Research Article
BibTex RIS Cite

Log-Lineer Modeller ve Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Uygulama

Year 2020, Volume: 5 Issue: 1, 1 - 12, 18.06.2020
https://doi.org/10.33484/sinopfbd.651335

Abstract

Kategorik
değişkenler sosyal ve davranışsal bilimlerde yaygın olmasına rağmen,
kullanımları sadece bu alanlarla sınırlı değildir. Bu tür değişkenler
genellikle çapraz tablolar şeklinde düzenlenmektedir. 2-boyutlu çapraz
tablolar, iki kategorik değişkenin bağımsız olup olmadığına odaklanmaktadır.
İkiden fazla kategorik değişkenin olduğu durumlarda, iki ya da daha fazla
kategorik değişken arasındaki ilişki yapısını inceleyen log-lineer modeller
kullanılabilir.

Log-lineer
modellerde, tam bağımsızlık modeli, kısmi bağımsızlık modeli, koşullu
bağımsızlık modeli, homojen ilişki modeli ve doymuş model gibi çeşitli modellerin
tahmin edilmesi ile en uygun model belirlenmektedir. Temel amaç, değişkenler
arasındaki bazı bağımsızlık tiplerini ve değişkenler arasındaki ilişkiyi
belirlemektir.

Bu
çalışmada, log-lineer modeller üç-boyutlu çapraz tabloların analizinde
kullanılmış,  uygun modelin seçilmesi
aşaması incelenmiştir.  Bu amaçla,
uygulamada, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılan “Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” (2008) mikro verisi kullanılarak üç-boyutlu
bir çapraz tablo oluşturulmuştur. 

References

 • [1] Van der Heijden P.G.M, de Falguerolles A, de Leeuw J, 1989. A Combined approach to contingency table analysis using correspondence analysis and log-linear analysis, Appl. Statist. 38 (2) 249-292.
 • [2] Yılmaz V, Saraçlı S, 2004. Karayolları donanım durumunun trafik kaza sonuçlarına etkisi. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4 (1-2) 91-106.
 • [3] Mete S, Ünsal A, 2010. Kategorik veriler için logaritmik doğrusal modeller ve göç istatistikleri üzerine bir uygulama. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8(1) 299-308.
 • [4] Öncel S Y, Erdugan F, 2015. Kontenjans tablolarının analizinde log-lineer modellerin kullanımı ve sigara bağımlılığı üzerine bir uygulama, SAÜ Fen. Bil. Der. 19 (2) 221-235.
 • [5] Arı E, 2016. Trafik kaza verilerinin log lineer model ile incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 21 (1) 17-37.
 • [6] Yılmaz V, Kesin F E, 2018. Logaritmik doğrusal modeller ve uyum analizinin birlikte kullanımı: lise öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türkiye Klinikleri J Biostat 10(1) 65-86.
 • [7] Bülbül S, 2006. Üç boyutlu çapraz tablolarda logaritmik doğrusal analiz: çocuk işgücü değişkenleri arasındaki etkileşimler, Uludağ Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimle Fakültesi Dergisi. XXV (2):41-70.
 • [8] Agresti A, 2002. Categorical Data Analysis. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken. New Jersey.
 • [9] Becanım C, 2006. Log-lineer modeller ve doktor-tıbbı satış mümessilleri ilişkileri üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • [10] Altaş D, 2003. Lisanüstü eğitime giriş sınavı (LES) sonuçlarının üç yönlü çapraz sınıflandırma tablosu ile incelenmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F, Ekonometri Bölümü. XXI (1):401-421.
 • [11] Brown M B, 1976. Screening effects in multidimensional contingency tables, Applied Statistics. 25(1): 37-46.
 • [12] Benedetti J K, Brown, M B, 1978. Strategies for the selection of log-linear models. Biometrics. 34(4): 680-686.
 • [13] Christensen R, 1997. Log-Linear Models and Logistic Regression. Springer: New York. Second Edition.
 • [14] Powers D, Xie Y, 1999, Statistical Methods for Categorical Data Analysis. Academic Press, INC.
 • [15] Çağılcı T, 2019, Log Lineer Modeller ve Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Uygulama, Sinop Üniversitesi Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

