Year 2020, Volume 5 , Issue 9, Pages 463 - 480 2020-06-30

Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi

Selcuk ULUTAS [1]


Sanat, insanlık tarihinin mücadele alanlarından birisidir. İmgesel alanda devam eden bu mücadeleye 19. yüzyılın sonlarından itibaren sinemanın da dâhil olduğunu biliyoruz. Estetik bir objenin, estetik bir süjenin bedeni üzerindeki etkisini ise bahsedilen imgesel mücadele alanında "estetik haz" kavramı ile tanımlamaktayız. Estetik haz kavramının anlaşılır olması ve üzerinde felsefi bir tartışmanın yapılabilmesi ise ontolojik açıdan estetik objenin bir bilgi nesnesi olarak kabul edilmesi ile ilgilidir.  Bu kabul sonrasında estetik objenin, estetik süje üzerinde yaratacağı tasarlanmış bir etkiden söz etmeye başlayabiliriz. Bu çalışmada estetik hazzın sanatçı tarafından tasarlanmış düşüncelerle meydana getirilmek istenen bir duygulam olduğu ifade edilmektedir. Estetik haz kavramı, genel haz kavramının tanımlarını bir hayli aşarak toplumsal alanda özneler üzerinde yaratılan çok boyutlu bir etkiyi anlatmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı estetik hazzın varoluşunun, bellek ve özneleştirme kavramları ile ilgisini ortaya koymaktır. Çalışmanın son kısmında ise  "Brand New Testament" isimli film, estetik felsefesi ve estetik haz kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirmede kullanılan yöntem estetik objelerin varoluşlarının anlaşılması için tercih edilen ontolojik analizdir. Bu yöntemle filmin yönetmeninin oluşturduğu kasıtlı imgeler üzerinden yani ön ontolojik tabaka vasıtasıyla tasarımdaki bellek ve özneleştirici unsurlar ortaya çıkarılmak istenmektedir.

Estetik, Sinema, Haz, Bellek, Özne, Arzu
 • Assman, J. (2001). Kültürel Bellek, çev. Ayşe Tekin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BERGSON, H. (2014). Gülme: Gülüncün Anlamı Üzerine Deneme, çev. Devrim Çetinkasap. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
 • Bonnard, A. (2014). Antik Yunan Uygarlığı-3. Ankara: Evrensel Basım Yayın.
 • Bozkurt, N. (2013). Sanat ve Estetik Kuramları.İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Brümmer, K. (2018). Subjectivation By Video:Ethnographic Explorations On Practices Of Video Analysis In High-Performance Youth Football. German Journal Of Exercise And Sport Research, 48(3), 358-365.
 • Buxton, R. (2016). Yunan Mitolojisi, çev. Ahmet Fethi Yıldırım. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Cicovacki, P. (2015). The Analysis Of Wonder: An Introduction To The Philosophy Of Nicolai Hartmann. USA: Bloomsbury Publishing.
 • Cooper, D. E., Margolis, J., & Sartwell, C. (1992). A Companion To Aesthetics. Oxford, UK: Blackwell.
 • Erzat, A. (1997). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Deleuze, G. ve Guattari F. (2001) Felsefe Nedir?, çev. Turhan Ilgaz, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Fraser, I. (2008). Hegel ve Marks İhtiyaç Kavramı, çev. Beyza Sumer Aydaş, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Gadamer, H. G. (2009). Hakikat ve Yöntem. çev. Hüsamettin Arslan ve İsmail Yavuzcan. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Gombrich, E. H. (2007). Sanatın öyküsü, çev. Erol Erduran ve Ömer Erduran. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hartmann, N. (2010). Ontolojinin Işığında Bilgi. İstanbul: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Hartmann, N. (2014). Aesthetics. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
 • Kagan, M. (1993). Estetik ve Sanat Dersleri, çev. Aziz Çalışlar. Ankara: İmge Yayınevi
 • Messadie, G. (1998). Şeytanın Genel Tarihi, çev. Işık Ergüden. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Neu, J. (2000). A Tear İs An İntellectual Thing: The Meanings Of Emotion. UK: Oxford University Press.
 • Nietzsche, F. (2005). Tragedyanın Doğuşu, çev. Mustafa Tüzel. İstanbul:İthaki Yayınları.
 • Nita, B. F. (2014). Intentional Image And Transcendental Image In The Work Of Art: An Ontological Analysis. Akademeia, 4(1), ea0124.
 • Paras, E. (2016). Foucault: Öznenin Yitiminden Yeniden Doğuşuna, çev. Yunus Çetin. İstanbul: Kollektif Kitap.
 • Schudson, M. (2007). Kolektif Bellekte Çarpıtma Dinamikleri. Cogito, 50, 179-199.
 • Solomon, R. C. (2004). Thinking About Feeling: Contemporary Philosophers on Emotions, Oxford: Oxford University Press
 • Spinoza, B. (2011). Etika, çev. Hilmi Ziya Ülken, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Şenel, A. (1996). Siyasal Düşünceler Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tunalı, İ. (1973). B. Croce Estetik'ine Giriş. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
 • Tunalı, İ. (1996). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Timuçin, A. (2004). Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Viladesau, R. (1999). Theological Aesthetics: God In Imagination, Beauty, And Art. New York: Oxford University Press.
 • Zizek, S. (2015). Hiçten Az: Hegel ve Diyalektik Materyalizmin Gölgesi. İstanbul: Encore Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4804-0565
Author: Selcuk ULUTAS (Primary Author)
Institution: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { sinefilozofi631589, journal = {SineFilozofi}, issn = {}, eissn = {2547-9458}, address = {Bişkek Cad. 81. Sokak No:2 Emek/ANKARA}, publisher = {Serdar ÖZTÜRK}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {463 - 480}, doi = {10.31122/sinefilozofi.631589}, title = {Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi}, key = {cite}, author = {Ulutas, Selcuk} }
APA Ulutas, S . (2020). Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi . SineFilozofi , 5 (9) , 463-480 . DOI: 10.31122/sinefilozofi.631589
MLA Ulutas, S . "Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi" . SineFilozofi 5 (2020 ): 463-480 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sinefilozofi/issue/55709/631589>
Chicago Ulutas, S . "Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi". SineFilozofi 5 (2020 ): 463-480
RIS TY - JOUR T1 - Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi AU - Selcuk Ulutas Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31122/sinefilozofi.631589 DO - 10.31122/sinefilozofi.631589 T2 - SineFilozofi JF - Journal JO - JOR SP - 463 EP - 480 VL - 5 IS - 9 SN - -2547-9458 M3 - doi: 10.31122/sinefilozofi.631589 UR - https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.631589 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 SineFilozofi Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi %A Selcuk Ulutas %T Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi %D 2020 %J SineFilozofi %P -2547-9458 %V 5 %N 9 %R doi: 10.31122/sinefilozofi.631589 %U 10.31122/sinefilozofi.631589
ISNAD Ulutas, Selcuk . "Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi". SineFilozofi 5 / 9 (June 2020): 463-480 . https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.631589
AMA Ulutas S . Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi. SineFilozofi. 2020; 5(9): 463-480.
Vancouver Ulutas S . Sinema Filmlerinde Estetik Haz, Bellek Ve Özneleştirme İlişkisi: "Brand New Testament" Filminin Ontolojik Analizi. SineFilozofi. 2020; 5(9): 463-480.