Dissertation
BibTex RIS Cite

Demans Dostu Toplum İçin Farkındalık Eğitim Programının Yerel Yönetim Çalışanları Üzerindeki Etkisi

Year 2020, Volume: 4 Issue: 4, 65 - 70, 30.01.2021

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; Yaş Dostu Kentlere Doğru: Hızla Yaşlanan Bir Toplumda Yaş Dostu Çevreler ve Hizmetler Yaratmak (Arun, 2019) araştırması kapsamında oluşturulan DemansFarkındalık Eğitim Programı’nın etkililiğini ölçmektir. DFEP; Toplumsal Cinsiyet, Damgalama, Demansı Fark Etmek, Belediye Hizmetlerinde Yaş Dostu Çevre ve Hizmetler Anlayışının Önemi ve Yaş Dostu Çevreler ve Hizmetler Bağlamında Demans Dostu Toplum olmak üzere toplamda 5 modülden oluşur. Çalışma kapsamında, DFEP’nin uygulanması sonucu elde edilen veriler kullanılarak ikincil veri analizi gerçekleştirilmiştir. İkincil veri analizi ile Muratpaşa Belediyesi bünyesinde yer alan; Sosyal Yardım İşleri, Zabıta ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimlerine uygulanan DFEP’nin; cinsiyet ve çalışılan birim bağlamında etkililiği değerlendirilmiştir. Alan yazınına bakıldığında, demans farkındalığına dair geliştirilen eğitim programlarının ağırlıklı olarak tıbbi bakım olduğu görülmektedir. Bu açıdan sosyal bilimler bakış açısıyla geliştirilen DFEP’inin; sosyal bakım, sosyal ve ekonomik koruma, kişisel özerkliğin korunması, yaş dostu çevre ve demans dostu toplum gibi konuları içerisinde barındırması dolayısıyla alana katkı sağlayacağı düşünülmüştür.Nitekim gerçekleştirilen analizler sonucunda, DFEP’yi oluşturan her bir
modülün katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyinde olumlu anlamda fark yarattığı görülmüştür.

References

 • ADI. (2018). From plan toimpactProgresstowardstargets of the “Global action plan on dementia.”
 • Arun Ö. (2019). Yaş Dostu Kentlere Doğru: Hızla Yaşlanan Bir Toplumda Yaş Dostu Çevreler ve Hizmetler Yaratmak, Araştırma Projesi: RWI- 1020128-165870.
 • Arun. Ö.,Holdsworth, J.K. (2018). GenerationCareandSupportMechanisms in Turkey: Identifying at Risk Population. Research on FamilyStructures in Turkey: Advanced Statistical Analysis, 2018. The General Directorateof FamilyandSocial Services: Ankara
 • Goffman, E. (1997). Thedisabilitystudiesreader. L. J. Davis (Ed.), Selectionsfromstigma (s. 203-215) içinde. Taylor &Frances: Florence, KY US
 • Innes, A. (2009). Dementiastudies: A socialscienceperspective. London: Sage.
 • World HealthOrganization. (2017). Global action plan on thepublichealthresponsetodementia 2017–2025.
 • World HealthOrganization. (2018). Towards a dementia plan: a WHO guide.
Year 2020, Volume: 4 Issue: 4, 65 - 70, 30.01.2021

Abstract

References

 • ADI. (2018). From plan toimpactProgresstowardstargets of the “Global action plan on dementia.”
 • Arun Ö. (2019). Yaş Dostu Kentlere Doğru: Hızla Yaşlanan Bir Toplumda Yaş Dostu Çevreler ve Hizmetler Yaratmak, Araştırma Projesi: RWI- 1020128-165870.
 • Arun. Ö.,Holdsworth, J.K. (2018). GenerationCareandSupportMechanisms in Turkey: Identifying at Risk Population. Research on FamilyStructures in Turkey: Advanced Statistical Analysis, 2018. The General Directorateof FamilyandSocial Services: Ankara
 • Goffman, E. (1997). Thedisabilitystudiesreader. L. J. Davis (Ed.), Selectionsfromstigma (s. 203-215) içinde. Taylor &Frances: Florence, KY US
 • Innes, A. (2009). Dementiastudies: A socialscienceperspective. London: Sage.
 • World HealthOrganization. (2017). Global action plan on thepublichealthresponsetodementia 2017–2025.
 • World HealthOrganization. (2018). Towards a dementia plan: a WHO guide.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Tez Ödülü
Authors

Tuğçe Keleş 0000-0003-0152-7894

Publication Date January 30, 2021
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: 4

Cite

APA Keleş, T. (2021). Demans Dostu Toplum İçin Farkındalık Eğitim Programının Yerel Yönetim Çalışanları Üzerindeki Etkisi. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 4(4), 65-70.