Year 2016, Volume 5 , Issue 4, Pages 1 - 19 2016-12-01

POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

Osman NACAK [1]


Günümüzde hükümetler, iyi düzenleme yapma noktasında büyük çaba harcamaktadır. Bu durum, sadece düzenlemelerin değil, aynı zamanda düzenleme yapma süreçlerinin de yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Kamu politikalarının da bir düzenleme olduğu göz önüne alındığında, politika yapım sürecinin de reforma tabi tutulması ve bu süreçte yeni yöntemlerin kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. Çalışmanın sorunsalı yeni bir teknik yöntem olarak gündeme gelen Düzenleyici Etki Analizinin politika yapım sürecinde kullanılmasıyla oluşturulan kamu politikalarına olumlu yönde önemli katkılar sağlayabileceği yönündeki düşüncedir. Çalışmanın amacı; Düzenleyici Etki Analizini, kavramsal ve tarihsel açıdan analiz etmek, kamu politikaları ile ilişkisini irdelemek, oluşturulan kamu politikaları üzerindeki olası olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak olduğu söylenebilir.

Kamu Yönetimi, Kamu Politikası, Düzenleyici Etki Analizi
 • ALP, A. ve KILIÇ, S. (2007), Düzenlemelerde Kaliteyi Sağlamak Amacıyla Düzenleyici Rejimin Tasarlanması: Türk Düzenleyici Sisteminin Bir Değerlendirmesi, İMKB Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 37, ISSN: 1301-1650: 35-57.
 • AYKIN, M., S. (2010), Türkiye’nin Avrupa Birliğine Sürdürülebilir Katılımı İçin Düzenleyici Etki Analizinin Gerekliliği, CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17 (2): 227-242.
 • BASKICI, F., G. (2007), Uluslararası Uygulamalar Işığında Düzenleyici Etki Analizi ve Türk Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi Açısından Uygulanabilirliği, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Ankara.
 • BAYRAMOĞLU, S. (2006), Düzenleyici Etki Analizi: Yasamayı Etkisizleştirme Aracı, Memleket Siyaset ve Yönetim Dergisi, 1 (2): 95-111.
 • ÇARKÇI, A. (2008), Yeni Kamu Yönetimi Çağında Türkiye’de Girişimci Bürokrasi ve Girişimci Bürokratlar, Erguvan Yayınları, İstanbul.
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı: Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.
 • DYE, R., T. (2011), Understanding Puclic Policy (13th ed.), United States: Pearson.
 • EKİCİ, B. (2006), Düzenleyici Etki Analizi Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik ve Diğer Düzenlemelerde Uygulanması, TEPAV Yayınları, Ankara.
 • EKİCİ, B. ve ÇELİK, M. (2007), Düzenleyici Etki Analizi: Analiz Süreci ve Uygulama, Amme İdaresi Dergisi, 40 (1): 135-158.
 • GÜNGÖR, M. ve EVREN, G. (2009), Düzenleyici Etki Analizi Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler: Mobil Arabağlantı Ücretlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ardıl DEA Çalışması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara. KAYMAK, H. (2004), Düzenleyici Etki Analizi, Maliye Dergisi, Sayı 146, Mayıs-Ağustos: 107-131.
 • KÖSEOĞLU, Ö. (2013), Meslek, Sanat ve Disiplin Olarak Kamu Politikası: Türkiye’ye İzdüşümleri, Bilgi Dergisi, Sayı: 26, Yaz: 4-37.
 • Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26083_0.html
 • OECD (2001), Improving Policy Instruments through Impact Assessment, SIGMA Papers, No. 31, OECD Publishing.
 • SOLAK, Z. (2006), Müzakerenin Olmazsa Olmaz Aracı Düzenleyici Etki Analizleri, Düzenleyici Etki Analizleri Semineri Toplantı Raporu, İstanbul.
 • T.C. Başbakanlık Düzenleyici Reform Grubu (2009), Düzenleyici Ekti Analizi, Başbakanlık Yayınları, Ankara.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (2007), Düzenleyici Etki Analizi Rehberi, TEPAV Yayınları, Ankara.
 • YILDIZ, M. ve SOBACI, M., Z. (2013), Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi: Genel Bir Çerçeve, Kamu Politikası Kuram ve Uygulama (Der. Mete Yıldız – M. Zahid Sobacı), Adres Yayınları, Ankara.
 • YÜKSEL, N. (2005), Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Düzenleyici Etki Analizi (DEA), Sayıştay Dergisi, Sayı: 59, Ekim-Aralık: 47-71.
Subjects Economics
Journal Section Article
Authors

Author: Osman NACAK

Dates

Publication Date : December 1, 2016

Bibtex @research article { sid382769, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Nacak, Osman} }
APA Nacak, O . (2016). POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ . Sakarya İktisat Dergisi , 5 (4) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sid/issue/30106/382769
MLA Nacak, O . "POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ" . Sakarya İktisat Dergisi 5 (2016 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sid/issue/30106/382769>
Chicago Nacak, O . "POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ". Sakarya İktisat Dergisi 5 (2016 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ AU - Osman Nacak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 5 IS - 4 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ %A Osman Nacak %T POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ %D 2016 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Nacak, Osman . "POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ". Sakarya İktisat Dergisi 5 / 4 (December 2016): 1-19 .
AMA Nacak O . POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2016; 5(4): 1-19.
Vancouver Nacak O . POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2016; 5(4): 1-19.
IEEE O. Nacak , "POLİTİKA YAPIM SÜRECİNDE KULLANILAN YENİ BİR YÖNTEM: DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ", Sakarya İktisat Dergisi, vol. 5, no. 4, pp. 1-19, Dec. 2016