sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2636-784X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Semire Ruken ÖZTÜRK | http://www.sinecinedergi.org/


sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir.


sinecine 2020 11 (1) Bahar sayısından itibaren her sayı en fazla 6 makaleden oluşacaktır.
Altı makale tamamlandıktan sonra kabul alan makaleler bir sonraki sayıya aktarılacaktır. 

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde 2019 Bahar (10) 1 sayısından itibaren tezlerden üretilmiş ve tez danışmanının adının yazar olarak yer aldığı makalelere yer verilmemektedir. Tezlerden üretilmiş makaleler sadece tez yazarının adıyla dergiye başvurulduğunda değerlendirmeye alınacaktır.


sinecine FIAF ve TR DİZİN tarafından taranmaktadır. Bizi Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

ISSN 2636-784X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Semire Ruken ÖZTÜRK | http://www.sinecinedergi.org/
Kapak Resmi


sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir.


sinecine 2020 11 (1) Bahar sayısından itibaren her sayı en fazla 6 makaleden oluşacaktır.
Altı makale tamamlandıktan sonra kabul alan makaleler bir sonraki sayıya aktarılacaktır. 

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nde 2019 Bahar (10) 1 sayısından itibaren tezlerden üretilmiş ve tez danışmanının adının yazar olarak yer aldığı makalelere yer verilmemektedir. Tezlerden üretilmiş makaleler sadece tez yazarının adıyla dergiye başvurulduğunda değerlendirmeye alınacaktır.


sinecine FIAF ve TR DİZİN tarafından taranmaktadır. Bizi Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.

Dizinler
Yazarlar, Hakemler ve Editörler için Etik İlkeler

PDF olarak indirmek için tıklayınız.