Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 903 - 913 2019-11-30

Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki
The Relationship Between Personality Characteristics of Consumers with Financial Well-Being and Risk-Taking Attitude

Mesut Doğan [1] , A. Selçuk KÖYLÜOĞLU [2] , Abdurrahman Gümrah [3]


Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin kişilik özellikleri ile finansal iyilik hali ve risk alma tutumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca tüketicilerin demografik özelliklerine göre kişilik özellikleri ile finansal iyilik hali ve risk alma tutumunun farklılaşıp farklılaşmadığı da tespit edilmiştir. Bu amaçla araştırmada Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören 200 öğrenci üzerinde bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kişilik özellikleri (Five Factor), finansal iyilik hali ve risk alma tutumu ölçekleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin cinsiyete göre risk alma tutumu ve finansal iyilik hali ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre risk alma tutumu algısı ve finansal iyilik hali algısı daha yüksektir. Buna karşın katılımcıların cinsiyetine göre beş faktör kişilik envanteri farklılaşmamaktadır. Ayrıca risk alma tutumu algısı açısından deneyime açıklık, uzlaşabilirlik, dışa dönüklük boyutları ile pozitif ve güçlü bir ilişki, buna karşın nevrotiklik ile negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Finansal iyilik hali bakımından deneyime açıklık, uzlaşabilirlik, öz disiplin boyutları ile pozitif ve güçlü bir ilişki buna karşın nevrotiklik boyutu ile negatif ilişkiye ulaşılmıştır.

The aim of this study is to investigate the relationship between the personal characteristics of consumers and their financial well-being and risk-taking attitudes. In addition, it has been determined whether the personality characteristics, financial well-being and risk taking attitudes differ according to the demographic characteristics of the consumers. For this purpose, a questionnaire was applied to 200 students studying at Selcuk University. Five factors, financial well-being and risk taking attitude scales were used in the study. As a result of the analyzes, it was determined that the average risk taking attitude and financial well-being of the students differed statistically according to gender. In other words, male students have higher risk perception and financial well-being than female students. However, the five-factor personality inventory does not differ according to the gender of the participants. In addition, a positive and strong relationship with perception of risk taking attitude, openness to experience, reconciliation and extroversion, but a negative relationship with neuroticism was determined. There is a positive and strong relationship with financial well-being, openness to experience, reconciliation and self-discipline, whereas a negative relationship with neuroticism.

  • Adams, T., Moore, M. (2007). High-Risk Health And Credit Behavior Among 18- To 25 Year-Old College Students, Journal of American College Health, 56(2), 101–108.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Konferans Bildirisi
Authors

Orcid: 0000-0001-6879-1361
Author: Mesut Doğan (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0359-1443
Author: A. Selçuk KÖYLÜOĞLU (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-2588-7448
Author: Abdurrahman Gümrah (Primary Author)

Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @conference paper { selcuksbmyd634842, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {903 - 913}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.634842}, title = {Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Doğan, Mesut and KÖYLÜOĞLU, A. Selçuk and Gümrah, Abdurrahman} }
APA Doğan, M , KÖYLÜOĞLU, A , Gümrah, A . (2019). Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 903-913 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.634842
MLA Doğan, M , KÖYLÜOĞLU, A , Gümrah, A . "Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 903-913 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/634842>
Chicago Doğan, M , KÖYLÜOĞLU, A , Gümrah, A . "Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 903-913
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki AU - Mesut Doğan , A. Selçuk KÖYLÜOĞLU , Abdurrahman Gümrah Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.634842 DO - 10.29249/selcuksbmyd.634842 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 903 EP - 913 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.634842 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.634842 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki %A Mesut Doğan , A. Selçuk KÖYLÜOĞLU , Abdurrahman Gümrah %T Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.634842 %U 10.29249/selcuksbmyd.634842
ISNAD Doğan, Mesut , KÖYLÜOĞLU, A. Selçuk , Gümrah, Abdurrahman . "Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 903-913 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.634842
AMA Doğan M , KÖYLÜOĞLU A , Gümrah A . Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 903-913.
Vancouver Doğan M , KÖYLÜOĞLU A , Gümrah A . Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Finansal İyilik Hâli ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 913-903.