Note
BibTex RIS Cite

Yoksulluk Sahasında Yapılan Bir Dijital Eşitsizlikler Araştırması Üzerine

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 17 - 22, 25.11.2023

Abstract

Bu yazıda, dijital eşitsizlikler sorununa odaklanan bir saha araştırmasından elde edilen deneyimler ortaya konulmaktadır. Paylaşılan deneyimler, araştırma yöntem ve teknikleriyle ilgilidir ve gelecek araştırmalar için sunulan önerileri de kapsamaktadır. Araştırma, yaşlıları da kapsayan geniş bir yaş aralığında, 14 ile 80 yaşlarındaki yoksullar örneğinde incelemeye alınmış; Eskişehir’in düşük gelir ve statü grubunun özelliklerini yansıtacağı düşünülen üç mahallesinde ve karma araştırma deseniyle yürütülmüştür.

References

 • Arun, Ö., & Elmas, Ç. (2020). Türkiye’de dijital eşitsizliğin toplumsal kökenleri. M. Fiğan & Y. Dede Özdemir (Ed.), Dijital kültür, dijital eşitsizlikler ve yaşlanma içinde (s. 115-138). Ankara: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. Retrieved December, 3, 2021, fromhttps://ekitap.alternatifbilisim.org/pdf/dijital_kultur_dijital_esitsizlikler_ve_yaslanma.pdf
 • Binark, M., Arun, Ö., Özsoy, D., Kandemir, B., & Şahinkaya, G., (2021). Covid-19 sürecinde yaşlıların medya repertuvarı ve enformasyon gereksinimi. Strata, 6, 147-165.
 • Bourdieu, P. (1997). Toplumbilim sorunları (I. Ergüden, Çev.). Kesit Yayıncılık.
 • Calderón Gómez, D. (2020). The third digital divide and Bourdieu: Bidirectional conversion of economic, cultural, and social capital to (and from) digital capital among young people in Madrid. New Media & Society, 1-20. https://doi.org/10.1177/1461444820933252
 • Creswell, J. W., Y. & Plano Clark, V. L., (2015). Karma yöntem araştırmalarının doğası (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev.). Y. Dede ve S. B. Demir (Çev. Editörleri). Karma yöntem araştırmaları: tasarımı ve yönetilmesi içinde (s. 1-22). Anı Yayınları.
 • Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: differences in people’s online skills. First Monday, 7(4). https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/942/864
 • Huxley, A. (2016). Edebiyat ve bilim (2. Baskı, Ü. Özünlü, Çev.). Epos Yayınları.
 • Internet World Stats. (2023). World internet usage and population statistics. 17 Haziran 2023 tarihinde https://www.internetworldstats.com/stats.htm adresinden erişildi.
 • Jackson, L. A., Barbatsis, G., von Eye, A., Biocca, F., Zhao, Y., & Fitzgerald, H. (2003). Internet use in low-income families: Implications for the digital divide. It&Society, 1(5), 141-165.
 • Jung, J.Y., Linchuan, Q., & Kim, Y-C., (2001). Internet connectedness and inequality: beyond the “divide”. Communication Research, 28, 507-535. doi: 10.1177/009365001028004006.
 • Kim, J., Lee, H. Y., Christensen, M. C. & Merighi, J. R., (2016). Technology access and use, and their associations with social engagement among older adults: Do women and men differ? Journals of Gerontology: Social Sciences, (72)5, 836–845. doi: 10.1093/geronb/gbw123
 • Küçük, O., & Koçak, M. C., (2019). İleri yaş grubu kişilerin internet kullanım alışkanlıkları: Trabzon örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 1162-1168.
 • Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri (Cilt 1) (S. Özge, Çev.). Yayın Odası.
 • North, S., Snyder, I & Bulfin, S., (2008). Digital tastes: Social class and young people’s technology use. Information, Communication & Society, 11(7), 895-911.
 • Şentürk, Ş. D. (2017). 60 yaş üstü bireylerin sosyal ağlarda yer alma motivasyonları: Facebook örneği. Yeni Medya Elektronik Dergi, 1(2), 183-195. 9 Aralık 2019 tarihinde https://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2017/05/ejnm_v01i2106.pdf adresinden erişildi.
 • Özsoy, D., Akbulut, E., Atılgan, S. S. & Muschert G. W. (2020) Determinants of digital skills in Northeast Anatolia, Turkey. Journal of Multicultural Discourses, 15(2), 148-164. doi: 10.1080/17447143.2020.1797053
 • Ragnedda, M. (2018). Conceptualizing digital capital. Telematics and Informatics, 35(8), 2366-2375. doi: 10.1016/j.tele.2018.10.006
 • Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. New Media & Society, 6(3), 341-362. doi: 10.1177%2F1461444804042519
 • Sütlüoğlu, T. (2020). Orta yaş ve üzerindeki bireylerde dijital eşitsizliğin görünümleri: Erişim eşitsizlikleri ve kullanım farklılıkları. M. Fiğan & Y. Dede Özdemir (Ed.). Dijital kültür, dijital eşitsizlikler ve yaşlanma içinde (s. 215-246). Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. Retrieved from https://ekitap.alternatifbilisim.org/pdf/dijital_kultur_dijital_esitsizlikler_ve_yaslanma.pdf
 • Sutluoglu, T., & Gokalp, E. (2022). From social to digital ınequalities: The use of new media by the poor in Eskişehir, Turkey. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 63, 151-178. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1130969
 • Tekedere, H. & Arpacı F., (2016). Orta yaş ve yaşlı bireylerin internet ve sosyal medyaya yönelik görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(2), 377-392.
 • Tondeur, J., Sinnaeve, I., van Houtte, M., & van Braak, J. (2010). ICT as cultural capital: The relationship between socioeconomic status and the computer-use profile of young people. New media & society, 13(1), 151-168. doi: 10.1177%2F1461444810369245
 • Tufan, T. (2022). Kekeme çocuklar korosu (29. Baskı). Doğan Kitap.
 • TÜİK. (2023, Ağustos). Hanehalkı bilişim teknolojileri (bt) kullanım araştırması. 30 Ağustos 2023 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407 adresinden erişildi.
 • van Deursen, A. & J., Helsper, E. J. (2015). Third-level digital divide: Who benefits most from being online?. Communication and Information Technologies Annual: Digital Distinctions and Inequalities Studies in Media and Communications, 10, 29-53. doi: 10.1108/S2050-206020150000010002
 • van Dijk, J. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34, 221-235. doi: 10.1016/j. poetic.2006.05.004
 • Yıldırım Becerikli, S. (2013). Kuşaklararası iletişim açısından yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı: ileri yaş grubu üzerine bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 44, 19-31.
Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 17 - 22, 25.11.2023

