Year 2020, Volume 11 , Issue 2, Pages 397 - 403 2020-09-30

Review: Balkan Cinema and the Great Wars
Balkan Cinema and the Great Wars

Constantin PARVULESCU [1]


Edited by Adrian Silvan Ionescu, Marian Țuțui, and Savaş Arslan, Balkan Cinema and the Great Wars is a testament to the fertility of Balkan cinema. The collection is the product of a conference held in Bucharest in 2018 on the representation of wars and conflicts in Balkan cinema, and it explores, among other things, how battlefield heroism, patriotic sentiment, alternative histories, and the landscapes of death and destruction are presented in fiction films, documentaries, and newsreels. Edited by Adrian Silvan Ionescu, Marian Țuțui, and Savaş Arslan, Balkan Cinema and the Great Wars is a testament to the fertility of Balkan cinema. The collection is the product of a conference held in Bucharest in 2018 on the representation of wars and conflicts in Balkan cinema, and it explores, among other things, how battlefield heroism, patriotic sentiment, alternative histories, and the landscapes of death and destruction are presented in fiction films, documentaries, and newsreels.
Adrian Silvan Ionescu, Marian Țuțui, and Savaş Arslan’ın derlediği Balkan Cinema and the Great Wars, Balkan sineması kavramının ne kadar verimli olduğunun ikna edici bir kanıtı. Derleme 2018’de Bükreş’te Balkan sinemasında savaş ve çatışmaların temsili üzerine düzenlenen bir konferansın ardından oluşturulmuş ve başka bazı konuların yanında, kurmaca filmler, belgeseller ve aktüalite filmlerinde muharebelerdeki kahramanlık, vatansever duygular, alternatif tarihler ve ölüm ve yok oluş manzaraları gibi konuları ele alıyor.
  • Parvulescu, C. (2020). Balkan Cinema and the Great Wars. [Kitap Eleştirisi]. sinecine, 11(2), 397-403.
Primary Language en
Subjects Art
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0003-1577-7202
Author: Constantin PARVULESCU (Primary Author)
Institution: Babes-Bolyai University, Department of Cinema and Media Studies
Country: Romania


Dates

Publication Date : September 30, 2020

APA Parvulescu, C . (2020). Review: Balkan Cinema and the Great Wars . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 11 (2) , 397-403 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sinecine/issue/57083/808827