An Application On Log-Linear Models And Violence Against Women

Year 2020, Volume: 5 Issue: 1, 1 - 12, 18.06.2020
https://doi.org/10.33484/sinopfbd.651335

Abstract

Although
categorical variables are common in the social and behavioral sciences, their usage
are not restricted to those areas. These kind of variables are generally
represented by contingency tables. Two-way contingency tables emphasize whether
the two categorical variables are independent. 
If there are more than two categorical variables, log-linear models can
be used for the relationship among two or more categorical variables.

In
the log-linear models, the most appropriate model is determined by the fit of
the various models, such as full independence, partial independence,
conditional independence, homogeneous relationship and saturated models. The
main purpose is to determine some types of independence between variables and
the relationship among the variables.

In
this study, log-linear models are used to analyze three-way contingency tables,
and selection of the appropriate model is examined. For this purpose, TSI (Turkish
Statistical Institute) “The Research on Domestic Violence against Women in
Turkey” 2008 raw data set is used to construct a three-way contingency table. 

References

 • [1] Van der Heijden P.G.M, de Falguerolles A, de Leeuw J, 1989. A Combined approach to contingency table analysis using correspondence analysis and log-linear analysis, Appl. Statist. 38 (2) 249-292.
 • [2] Yılmaz V, Saraçlı S, 2004. Karayolları donanım durumunun trafik kaza sonuçlarına etkisi. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4 (1-2) 91-106.
 • [3] Mete S, Ünsal A, 2010. Kategorik veriler için logaritmik doğrusal modeller ve göç istatistikleri üzerine bir uygulama. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8(1) 299-308.
 • [4] Öncel S Y, Erdugan F, 2015. Kontenjans tablolarının analizinde log-lineer modellerin kullanımı ve sigara bağımlılığı üzerine bir uygulama, SAÜ Fen. Bil. Der. 19 (2) 221-235.
 • [5] Arı E, 2016. Trafik kaza verilerinin log lineer model ile incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 21 (1) 17-37.
 • [6] Yılmaz V, Kesin F E, 2018. Logaritmik doğrusal modeller ve uyum analizinin birlikte kullanımı: lise öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türkiye Klinikleri J Biostat 10(1) 65-86.
 • [7] Bülbül S, 2006. Üç boyutlu çapraz tablolarda logaritmik doğrusal analiz: çocuk işgücü değişkenleri arasındaki etkileşimler, Uludağ Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimle Fakültesi Dergisi. XXV (2):41-70.
 • [8] Agresti A, 2002. Categorical Data Analysis. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken. New Jersey.
 • [9] Becanım C, 2006. Log-lineer modeller ve doktor-tıbbı satış mümessilleri ilişkileri üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • [10] Altaş D, 2003. Lisanüstü eğitime giriş sınavı (LES) sonuçlarının üç yönlü çapraz sınıflandırma tablosu ile incelenmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F, Ekonometri Bölümü. XXI (1):401-421.
 • [11] Brown M B, 1976. Screening effects in multidimensional contingency tables, Applied Statistics. 25(1): 37-46.
 • [12] Benedetti J K, Brown, M B, 1978. Strategies for the selection of log-linear models. Biometrics. 34(4): 680-686.
 • [13] Christensen R, 1997. Log-Linear Models and Logistic Regression. Springer: New York. Second Edition.
 • [14] Powers D, Xie Y, 1999, Statistical Methods for Categorical Data Analysis. Academic Press, INC.
 • [15] Çağılcı T, 2019, Log Lineer Modeller ve Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Uygulama, Sinop Üniversitesi Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Nazan Danacıoğlu 0000-0001-8014-6920

Tuğba Çağılcı This is me 0000-0002-9927-7004

Publication Date June 18, 2020
Submission Date November 26, 2019
Published in Issue Year 2020 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Danacıoğlu, N., & Çağılcı, T. (2020). Log-Lineer Modeller ve Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Uygulama. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-12. https://doi.org/10.33484/sinopfbd.651335