Year 2020, Volume 5 , Issue 9, Pages 414 - 434 2020-06-30

Bu yazı, felsefe yapmanın söz merkezli geleneksel yöntemlerinin bir eleştirisini içermekte ve felsefi düşünceyi sözel imgelerin ötesine taşıyarak, duyusal ve duygulanımsal imajları felsefe yapmanın bir yolu olarak önermektedir. Henri Bergson’un zaman felsefesinden yola çıkarak, dünyanın bedenden ayrı bir zihin tahayyülünün ürettiği imajlar bütünü olmaktan çok, imaj akışlarından, yani zamanın sıkışıp gevşeme hareketlerinden ibaret olduğu kabul edilirse, ışığın bir taşıyıcı üzerindeki izinden çok “ışığın ifadesi” olarak videonun, maddi ve zihinsel sentezler gibi işleyerek zamanı kristalleştirdiği, yani doğrudan varlığın ifadesi olduğu kabul edilebilir. Bu bağlamda, Maurizio Lazzarato’nun deyimiyle video gibi “hafıza ya da zamanı kristalleştirme teknolojileri”, algıyı, belleği ve zihinsel emeği taklit eden teknolojilerdir. Bu teorik altyapı çerçevesinde bu çalışma, dijital görselleştirme, kayıt alma ve işleme tekniklerini, sözel imajların sınırlarının ötesinde duyumsanabilir imajlar yoluyla felsefe yapmanın bir aracı olarak görmeyi önerir. Böylece, felsefenin konu edindiği malzeme ve onun üzerine felsefe yapma yöntemi bir ve aynı şey haline gelerek zamanın imajları olacaktır ve bu yolla felsefe geleceğin yeni düşünce dillerine uyum sağlama yoluna girecektir.
videofelsefe, zamanın kristalleşmesi, , hafıza teknolojisi, duygulam, sinegöz
 • Artaud, Antonin, (2002). Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin. Sel Yayıncılık.
 • Baker, Ulus, (2015). Kanaatlerden İmajlara: Duygular Sosyolojisine Doğru, Birikim Yayınları.
 • Bergson, Henri, (2005). Matter and Memory, New York: Zone Books.
 • Bergson, Henri, (2007). Madde ve Bellek, Dost Yayınları.
 • Bergson, Henri, (1913). Time and Free Will, New York: Dover Publications, Inc. Clark, Andy ve Chalmers David J. (1998). "The extended mind". Analysis. 58 (1): 7–19.
 • Derrida, Jacques (1997). Of Grammatology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Fodor, Jerry A., (1975). The Language of Thought, New York: Thomas Y. Crowell.
 • Foucault, Micheal, (2014). Sonsuza Giden Dil, Ayrıntı Yayınları.
 • Debord, Guy, (2016). Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları. Lazzarato, Maurizio, (2015). Göstergeler ve Makineler, Otonom Yayıncılık.
 • Lazzarato, Maurizio, (2016). VideoFelsefe, Otonom Yayıncılık.
 • McLuhan, Marshall ve Lewis H. Lapham, (1994). Understanding Media: The extensions of man, The MIT Press.
 • Ong, J. Walter, (1991). Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis.
 • Vertov, Dziga, (2007). Sine-Göz. Agora Kitaplığı.
Primary Language tr
Subjects Philosophy, Art, Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3144-4195
Author: Ayşe USLU (Primary Author)
Institution: Nisantasi University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { sinefilozofi682565, journal = {SineFilozofi}, issn = {}, eissn = {2547-9458}, address = {Bişkek Cad. 81. Sokak No:2 Emek/ANKARA}, publisher = {Serdar ÖZTÜRK}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {414 - 434}, doi = {10.31122/sinefilozofi.682565}, title = {Videofelsefe Manifestosu}, key = {cite}, author = {Uslu, Ayşe} }
APA Uslu, A . (2020). Videofelsefe Manifestosu . SineFilozofi , 5 (9) , 414-434 . DOI: 10.31122/sinefilozofi.682565
MLA Uslu, A . "Videofelsefe Manifestosu" . SineFilozofi 5 (2020 ): 414-434 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sinefilozofi/issue/55709/682565>
Chicago Uslu, A . "Videofelsefe Manifestosu". SineFilozofi 5 (2020 ): 414-434
RIS TY - JOUR T1 - Videofelsefe Manifestosu AU - Ayşe Uslu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31122/sinefilozofi.682565 DO - 10.31122/sinefilozofi.682565 T2 - SineFilozofi JF - Journal JO - JOR SP - 414 EP - 434 VL - 5 IS - 9 SN - -2547-9458 M3 - doi: 10.31122/sinefilozofi.682565 UR - https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.682565 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 SineFilozofi Videofelsefe Manifestosu %A Ayşe Uslu %T Videofelsefe Manifestosu %D 2020 %J SineFilozofi %P -2547-9458 %V 5 %N 9 %R doi: 10.31122/sinefilozofi.682565 %U 10.31122/sinefilozofi.682565
ISNAD Uslu, Ayşe . "Videofelsefe Manifestosu". SineFilozofi 5 / 9 (June 2020): 414-434 . https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.682565
AMA Uslu A . Videofelsefe Manifestosu. SineFilozofi. 2020; 5(9): 414-434.
Vancouver Uslu A . Videofelsefe Manifestosu. SineFilozofi. 2020; 5(9): 414-434.