Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 991 - 998 2019-11-30

Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?
Can Video-Based Course Be An Effective Way to Spare Time for Feedback-Correction in the Classroom?

Muhittin ÇALIŞKAN [1] , Hüseyin SERÇE [2] , Mevlüt AYDOĞMUŞ [3]


Bu eylem araştırmasında “Derslerimizde öğrenciden öğretmene, öğretmenden öğrenciye bilgi akışını sağlayabilmek ve gerekli ise düzeltme yapabilmek için nasıl zaman ayırabiliriz?” sorusuna cevap arandı. Dönüt ve düzeltmeye zaman ayırmak için video ders uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamada neler olduğu rapor edilmeye çalışıldı. Araştırma özel öğretim yöntemleri dersinde bu dersi alan öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Uygulama sekiz hafta sürdü. Sınıfta üç alandan (muhasebe ve finansman, adalet, kuyumculuk teknolojisi) öğrenciler vardı. Her grup kendi alanından bir dersin konusunu seçip video hazırladı. Her bir grubun videosunu dersten önce diğer iki grup izledi. Derste, video hazırlayan grup, video izleyen gruplara konu ile ilgili sorular sordu, cevaplara göre dönüt verdi, gerektiğinde düzeltmeler yaptı. Sürecin etkililiği hakkında öğrencilerin görüşleri yazılı olarak alındı. Ayrıca dersin sorumlu öğretim elemanı araştırma günlüğü tuttu. Veriler tümevarım analizi ile analiz edildi. Araştırma sonunda, ön öğrenmelerin tam olması şartıyla, hazır ve kısa videoların yaşantı zenginliği sağlaması açısından dönem içerisinde bir ya da iki kez kullanılabileceği sonucuna ulaşıldı.

In this action research, an answer to the question of “How can we spare more time to ensure the flow of information from student to teacher and teacher to student, and to make corrections if necessary? Accordingly, a video-based course was implemented to dedicate more time for feedback and correction in the classroom. Therefore, it was reported here what happened in this implementation. The study was conducted with university students taking the course “special teaching methods”. The implementation lasted eight weeks. The students were from three different fields (accounting and finance, jurisprudence, and jewellery technology). Each group chose a topic of a lesson in their field and prepared a video. The other two groups watched the video of each group before coming to class. During the lesson, the group who made the video asked questions to the other groups who had already watched it, gave feedback according to the answers, and made corrections when necessary. The opinions of the students about the effectiveness of the process were collected in a written way. In addition, the lecturer responsible for the course kept a research diary. The data was analyzed through an inductive approach. At the end of the research, it was concluded that if the prior knowledge of the students is complete, short and readily available videos can be used once or twice in the course period in order to provide richness of experience.

 • Alavi, S. M. ve Kaivanpanah, S. (2007). Feedback expectancy and EFL learners’ achievement in English. Journal of Theory and Practice in Education, 3(2), 181-196.
 • Bloom, B. S. (1984). The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. Educational Leadership, 41(8), 4-17.
 • Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (D. A. Özçelik, Çev.). İstanbul: MEB Yayınları.
 • Çalışkan, M. (2015). Etkili dönüt verme yolları. Turkish Studies – International Periodical for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 417-730.
 • Demirel, Ö. (1994). Genel öğretim yöntemleri (2. bs.). Ankara: USEM Yayınları.
 • Erbaş, D. ve Yücesoy, Ş. (2002). Özel eğitim öğretmenliği programında yer alan uygulama derslerini yürütürken kullanılan iki farklı dönüt verme yönteminin karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 109-120.
 • Johnson, A. P. (2015). Eylem araştırması el kitabı (Y. Uzuner ve M. Atay, Çev.) (2. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karatay, H. (2011). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies – International Periodical for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(13), 1029-1047.
 • Lewis, A., Moore, C. ve Nang, C. (2015). Using video of student-client interactions to engage students in reflection and peer review. Journal of University Teaching & Learning Practice, 12(4), 1-18.
 • Okumuş, K. ve Yurdakal, İ . (2016). Peer feedback through SNSs (Social Networking Sites): Pre-Service teachers’ views about using Facebook for peer feedback on microteachings. İlköğretim Online, 15(4), 1206-1216.
 • Oral, B. (2000). Öğretmen adaylarının algılarına göre ilköğretim sınıf öğretmenlerinin dönüt ve düzeltme davranışları. Eğitim Araştırmaları, 2, 59-64.
 • Özçelik, D. A. (1998). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Sönmez, V. (2012). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (17. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, M. (2014). Üniversite öğretim elemanlarının sınıf içi öğretimsel davranışlarına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Çankırı Karatekin Üniversitesi örneği). Turkish Studies – International Periodical for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 499-515.
 • Rowe, A. D. ve Wood, L. N. (2011). What feedback do students want?, <https://www.aare.edu.au/data/publications/2007/row07086.pdf>, [Erişim tarihi: 23.05.2018].
 • Van der Kleij, F. M., Eggen, T. J. H. M., Timmers, C. F. ve Veldkamp, B. P. (2012). Effects of feedback in a computer-based assessment for learning. Computer & Education, 58, 263-272.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2341-0710
Author: Muhittin ÇALIŞKAN (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7132-2910
Author: Hüseyin SERÇE
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1286-2970
Author: Mevlüt AYDOĞMUŞ
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @research article { selcuksbmyd632292, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {991 - 998}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.632292}, title = {Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?}, key = {cite}, author = {ÇALIŞKAN, Muhittin and SERÇE, Hüseyin and AYDOĞMUŞ, Mevlüt} }
APA ÇALIŞKAN, M , SERÇE, H , AYDOĞMUŞ, M . (2019). Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 991-998 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.632292
MLA ÇALIŞKAN, M , SERÇE, H , AYDOĞMUŞ, M . "Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 991-998 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/632292>
Chicago ÇALIŞKAN, M , SERÇE, H , AYDOĞMUŞ, M . "Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 991-998
RIS TY - JOUR T1 - Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi? AU - Muhittin ÇALIŞKAN , Hüseyin SERÇE , Mevlüt AYDOĞMUŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.632292 DO - 10.29249/selcuksbmyd.632292 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 991 EP - 998 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.632292 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.632292 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi? %A Muhittin ÇALIŞKAN , Hüseyin SERÇE , Mevlüt AYDOĞMUŞ %T Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi? %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.632292 %U 10.29249/selcuksbmyd.632292
ISNAD ÇALIŞKAN, Muhittin , SERÇE, Hüseyin , AYDOĞMUŞ, Mevlüt . "Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 991-998 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.632292
AMA ÇALIŞKAN M , SERÇE H , AYDOĞMUŞ M . Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 991-998.
Vancouver ÇALIŞKAN M , SERÇE H , AYDOĞMUŞ M . Video Ders Uygulaması Sınıf Ortamında Dönüt-Düzeltmeye Zaman Ayırmak İçin Etkili Bir Yol Olabilir mi?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 998-991.