Year 2018, Volume , Issue 3, Pages 177 - 211 2018-12-19

TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ

Hamza GÜNDOĞDU [1]


Tarihi geçmişi ile erzurum kalesi

erzurum, kale, saat kulesi, tarih
  • ALİ (GELİBOLULU), Nusretname, TKSM, ypr. 84a.AŞIROĞLU, T., “Erzurum İli’nin Tarihçesi”, Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağanı, Erzurum ve Çevresi, C.I, Erzurum 1974, s. 65-115.AYDIN, D., Erzurum Beylerbeyliği ve Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri (1535-1566), Ankara 1988.__________, “Erzurum Şehrinin Osmanlı Fethini Müteakip Yeniden İmarı ve İlk Sakinleri”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.I, Erzurum1970, s.10-114.BALTRUSAITS, J., Etudes Sur l’art Medival en George et Ermenia, Paris 1929.BAŞGELEN, N., “Erzurum ve Pasinler Çevresinden Bazı Yeni Bulgular”, Arkeoloji ve Sanat, S. 38-39, İstanbul 1987, s.16-19.BEYGU, A.Ş., Erzurum Tarihi Anıtları ve Kitabeleri, İstanbul 1936.BLAH, O., “Brief Von Erzurum”, ZDMG, XI, Leipzig 1857, pp.730-734.BORAN, A., Anadolu’daki İç Kale Cami ve Mescitleri, Ankara 2001.BURNEY, C.A.-LANG,W., The Peoples And Hills, Ancient Ararat and Caucasus, London 1971.CHESNEY, F.R., Expedition To The Euphrates and Tigris, London 1850.CUINET, V., La Turquie d’Asie, C. I, Paris 1892.CURZON, R., Armenia One Year at Erzeroom and On the Frontiers of Russia, Turkey and Persia, London 1854.ÇEVİK, N., Urartu Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri, Ankara 2000. ÇİĞDEM, S., “Karasu Kenarında Bir Yerleşim Yeri: Alaca / Tilkitepe Höyük ve Çevresi”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 3, S. 30, Erzurum 2003, s. 91-102.ÇİLİNGİROĞLU, A., Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı, İzmir 1997.DALYEL, R.A., “Earthquake of Erzurum June 1859”, JRGS, XXXIII, London 1863, pp .234-237.DARKOT, B., “Erzurum”, İA, C. IV, İstanbul 1947, s. 340-345.DEYROLLE, T., Voyages d’ans le Lazistan et l’Armenia, Paris 1869.ERKMEN, M.-vD.,“2002 Yılı Erzurum Kalesi Kazısı”, XII. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Ankara 2002, s. 73-84.ERZEN, A., Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara 1984.Erzurum: Türkiye’de Beldeler Turizm, İstanbul 1987.EVLİYA ÇELEBİ, Seyahatname (Haz.:Y. Dağlı-S.A. Kahraman), Müteaddid Ciltler, İstanbul 2001. FAURE, A., Historie de La Querre d’Orient, Paris 1886.FREDE, P., Voyage et Armenia en Perse, Paris 1886.GÜNDOĞDU, H., Erzurum Lala Paşa Külliyesi, Ankara 1992-1993._____________, Erzurum’da Doğa ve Kültür, Tarih ve Sanat Eserleri, Ankara 2007. _____________, “Geçmişten Günümüze Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar”, Şehr-i Mübarek Erzurum, Ankara 1988, s. 137-240._____________, “Pasinler ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar”, Tarihte ve Günümüzde Hasankale, İzmir 1997, s. 229-276.GÜNDOĞDU, H.-vD., Sanat Tarihi Açısından Erzurum, Erzurum 2011.GÜNERİ, S., “Erzurum Bulamaç Höyük Kazıları 2001-2002 Yılı Çalışmalarına Ait Rapor, Arkeoloji, Anadolu, Avrasya, I, 2005, s. 99-139.GÜNERİ, S., “Erzurum Çevresindeki Höyüklerin Yüzey Araştırması”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C. II, Ankara 1987, s. 45-76.__________, Erzurum Çevresinin Ön-Urartu Yerleşim Birimleri ve Seramiği, (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 1987.HAMILTON, W. J., Researches İn Asia Minor Pontus And Armenia, C. I, London 1841.HOCA SA’DEDDİN EFENDİ, Tacü’t-Tevarih (Çev. İ. Parmaksızoğlu), C. II, Ankara 1999.HOFFMEISTER, E. V., Durch Armenien, ein Wanderung und der Zug Xenophons Bis Zum Schwarzen Mere, Berlin 1911.HOPKINS, L., “Ethnoarchaeology at Sos Höyük: A Preliminiary Report”, Ancient Near Eastern Studies, S. XXX, 1999, pp. 132-149.IŞIKLI, M., “M.Ö. 1. Bin Yılda Erzurum Bölgesi: Arkeolojik ve Yazılı Kanıtlar Işığında Diauehi Krallığı”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 6, Erzurum 2000, s. 49-72.KARPUZ, H., “Erzurum ve Çevresindeki Bazı Selçuklu Kaleleri, “II. Selçuklu Kültür ve Medeniyet Semineri (1-2 Haziran 1992)’ne Sunulan Tebliğler, Konya 1993, s. 157- 170.KERPORTER, J., Travels in Georgia Persia Armenia (1918-1920), London 1821-1822.KILIÇ, E., Gravür ve Eski Fotoğraflarla Erzurum / In Gravures and Old Photographs, İstanbul 1998.KIRZIOĞLU, M. F., Kars Tarihi, C. I, İstanbul 1953._______________, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara 1976.KINNIER, M. D., Journey Through Persia Armenia, London 1918.CLAVIJO, Seyahatname (Çev. Ö. R. Doğrul), İstanbul 2007.KOCAGÜNAY, V., Erzurum Kalesi ve Savaşları, İstanbul 1942.KOCH, K., Reise im Pontischen Gebirge und Turkıshen Armenien, Weimar 1846.KOÇHAN, N.