Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 321 - 340 2019-10-30

Rejection of That Which is Born Into: Heterotopic Spaces in Ferahfeza
İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar

Semra Civelek [1]


Movies produce images of consensus concerning power relations that cover all aspects of life, while also promoting images that question the normality of these relations, rejecting them, cracking the wall of consensus while suggesting that a different way of life is possible. This questioning and rejection of the status quo can be followed through images of various spaces presented in films. In Ferahfeza (2013), directed by Elif Refiğ, the relationships of his characters with certain places are described from a micro-political perspective.  The study focuses on the motivations that lead Refiğ’s characters to dream of different lives, including the relationship that these dreams have with images of heterotopic spaces in the film. In this context, it discusses the role of heterotopic space images in the transition from spaces of power to places of daydreaming and the realization of daydreams. The intellectual and operational universe pointed out by terrain vague in an imagined experience of a city are discussed in terms of the relationship of filmed images to actual urban imagery. 

Filmler bir yandan yaşamın her alanına yayılan iktidar ilişkilerine dair uzlaşının imgelerini yeniden üretirken diğer yandan bu ilişkilerin normalliğini sorgulayan, bunları reddeden, uzlaşı duvarını çeşitli biçimlerde çatlatan ve başka türlü bir yaşamın mümkünlüğünü sezdiren imgeleri de yeniden üretirler. Bu sorgulama ve süregelene ret hali filmlerdeki çeşitli mekân imgeleri üzerinden izlenebilir. Elif Refiğ’in yönettiği Ferahfeza (2013) filminde karakterlerin özellikle mekân ile kurdukları ilişki mikro-politik bir bakış açısıyla aktarılır. Çalışma kapsamında söz konusu filmde yer alan karakterleri başka bir yaşam düşüne iten motivasyonların neler olduğu ve bu düşün filmdeki heterotopik mekân imgeleri ile olan ilişkisi ele alınır. Heterotopik mekân imgelerinin, bu bağlamda, iktidarın mekânlarından düş kurmanın ve bu düşü gerçekleştirmenin mekânlarına geçişte nasıl bir role sahip olduğu film kapsamında tartışılır. Filmdeki mekân imgelerinin nasıl bir kent tasavvuruna denk düştüğü sorunsalıyla bağlantılı olarak, bir kenti deneyimlemede terrain vague’lerin işaret ettiği düşünsel ve eylemsel evrenin izleri sürülür.

