/selcuksbmyd.597964 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 825 EP - 839 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.597964 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.597964 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki %A Arif İğdeli , İbrahim Bakırtaş %T Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.597964 %U 10.29249/selcuksbmyd.597964
ISNAD İğdeli, Arif , Bakırtaş, İbrahim . "Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 825-839 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.597964
AMA İğdeli A , Bakırtaş İ . Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 825-839.
Vancouver İğdeli A , Bakırtaş İ . Türkiye Hayat Sigortası Piyasasında Yoğunlaşma İle Etkinlik Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 839-825.