-KARAOSMANOĞLU, M.- CAN, B., “Erzurum ve Çevresindeki Eskiçağ Yerleşimleri”, Arkeoloji, Anadolu, Avrasya, I, 2005, s. 3-14.KONUKÇU, E., “Tarih’de Erzurum”, Şehr-i Mübarek Erzurum, Ankara 1988, s. 1-133._____________, “Baycu Noyan’ın Erzurum Kuşatması”, Omelijan Pritsak Armağanı, Sakarya 2007, s. 483-504. KONYALI, İ.H., Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul 1960.KOŞAY, H.Z., “La Culture Aras-Karaz”, Studia Balkanica, Sofia 1971, s. 149-151.____________, “Erzurum ve Çevresinin Dip Tarihi”, Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağanı, C. I, Erzurum 1974, s. 39-64.____________, Güvelova Kazısı, Ankara 1976.KOŞAY, H.Z.-TURFAN, K., “Erzurum Karaz Kazısı Raporu”, Belleten, XXIII/91, 1959, s. 349-413.KOŞAY, H. Z.-VARY, H., Pulur Kazısı, Ankara 1976.LAMB, W.,“The Culture Of North East Anatolia And İts Neighbours”, Anatolian Studies, Vol. IV, Aralık 1954, pp. 20-24.LAURENS, S., Le Tour de Monde, C. 17, Paris 1872.LEHMANN-HAUPT, F.F.C., Armenien Einst und Jetzt: Reisen und Forschungen, Berlin 1910-1926.LYNCH, H.F.B., Armenia Studies and Travels, London 1901.MEHMED NUSRET, Tarihçe-i Erzurum Yahut Hemşerilere Armağan, İstanbul 1338.MORE, A.W.-HOZIER, H., The Russo-Turkısh War, London 1877.NASUH ES-SİLAHİ EL-MATRAKİ, Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn (Çev. H.G. Yurdaydın), Ankara 1976.NAUMAN, E., Vom Goldenen Horn Zuden Quellen Des Euphrat, Munchen 1893.PAMUK, B., XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri Erzurum, İstanbul 2006.PEHLİVAN, M., En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Erzurum ve Çevresi(Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 1984.SAGONA, A.-SAGONA, C.-ÖZKORUCUKLU, H., “Excavations At Sos Höyük 1994: First Preliminiary Report”, Anatolian Studies, Vol. XLV, Aralık 1995, s. 193- 218.SINCLAIR, T.A., Eastern Turkey Architectural and Archaeological Survey, II, London 1989.SÜMER, F., Selçuklular Zamanında Doğu Anadolu, Ankara 1990.TEXIER, C., Description de l’Armenia la Perse et la Mesopotamie 1839, Paris 1942.TOURNEFORT, P. de, Relation d’Un Voyage du Levant, Lyon 1727.TOZER, H., Turkısche Armenia And Eastern Asia Minor, London 1881.TURAN, O., Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul 1973.TUNCER, O. C., Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, Ankara 1986.ÜNAL, R. H., Les Monuments İslamiques de la Ville d’Erzurum et de Sa Region, Paris 1968.YİNANÇ, M. H., “Erzurum”, İA, C. IV, İstanbul 1947, s. 345-353.
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hamza GÜNDOĞDU (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 19, 2018

Bibtex @research article { sema409782, journal = {Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi}, issn = {2651-2602}, eissn = {2548-0367}, address = {}, publisher = {Necmettin Erbakan University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {177 - 211}, doi = {}, title = {TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ}, key = {cite}, author = {GÜNDOĞDU, Hamza} }
APA GÜNDOĞDU, H . (2018). TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ. Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi , (3) , 177-211 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sema/issue/41285/409782
MLA GÜNDOĞDU, H . "TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ". Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (2018 ): 177-211 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sema/issue/41285/409782>
Chicago GÜNDOĞDU, H . "TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ". Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (2018 ): 177-211
RIS TY - JOUR T1 - TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ AU - Hamza GÜNDOĞDU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 211 VL - IS - 3 SN - 2651-2602-2548-0367 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ %A Hamza GÜNDOĞDU %T TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ %D 2018 %J Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi %P 2651-2602-2548-0367 %V %N 3 %R %U
ISNAD GÜNDOĞDU, Hamza . "TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ". Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi / 3 (December 2018): 177-211 .
AMA GÜNDOĞDU H . TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ. SEMA. 2018; (3): 177-211.
Vancouver GÜNDOĞDU H . TARİHİ GEÇMİŞİYLE ERZURUM KALESİ. Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi. 2018; (3): 211-177.