Research Article
BibTex RIS Cite

ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ

Year 2024, Volume: 10 Issue: 18, 1 - 25, 14.01.2024

Abstract

Op. 17 Erwartung (Beklenti) operası (1909), Arnold Schönberg'in geçiş dönemindeki serbest atonalitenin ilk çalışmaları arasında yer alan ve 20. Yüzyıl başında müzikal modernizmin önemli eserlerinden sayılan bir monodramadır. Erwartung operası geçmişten gelen müzik mirasının, konsonans ve disonansın karmaşık bir metin ve müzik yapısı içinde yıkıcı ve değiştirici bir tavırla kullanılıp geliştirildiği bir eserdir. Erwartung’un başından sonuna dek, disonant akorların çözülümünden kaçınılarak eser boyunca devam eden bir gerilim yaratılmıştır. Schönberg’in olgunlaşma dönemi olan on iki ton dönemine girmeden önce sanatını en yüksek seviyeye getirdiği eserin Erwartung olduğu kabul edilir.

Bu çalışmada, ilk olarak Schönberg’in Op. 17 Erwartung’u yazdığı dönemde kendini gösteren sezgisel yaklaşımı üzerinde durulacak, müzikal ve dramatik kurgu ilişkisi üzerine odaklanılacaktır. Konuyu süreci içinde açıklamak için tarihsel bağlar oluşturulacak, konu üzerine çalışmış uzmanların analizleri sunulacak, bu analizler üzerine yorumlar ve geliştirici bakış açıları eklenecektir. Sonrasında, Op. 17 Erwartung merkeze alınarak müzikal değerlendirme sonuçlandırılacak, eserin dramatik yapısıyla olan karmaşık ilişkisi daha detaylı olarak açıklanmaya çalışılacaktır.

Eserin bahsedilen yönlerden incelenmesinin eserin daha iyi anlaşılmasına katkı sunması, eserin yorumlanmasında yeni bakış açıları geliştirmesi ve eserle ilgili mevcut analizlerin gözden geçirilmesi yoluyla özgün bir araştırma çalışması yaratılması amaçlanan hedeflerdir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olan tarama, inceleme ve yorumlama yollarını kullanmıştır. Kaynaklardan edinilen bazı veriler ve analizler desteklenerek sunulmuş, bazılarıysa yeni gözlemlerle soruya açık hale getirilmiştir.

References

 • Dudeque, N. (2006). Music Theory and analysis in the Writings of Arnold Schoenberg 1874-1951. US: Routledge.
 • Frisch, W. (1997). The Early Works of Arnold Schoenberg, 1893-1908. California: University of California Press.
 • Harder, K, E. (1979). Erwartung by Arnold Schoenberg. A New Translation and Proposed Production. US: The University of British Colombia Press.
 • Küçük, D. (2015). 20. Yüzyıl Başı Modernizmi Kapsamında Arnold Schönberg’in Op. 17 Erwartung Operasının İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Leinsdorf, E. (1982). The Composer's Advocate. A Radical Orthodoxy for Musicans. US: Yale University Press.
 • MacDonald, M. (2008). Schoenberg. US: Oxford University Press.
 • Muxeneder, T. (1937). Zweites Streichquartett Op. 10 1907-1908. Arnold Schönberg Center. Erişim: 23.12.2022, https://www.schoenberg.at/index.php/en/joomla-license-3/zweites- streichquartett-op-10-1907-1908
 • Pappenheim, M, Schoenberg, A. (1922). Erwartung (Monodram). New York: Associated Music Publishers.
 • Penney, D. (1998). The Method Behind the Madness: Schoenberg's Erwartung. Kassel: Barenreiter V erlag.
 • Rosen, C. (1996). Arnold Schoenberg. US: University of Chicago Press.
 • Schoenberg, A. (1912). The Relationship to The Text. Erişim: 22.12.2022, https://sites.evergreen.edu/thewordintheear-fall/wp- content/uploads/sites/316/2014/09/onText.pdf
 • Schoenberg, A. (1950). Style and Idea. US: Philosophical Library.
 • Schoenberg, A. (1969). Structural Functions of Harmony. US: Norton Company.
 • Schoenberg, A. (1983). Theory of Harmony. Berkeley: University of California Press. Schönberg, A. (1923). Erwartung Op. 17. Wien:
 • Universal Edition.Shaw, J., Auner, J. (2010). The Cambridge Companion to Schoenberg. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Simms, B. (2000). The Atonal Music of Arnold Schoenberg 1908-1923. New York: Oxford University Press.
 • Sirman, B. (2006). Developing Variations. An Analytical and Historical Perspective. Uppsala: Institutionen för Musikvetenskap Uppsala Universitet.
 • Taruskin, R. (2005). Oxford History of Western Music. Music in the Early 20th Century. London: Oxford University Press. Wikipedia. Erişim: 22.12.2022, https://www.wikipedia.org

