Year 2019, Volume , Issue , Pages 106 - 126 2019-05-10

Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği

Aslı ŞAHİNKAYA [1]


Bu çalışmanın düşünsel ikliminin uzlaşımına göre imge, soyut ya da somut bir varlığın zihindeki izdüşümü olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda yazılı bir metinle, görüntüsel bir imgenin ve ‘gerçek hayat’ imgelerinin zihindeki izdüşümü hangi noktalarda farklılaşır sorusu, bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Mihail Bakhtin, edebiyatın fiili gerçekle ilişkisinin zaman-uzamla kurulabileceğini söylemektedir. Tam da bu noktada bir yapıtın zaman-uzamı yani kronotopu, imgelerin birbirleriyle kurdukları merkezcil ve merkezkaç ilişkiler bütünü çerçevesinde belirir. Bu çalışmada imgelerin birbirleriyle kurdukları diyaloğun ortaya çıkardığı ilişki ağları üzerinden; yazınsal imgelerin, görüntüsel imgelere dönüşümünde, uyarlanmasında, imgelerarası söyleşim sürecinin izlediği patikaların izi sürülecektir. Bu bakış, uyarlama çalışmaları ve kuramını ve temel pratiklerini tartışmayı beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, edebi bir metinden uyarlanmış bir sinema metni üzerinden farklı ve yaratıcı bir uyarlama mümkün müdür, bu noktada imgeler, zaman- uzam bağlamında, birbirleriyle nasıl diyalog kurarlar ve nasıl birbirlerine dönüşürler soruları tartışılacaktır.

Sinema ve tiyatro senaryolarının yazılı olmasından dolayı ortaklaşan ancak gösterim biçimleri dolayısıyla techne bakımından birbirinden ayrılan görsel sanatlardır. Hem bir tiyatro oyunu hem de bir sinema filminin senaryoları yazınsal olarak üretilir, ancak uygulama aşamasında görsel imgelerle sözcükler imlenirler. Bu karmaşık metinlerarası ilişkinin, imgelerin söyleşim sürecini çok katmanlı hale getirmesi dolayısıyla bu çalışmada bir tiyatro metninin sinemaya uyarlanmasını incelemek ilginç bulunmuştur. İspanyol yazar ve şair Federico García Lorca’nın tragedyalarından biri olan Bernarda Alba’nın Evi adlı oyundan sinemaya uyarlanan iki film kuramsal eksende incelenecek ve imgelerin birbirleriyle kurduğu ilişkiler takip edilerek imgeler arası söyleşimin yaratıcı boyutları üzerine düşünceler üretilecektir. 

Sinema, Tiyatro, Metinlerarasılık, Federico Garcia Lorca
 • Aktulum, K. (2000). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki.
 • Aristoteles. (2014). Poetika. (S. Rifat, Çev.) İstanbul: Can.
 • Bahtin, M. (2014). Karnavaldan Romana. (C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Bergson, H. (2015). Madde ve Bellek. (I. Ergüden, Çev.) Ankara: Dost.
 • Burnett, R. (2012). İmgeler Nasıl Düşünür? (G. Pusar, Çev.) İstanbul: Metis.
 • Deleuze, G. (2003). İki Konferans. (U. Baker, Çev.) İstanbul: Norgunk.
 • Deleuze, G. (2010). Bergsonculuk. (H. Yücefer, Çev.) İstanbul: Otonom.
 • Deleuze, G. (2014). Sinema 1: Hareket İmge. (S. Özdemir, Çev.) İstanbul: Norgunk.
 • Deleuze, G., & Guattari, F. (1990). Kapitalizm ve Şizofreni 1: Göçebe Bilimi İncelemesi. (A. Akay, Çev.) İstanbul: Bağlam.
 • Deleuze, G., & Guattari, F. (2000). Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin. (Ö. Uçkan, & I. Ergüden, Çev.) İstanbul: YKY.
 • Deleuze, G., & Guattari, F. (2001). Felsefe Nedir? (T. Ilgaz, Çev.) İstanbul: YKY.
 • Lorca, F. G. (1936). Bernarda Alba'nın Evi. (T. Oflazoğlu, Çev.)
 • Lorca, F. G. (2014). Duende'nin Oyunu ve Kuramı. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2(38).
 • Nutku, Ö. (2001). Dram Sanatı: Tiyatroya Giriş. İstanbul: Kabalcı.
 • Oliver, A. (Prodüktör), & Camus, M. (Yöneten). (1987). La Casa de Bernarda Alba [Sinema Filmi]. İspanya: Paraiso Films S.A.
 • Phillips, S. (Prodüktör), Bruge, S., & Espert, N. (Yönetenler). (1991). The House Of Bernarda Alba [Sinema Filmi]. ABD: Thirteen/WNET.
 • Şener, S. (2016). Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı. Ankara: Dost.
Primary Language tr
Subjects Philosophy, Art, Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1287-4453
Author: Aslı ŞAHİNKAYA (Primary Author)
Institution: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 10, 2019

Bibtex @research article { sinefilozofi516349, journal = {SineFilozofi}, issn = {}, eissn = {2547-9458}, address = {Bişkek Cad. 81. Sokak No:2 Emek/ANKARA}, publisher = {Serdar ÖZTÜRK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {106 - 126}, doi = {10.31122/sinefilozofi.516349}, title = {Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği}, key = {cite}, author = {Şahi̇nkaya, Aslı} }
APA Şahi̇nkaya, A . (2019). Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği . SineFilozofi , () , 106-126 . DOI: 10.31122/sinefilozofi.516349
MLA Şahi̇nkaya, A . "Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği" . SineFilozofi (2019 ): 106-126 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sinefilozofi/issue/45244/516349>
Chicago Şahi̇nkaya, A . "Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği". SineFilozofi (2019 ): 106-126
RIS TY - JOUR T1 - Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği AU - Aslı Şahi̇nkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31122/sinefilozofi.516349 DO - 10.31122/sinefilozofi.516349 T2 - SineFilozofi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 126 VL - IS - SN - -2547-9458 M3 - doi: 10.31122/sinefilozofi.516349 UR - https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.516349 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SineFilozofi Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği %A Aslı Şahi̇nkaya %T Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği %D 2019 %J SineFilozofi %P -2547-9458 %V %N %R doi: 10.31122/sinefilozofi.516349 %U 10.31122/sinefilozofi.516349
ISNAD Şahi̇nkaya, Aslı . "Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği". SineFilozofi / (May 2019): 106-126 . https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.516349
AMA Şahi̇nkaya A . Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği. SineFilozofi. 2019; 106-126.
Vancouver Şahi̇nkaya A . Tiyatro Ve Sinema Uyarlamaları Bağlamında Zaman-Uzam Ve İmgelerin Söyleşimi: Federico Garcia Lorca Örneği. SineFilozofi. 2019; 106-126.