Dissertation
BibTex RIS Cite

Bir Kadınlık Deneyimi Olarak Menopoz

Year 2020, Volume: 4 Issue: 4, 71 - 75, 30.01.2021

Abstract

Menopoz ve menopoz sürecinde bedene atfedilen anlamlar sosyal ve kültürel olarak kadın bedeni üzerinden anlamlandırılmaktadır. Bu çerçevede menopozun sosyo-kültürel yanı medikalizasyon çerçevesinde tartışılmıştır. Bu çalışmanın amacı kadınların menopoz öncesi ve sonrası süreci nasıl deneyimledikleri ve anlamlandırdıklarını toplumsal cinsiyet perspektifi ile inceleyerek menopozun toplumsal anlamlarını fenomonolojik-sembolik etkileşim üzerinden değerlendirmektir. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından çeşitli materyal desteği sağlanmış olup; toplumsal cinsiyet yaklaşımları, teorik arka planda kullanılmıştır. Nitel araştırma deseninin benimsendiği çalışma, menopozu deneyimlemiş katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapılmış, amaçlı ve kolayda örneklem tekniklerinden yararlanılan çalışmada, temalaştırma yöntemi ve betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak menopoz kadınlar için doğal bir süreç olarak deneyimlenmekle birlikte bazı sıkıntıları da barındırmaktadır. Menopoza giriş, kilo alma riskini de taşıdığı için kadınlar bu durumdan sağlıklarının ve fiziksel görünümlerinin olumsuz etkileneceği
endişelerini paylaşmışlardır. Gençlik ve güzellik kaybı, kadınsı görüntü kaybı, menopoz dönemindeki negatif algılara neden olmaktadır. Yaşlılık her ne kadar bireysel bir deneyim olsa da menopoz dönemi yaşlılıkla ilgili sağlık problemleri, kırışıklık, kilo alma, güzel ve kadınsı görünmeme, regl olmama anlamlarına gelirken; olgunluk dönemi olarak nitelendirildiğinde ise anne, kayınvalide, torun sahibi olmak anlamlarıyla da ilişkili olabilmektedir.

References

 • Ceylan, B., Özerdoğan, N. (2014). “Menopausal Symptoms And Quality Of Life İn Turkish Women İn The Climacteric Period”. Climacteric, 17(6): 705-712.
 • Çıtak, A. M. (2020). Bir Kadınlık Deneyimi Olarak Menopoz. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Demez, G. (2012). “Medyada Yeni Sağlık Anlayışları Ve Kadın Bedeninin Temsili”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1): 512-532.
 • Ditzion, J. (2012). “Yaşlanma Üzerine”. B. Seaman, B. Eldridge, L.(drl). Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler I. Cilt. (Çev. A. Bora, E. E. Ekin, S. Coşar, N. Tokdoğan, B. Şimşek, S. Aydınlıgil), Ayizi Kitap, İstanbul.
 • Erol, M. (2014). “From Opportunity To Obligation: Medicalization Of Post-Menopausal Sexuality In Turkey”. Sexualities,17(1/2): 43–62.
 • Ersoy, T. (1998). Menopoz ve Kültür. Öteki Yayınevi, Ankara.
 • Lemke, T. (2001). “The Birth Of Bio-Politics: Michel Foucault's Lecture At The Collège De France On Neo-Liberal Governmentality”. Economy and Society, 30(2): 190–207.
 • Millet, K. (1973). Cinsel Politika. (Çev. S. Selvi), Payel Yayınevi, İstanbul.
 • Ulusal Kadın Sağlığı Ağı, (2012). “Hormon İkame Tedavisi Hakkındaki Gerçek: Menopoz Hakkındaki Tıbbi Mitlerden Nasıl Kurtulursunuz?”. B. Seaman, L. Eldridge (drl). Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler I. Cilt. (Çev. A. Bora, E. E. Ekin, S. Coşar, N. Tokdoğan, B. Şimşek, S. Aydınlıgil), Ayizi Kitap, İstanbul,452-455.
 • User, İ. (2016). Kadınların Anlatılarında Sağlık ve Hastalık Tanımları: Türk Edebiyatındaki Anlatılardan Birkaç Örnek. N. Adak (Ed.). Sağlık Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar. Nobel Yayınları, Ankara, 1-12.
 • World Health Organization Scientific Group. (1981). Reaserch on the Menopause (Report No 670). World Health Organization, Switzerland.
 • Yapıcı, A. (2016). Toplumsal Cinsiyet Din ve Kadın. Çamlıca Yayınları, İstanbul.
 • Yisma, E. & Ly, S. (2018). “Menopause: A Contextualized Experience Across Social Structures”. S. Choudhury, J. Toller Erausquin, M. Withers(Ed.). Global Perspectives on Women's Sexual and Reproductive Health Across the Lifecourse. Springer, USA, 391-409.
Year 2020, Volume: 4 Issue: 4, 71 - 75, 30.01.2021