RELATIONSHIP BETWEEN DRAMATIC AND MUSICAL FICTION IN ARNOLD SCHOENBERG’S OP.17 ERWARTUNG OPERA

Year 2024, Volume: 10 Issue: 18, 1 - 25, 14.01.2024

Abstract

The opera Op. 17 Erwartung (Expectation) (1909) is a monodrama that is among the first works of Arnold Schönberg's free atonality transition period and is considered one of the important works of musical modernism at the beginning of the 20th century. Erwartung opera is a work in which the musical heritage from the past, consonance and dissonance, are used and developed in a destructive and changing manner within a complex text and musical structure. From the beginning to the end of Erwartung, the resolution of dissonant chords is avoided, creating a tension that continues throughout the piece. It is accepted that Erwartung is the work in which Schönberg brought his art to the highest level before entering the twelve tone period, which was his maturation period.
In this study, firstly will be focused on Schoenberg’s intuitive approach which showed itself during the period when he wrote Erwartung, and on the relationship between musical and dramatic fiction. In order to explain the subject in its entirety, historical connections will be created, analyzes of experts who have worked on the subject will be presented, and comments and developmental perspectives will be added on these analyses. Afterwards, the musical evaluation will be concluded by focusing on Op. 17 Erwartung, and its complex relationship with the dramatic structure of the work will be explained.
The aims of examining the work from the mentioned aspects are to contribute to a better understanding of the work, to develop new perspectives in the interpretation of the work, and to create an original research study by reviewing existing analyzes about the work. This study used scanning, analysis and interpretation, which are qualitative research methods. Some data and analyzes obtained from the sources are presented with support, while some are made open to questions with new observations.

References

 • Dudeque, N. (2006). Music Theory and analysis in the Writings of Arnold Schoenberg 1874-1951. US: Routledge.
 • Frisch, W. (1997). The Early Works of Arnold Schoenberg, 1893-1908. California: University of California Press.
 • Harder, K, E. (1979). Erwartung by Arnold Schoenberg. A New Translation and Proposed Production. US: The University of British Colombia Press.
 • Küçük, D. (2015). 20. Yüzyıl Başı Modernizmi Kapsamında Arnold Schönberg’in Op. 17 Erwartung Operasının İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Leinsdorf, E. (1982). The Composer's Advocate. A Radical Orthodoxy for Musicans. US: Yale University Press.
 • MacDonald, M. (2008). Schoenberg. US: Oxford University Press.
 • Muxeneder, T. (1937). Zweites Streichquartett Op. 10 1907-1908. Arnold Schönberg Center. Erişim: 23.12.2022, https://www.schoenberg.at/index.php/en/joomla-license-3/zweites- streichquartett-op-10-1907-1908
 • Pappenheim, M, Schoenberg, A. (1922). Erwartung (Monodram). New York: Associated Music Publishers.
 • Penney, D. (1998). The Method Behind the Madness: Schoenberg's Erwartung. Kassel: Barenreiter V erlag.
 • Rosen, C. (1996). Arnold Schoenberg. US: University of Chicago Press.
 • Schoenberg, A. (1912). The Relationship to The Text. Erişim: 22.12.2022, https://sites.evergreen.edu/thewordintheear-fall/wp- content/uploads/sites/316/2014/09/onText.pdf
 • Schoenberg, A. (1950). Style and Idea. US: Philosophical Library.
 • Schoenberg, A. (1969). Structural Functions of Harmony. US: Norton Company.
 • Schoenberg, A. (1983). Theory of Harmony. Berkeley: University of California Press. Schönberg, A. (1923). Erwartung Op. 17. Wien:
 • Universal Edition.Shaw, J., Auner, J. (2010). The Cambridge Companion to Schoenberg. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Simms, B. (2000). The Atonal Music of Arnold Schoenberg 1908-1923. New York: Oxford University Press.
 • Sirman, B. (2006). Developing Variations. An Analytical and Historical Perspective. Uppsala: Institutionen för Musikvetenskap Uppsala Universitet.
 • Taruskin, R. (2005). Oxford History of Western Music. Music in the Early 20th Century. London: Oxford University Press. Wikipedia. Erişim: 22.12.2022, https://www.wikipedia.org
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Composition in Western Classical Music
Journal Section Articles
Authors

Duygu Küçük Özbek 0000-0002-7741-6587

Publication Date January 14, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 10 Issue: 18

Cite

APA Küçük Özbek, D. (2024). ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ. Sahne Ve Müzik, 10(18), 1-25.
AMA Küçük Özbek D. ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ. Sahne ve Müzik. January 2024;10(18):1-25.
Chicago Küçük Özbek, Duygu. “ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ”. Sahne Ve Müzik 10, no. 18 (January 2024): 1-25.
EndNote Küçük Özbek D (January 1, 2024) ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ. Sahne ve Müzik 10 18 1–25.
IEEE D. Küçük Özbek, “ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ”, Sahne ve Müzik, vol. 10, no. 18, pp. 1–25, 2024.
ISNAD Küçük Özbek, Duygu. “ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ”. Sahne ve Müzik 10/18 (January 2024), 1-25.
JAMA Küçük Özbek D. ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ. Sahne ve Müzik. 2024;10:1–25.
MLA Küçük Özbek, Duygu. “ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ”. Sahne Ve Müzik, vol. 10, no. 18, 2024, pp. 1-25.
Vancouver Küçük Özbek D. ARNOLD SCHÖNBERG’İN OP.17 ERWARTUNG OPERASINDA DRAMATİK VE MÜZİKAL KURGU İLİŞKİSİ. Sahne ve Müzik. 2024;10(18):1-25.