Abstract

References

 • Arun, Ö., & Elmas, Ç. (2020). Türkiye’de dijital eşitsizliğin toplumsal kökenleri. M. Fiğan & Y. Dede Özdemir (Ed.), Dijital kültür, dijital eşitsizlikler ve yaşlanma içinde (s. 115-138). Ankara: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. Retrieved December, 3, 2021, fromhttps://ekitap.alternatifbilisim.org/pdf/dijital_kultur_dijital_esitsizlikler_ve_yaslanma.pdf
 • Binark, M., Arun, Ö., Özsoy, D., Kandemir, B., & Şahinkaya, G., (2021). Covid-19 sürecinde yaşlıların medya repertuvarı ve enformasyon gereksinimi. Strata, 6, 147-165.
 • Bourdieu, P. (1997). Toplumbilim sorunları (I. Ergüden, Çev.). Kesit Yayıncılık.
 • Calderón Gómez, D. (2020). The third digital divide and Bourdieu: Bidirectional conversion of economic, cultural, and social capital to (and from) digital capital among young people in Madrid. New Media & Society, 1-20. https://doi.org/10.1177/1461444820933252
 • Creswell, J. W., Y. & Plano Clark, V. L., (2015). Karma yöntem araştırmalarının doğası (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev.). Y. Dede ve S. B. Demir (Çev. Editörleri). Karma yöntem araştırmaları: tasarımı ve yönetilmesi içinde (s. 1-22). Anı Yayınları.
 • Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: differences in people’s online skills. First Monday, 7(4). https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/942/864
 • Huxley, A. (2016). Edebiyat ve bilim (2. Baskı, Ü. Özünlü, Çev.). Epos Yayınları.
 • Internet World Stats. (2023). World internet usage and population statistics. 17 Haziran 2023 tarihinde https://www.internetworldstats.com/stats.htm adresinden erişildi.
 • Jackson, L. A., Barbatsis, G., von Eye, A., Biocca, F., Zhao, Y., & Fitzgerald, H. (2003). Internet use in low-income families: Implications for the digital divide. It&Society, 1(5), 141-165.
 • Jung, J.Y., Linchuan, Q., & Kim, Y-C., (2001). Internet connectedness and inequality: beyond the “divide”. Communication Research, 28, 507-535. doi: 10.1177/009365001028004006.
 • Kim, J., Lee, H. Y., Christensen, M. C. & Merighi, J. R., (2016). Technology access and use, and their associations with social engagement among older adults: Do women and men differ? Journals of Gerontology: Social Sciences, (72)5, 836–845. doi: 10.1093/geronb/gbw123
 • Küçük, O., & Koçak, M. C., (2019). İleri yaş grubu kişilerin internet kullanım alışkanlıkları: Trabzon örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 1162-1168.
 • Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri (Cilt 1) (S. Özge, Çev.). Yayın Odası.
 • North, S., Snyder, I & Bulfin, S., (2008). Digital tastes: Social class and young people’s technology use. Information, Communication & Society, 11(7), 895-911.
 • Şentürk, Ş. D. (2017). 60 yaş üstü bireylerin sosyal ağlarda yer alma motivasyonları: Facebook örneği. Yeni Medya Elektronik Dergi, 1(2), 183-195. 9 Aralık 2019 tarihinde https://yenimedya.aydin.edu.tr/wp-content/uploads/2017/05/ejnm_v01i2106.pdf adresinden erişildi.
 • Özsoy, D., Akbulut, E., Atılgan, S. S. & Muschert G. W. (2020) Determinants of digital skills in Northeast Anatolia, Turkey. Journal of Multicultural Discourses, 15(2), 148-164. doi: 10.1080/17447143.2020.1797053
 • Ragnedda, M. (2018). Conceptualizing digital capital. Telematics and Informatics, 35(8), 2366-2375. doi: 10.1016/j.tele.2018.10.006
 • Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. New Media & Society, 6(3), 341-362. doi: 10.1177%2F1461444804042519
 • Sütlüoğlu, T. (2020). Orta yaş ve üzerindeki bireylerde dijital eşitsizliğin görünümleri: Erişim eşitsizlikleri ve kullanım farklılıkları. M. Fiğan & Y. Dede Özdemir (Ed.). Dijital kültür, dijital eşitsizlikler ve yaşlanma içinde (s. 215-246). Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. Retrieved from https://ekitap.alternatifbilisim.org/pdf/dijital_kultur_dijital_esitsizlikler_ve_yaslanma.pdf
 • Sutluoglu, T., & Gokalp, E. (2022). From social to digital ınequalities: The use of new media by the poor in Eskişehir, Turkey. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 63, 151-178. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2022-1130969
 • Tekedere, H. & Arpacı F., (2016). Orta yaş ve yaşlı bireylerin internet ve sosyal medyaya yönelik görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(2), 377-392.
 • Tondeur, J., Sinnaeve, I., van Houtte, M., & van Braak, J. (2010). ICT as cultural capital: The relationship between socioeconomic status and the computer-use profile of young people. New media & society, 13(1), 151-168. doi: 10.1177%2F1461444810369245
 • Tufan, T. (2022). Kekeme çocuklar korosu (29. Baskı). Doğan Kitap.
 • TÜİK. (2023, Ağustos). Hanehalkı bilişim teknolojileri (bt) kullanım araştırması. 30 Ağustos 2023 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407 adresinden erişildi.
 • van Deursen, A. & J., Helsper, E. J. (2015). Third-level digital divide: Who benefits most from being online?. Communication and Information Technologies Annual: Digital Distinctions and Inequalities Studies in Media and Communications, 10, 29-53. doi: 10.1108/S2050-206020150000010002
 • van Dijk, J. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34, 221-235. doi: 10.1016/j. poetic.2006.05.004
 • Yıldırım Becerikli, S. (2013). Kuşaklararası iletişim açısından yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı: ileri yaş grubu üzerine bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 44, 19-31.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology (Other)
Journal Section Notes from Fields
Authors

Tuba Sütlüoğlu 0000-0003-0044-2936

Publication Date November 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Sütlüoğlu, T. (2023). Yoksulluk Sahasında Yapılan Bir Dijital Eşitsizlikler Araştırması Üzerine. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 7(1), 17-22.