Abstract

References

 • Ceylan, B., Özerdoğan, N. (2014). “Menopausal Symptoms And Quality Of Life İn Turkish Women İn The Climacteric Period”. Climacteric, 17(6): 705-712.
 • Çıtak, A. M. (2020). Bir Kadınlık Deneyimi Olarak Menopoz. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Demez, G. (2012). “Medyada Yeni Sağlık Anlayışları Ve Kadın Bedeninin Temsili”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1): 512-532.
 • Ditzion, J. (2012). “Yaşlanma Üzerine”. B. Seaman, B. Eldridge, L.(drl). Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler I. Cilt. (Çev. A. Bora, E. E. Ekin, S. Coşar, N. Tokdoğan, B. Şimşek, S. Aydınlıgil), Ayizi Kitap, İstanbul.
 • Erol, M. (2014). “From Opportunity To Obligation: Medicalization Of Post-Menopausal Sexuality In Turkey”. Sexualities,17(1/2): 43–62.
 • Ersoy, T. (1998). Menopoz ve Kültür. Öteki Yayınevi, Ankara.
 • Lemke, T. (2001). “The Birth Of Bio-Politics: Michel Foucault's Lecture At The Collège De France On Neo-Liberal Governmentality”. Economy and Society, 30(2): 190–207.
 • Millet, K. (1973). Cinsel Politika. (Çev. S. Selvi), Payel Yayınevi, İstanbul.
 • Ulusal Kadın Sağlığı Ağı, (2012). “Hormon İkame Tedavisi Hakkındaki Gerçek: Menopoz Hakkındaki Tıbbi Mitlerden Nasıl Kurtulursunuz?”. B. Seaman, L. Eldridge (drl). Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler I. Cilt. (Çev. A. Bora, E. E. Ekin, S. Coşar, N. Tokdoğan, B. Şimşek, S. Aydınlıgil), Ayizi Kitap, İstanbul,452-455.
 • User, İ. (2016). Kadınların Anlatılarında Sağlık ve Hastalık Tanımları: Türk Edebiyatındaki Anlatılardan Birkaç Örnek. N. Adak (Ed.). Sağlık Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar. Nobel Yayınları, Ankara, 1-12.
 • World Health Organization Scientific Group. (1981). Reaserch on the Menopause (Report No 670). World Health Organization, Switzerland.
 • Yapıcı, A. (2016). Toplumsal Cinsiyet Din ve Kadın. Çamlıca Yayınları, İstanbul.
 • Yisma, E. & Ly, S. (2018). “Menopause: A Contextualized Experience Across Social Structures”. S. Choudhury, J. Toller Erausquin, M. Withers(Ed.). Global Perspectives on Women's Sexual and Reproductive Health Across the Lifecourse. Springer, USA, 391-409.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Tez Ödülü
Authors

Aslı Merve Çıtak 0000-0002-3097-3810

Publication Date January 30, 2021
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: 4

Cite

APA Çıtak, A. M. (2021). Bir Kadınlık Deneyimi Olarak Menopoz. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 4(4), 71-75.