 • Bachelard, G. (2006). Su ve Düşler: Maddenin İmgelemi Üzerine Deneme (Çev. O. Kunal). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Bachelard, G. (2017). Mekânın Poetikası. (4. Baskı) (Çev. A. Tümertekin). İstanbul: İthaki.
 • Berman, M. (2012). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi. (15. Baskı) (Çev. Ü. Altuğ & B. Peker). İstanbul: İletişim.
 • De Sola-Morales, I. (2014). Terrain Vague. M. Mariani & P. Barron (Ed.), Terrain Vague: Interstices at the Edge of the Pale (s. 24-30). London: Routledge.
 • Direk, Z. (Ed.). (2003). Dünyanın Teni: Merleau-Ponty Felsefesi Üzerine İncelemeler. İstanbul: Metis.
 • Foucault, M. (1988). Öteki Mekânlara Dair (Çev. B. Boysan & D. Erksan), Defter, 4, 7-15.
 • Foucault, M. (2012). İktidarın Gözü: Seçme Yazılar-4 (3. Baskı) (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, M. (2015). Büyük Kapatılma: Seçme Yazılar-3 (Çev. I. Ergüden & F. Keskin, 4. Baskı). İstanbul: Ayrıntı.
 • Frisby, D. (2012). Modernlik Fragmanları: Simmel, Kracauer ve Benjamin’in Eserlerinde Modernlik Teorileri (Çev. A. Terzi). İstanbul: Metis.
 • Göl, B. & Yücel, F. (2014, Ocak). Umudun Savunusu: Elif Refiğ ile Ferahfeza. Elif Refiğ’le Söyleşi. Altyazı. http://www.altyazi.net/soylesiler/umudun-savunusu/
 • Gruen, A. (2015). Normalliğin Deliliği-Hastalık Olarak Gerçekçilik: İnsandaki Yıkıcılık Üzerine Bir Kuram (8. Baskı) (Çev. İ. İgan). İstanbul: Çitlembik.
 • Harvey, D. (1998). Mimarlar, Arılar ve Olası Kentsel Dünyalar Üstüne (Çev. Z. Aktüre). H. Pamir (Ed.), Any Seçmeler (s. 152-162). Ankara: Mimarlar Derneği.
 • Lingis, A. (1997). Ortak Bir Şeyleri Olmayanların Ortaklığı (Çev. T. Birkan). İstanbul: Ayrıntı.
 • Öncü, A. & Weyland, P. (2013). Küreselleşen Kentlerde Yaşam Alanı ve Toplumsal Kimlik Mücadeleleri. A. Öncü & P. Weyland (Ed.), Mekân, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler (4. Baskı) (s. 9-39). İstanbul: İletişim.
 • Öztürk, S. (2012). Mekân ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekânlarının Altpolitikası. Ankara: Phoenix.
 • Pallasmaa, J. (2016). Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular (3. Baskı) (Çev. A. U. Kılıç). İstanbul: YEM.
 • Refiğ, E. (Yönetmen). (2013). Ferahfeza [Film]. Türkiye: Muhtelif Yapımlar.
 • Sayar Avcıoğlu, S. & Akın, O. (2017). Kolektif Bellek ve Kentsel Mekân Algısı Bağlamında İstanbul Tuzla Köyiçi Koruma Bölgesi’nin Mekânsal Değişiminin İrdelenmesi. İdealkent, 22(8), 423-450.
 • Soja, E. W. (2002). Postmetropolis Üzerine Altı Söylem (B. Duru & A. Alkan, Çev.). B. Duru & A. Alkan (Ed.), 20. Yüzyıl Kenti (s. 285-306). Ankara: İmge.
 • Stavrides, S. (2016). Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru (Çev. A. Karatay). İstanbul: Sel.
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Features
Authors

Orcid: 0000-0003-3255-2152
Author: Semra Civelek (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 30, 2019

Bibtex @research article { sinecine639723, journal = {sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-784X}, address = {Prof. Dr. S. Ruken Öztürk Ankara Ünv. İletişim Fakültesi Cebeci Kampusu 06590 Ankara}, publisher = {Semire Ruken ÖZTÜRK}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {321 - 340}, doi = {10.32001/sinecine.639723}, title = {İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar}, key = {cite}, author = {Civelek, Semra} }
APA Civelek, S . (2019). İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 321-340 . DOI: 10.32001/sinecine.639723
MLA Civelek, S . "İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 321-340 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sinecine/issue/49913/639723>
Chicago Civelek, S . "İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 321-340
RIS TY - JOUR T1 - İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar AU - Semra Civelek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32001/sinecine.639723 DO - 10.32001/sinecine.639723 T2 - sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 340 VL - 10 IS - 2 SN - 2636-784X- M3 - doi: 10.32001/sinecine.639723 UR - https://doi.org/10.32001/sinecine.639723 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar %A Semra Civelek %T İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar %D 2019 %J sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi %P 2636-784X- %V 10 %N 2 %R doi: 10.32001/sinecine.639723 %U 10.32001/sinecine.639723
ISNAD Civelek, Semra . "İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 / 2 (October 2019): 321-340 . https://doi.org/10.32001/sinecine.639723
AMA Civelek S . İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar. sinecine. 2019; 10(2): 321-340.
Vancouver Civelek S . İçine Doğulanın Reddi: Ferahfeza’da Heterotopik Mekânlar. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(2): 340-321.