Editör Yardımcısı


Yayın Kurulu (Alfabetik)

Hasan Akbulut (İstanbul Üniversitesi)


Seçil Büker (Gazi Üniversitesi)


Nezih Erdoğan (İstanbul Şehir Üniversitesi)


Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)


Ahmet Gürata (Bilkent Üniversitesi)


S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi)


Ali Karadoğan (Ankara Üniversitesi)


Y. Gürhan Topçu (Mersin Üniversitesi)

Danışma Kurulu (Alfabetik)

Tül Akbal Sualp


Savaş Arslan (Bahçeşehir Üniversitesi)


Canan Balan (İstanbul Şehir Üniversitesi)


Nazlı Bayram (Yaşar Üniversitesi)


Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)


Feride Çiçekoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)


Aslıhan Doğan Topçu (Mersin Üniversitesi)


Ayla Kanbur (Batman Üniversitesi)


Çağla Karabağ Sarı (Hacettepe Üniversitesi)


Dilek Kaya (Yaşar Üniversitesi)


Barış Kılıçbay (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)


Serpil Kırel (Marmara Üniversitesi)


Uğur Kutay (Yıldız Teknik Üniversitesi)


Ersan Ocak (TED Üniversitesi)


Oğuz Onaran (Ankara Üniversitesi)


Kaya Özkaracalar (Bahçeşehir Üniversitesi)


Çetin Sarıkartal (Kadir Has Üniversitesi)


Emine Uçar İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi)


Özgür Yaren (Ankara Üniversitesi)


Tunç Yıldırım (Munzur Üniversitesi)


Eren Yüksel (Ankara Üniversitesi)

Uluslararası Danışma Kurulu (Alfabetik)


Eylem Atakav (University of East Anglia, UK)


Chris Berry (University of London, UK)


Flavia Laviosa (Wellesley College, USA)


Karen Lury (University of Glasgow, UK)


Karen Randell (University of Bedfordshire, UK)


Ali Fuat Şengül (Baruch College, CUNY, USA)


Yvonne Tasker (University of East Anglia, UK)


Valentina Vitali (University of East London, UK)

İngilizce Dil Editörleri

Finlay McQuade

Lynne Giallombardo

Yazarlar, Hakemler ve Editörler için Etik İlkeler

PDF olarak indirmek için tıklayınız.