Aim

Selçuklular, Türk İslam dünyasında kurulan önemli büyük devletlerden birisidir. Çin'den Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. İzlemiş oldukları cihat politikası ile günümüzde üzerinde yaşadığımız Anadoluyu bize kazandırmışlardır. Meydana getirdikleri medeniyet Türk İslam dünyasında hem yeni bir çığır açmış hem de kendisinden sonraki Türk Devletlerine öncülük etmiştir. Selçuklu kültür ve medeniyetini her yönüyle ele alarak, araştırmak ve detaylı bir şekilde ortaya koymak amacıyla dergimiz yayınlanmaktadır.

Scope

Selçuklu tarihi ve medeniyeti ile ilgili ağırlıklı olarak yayın yapan dergimiz; ayrıca Edebiyat, İlahiyat, İslam Tarihi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, vb. alanlarda nitelikli makaleleri kabul etmektedir.