Year 2016, Volume 5 , Issue 4, Pages 20 - 36 2016-12-01

KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ
DIMENSIONS OF E-TRANSFORMATION IN KIRIKKALE: THE CASE OF SPECIAL PROVINCIAL ADMINISTRATION

Filiz Tufan EMİNİ [1] , Mustafa KOCAOĞLU [2]


Kamusal hizmet sunumuna yönelik beklentilerin artması ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, devletleri, hizmetlerini bilgisayar destekli ortamlara taşımak doğrultusunda politikalar geliştirmek durumunda bırakmıştır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği tarafından benimsenen Lizbon Stratejisi doğrultusunda bilgi temelli toplum yaratma çalışmaları başlamıştır. Bu strateji, Türkiye’ye e-dönüşüm Türkiye Projesi adı ile uyarlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de yerel yönetimlerce izlenen e-dönüşüm politikalarının analizi yapılmıştır. Bu çerçevede Kırklareli İl Özel İdaresi bünyesinde anket ve mülakat çalışmaları yapılarak sonuçlarına yer verilmiştir. Ayrıca kurumun web sitesi çevrimiçi hizmet sunumu açısından analiz edilmiştir. Kırıkkale İl Özel İdaresi’nin e-dönüşüm sürecinde önemli aşamalar kaydettiği ve bu doğrultudaki çalışmaların ivme kazanarak devam etmesi için gerekli çabaların sarf edildiği görülmektedir
Governments have to develop policies towards computer based service delivery because of increasing expectations about public service delivery and developments on information and communication technologies. In this context, studies on creating information based society started towards the Lisbon Strategy, which was accepted by the EU. This strategy was implemented to Turkey under the name of e-transformation Turkey Project. In this study, etransformation process which was followed by The Special Provincial Administrations in Turkey will be analyzed. The study based on results of a survey and interview which were taken place in The Special Provincial Administration of Kırıkkale. In addition, the institute’s web site was analyzed in terms of online service delivery. The results revealed that The Special Provincial Administration of Kırıkkale made a good progress in e-transformation process and the institution will continue working to achieve a better stage
Other ID JA39AB82ND
Journal Section Article
Authors

Author: Filiz Tufan EMİNİ

Author: Mustafa KOCAOĞLU

Dates

Publication Date : December 1, 2016

Bibtex @ { sid324797, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {20 - 36}, doi = {}, title = {KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Emini, Filiz Tufan and Kocaoğlu, Mustafa} }
APA Emini, F , Kocaoğlu, M . (2016). KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ . Sakarya İktisat Dergisi , 5 (4) , 20-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sid/issue/30106/324797
MLA Emini, F , Kocaoğlu, M . "KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ" . Sakarya İktisat Dergisi 5 (2016 ): 20-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sid/issue/30106/324797>
Chicago Emini, F , Kocaoğlu, M . "KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ". Sakarya İktisat Dergisi 5 (2016 ): 20-36
RIS TY - JOUR T1 - KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ AU - Filiz Tufan Emini , Mustafa Kocaoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 36 VL - 5 IS - 4 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ %A Filiz Tufan Emini , Mustafa Kocaoğlu %T KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Emini, Filiz Tufan , Kocaoğlu, Mustafa . "KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ". Sakarya İktisat Dergisi 5 / 4 (December 2016): 20-36 .
AMA Emini F , Kocaoğlu M . KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2016; 5(4): 20-36.
Vancouver Emini F , Kocaoğlu M . KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2016; 5(4): 20-36.
IEEE F. Emini and M. Kocaoğlu , "KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ", Sakarya İktisat Dergisi, vol. 5, no. 4, pp. 20-36, Dec. 2016

Authors of the Article
Filiz Tufan EMİNİ [1]
Mustafa KOCAOĞLU [2]