Year 2018, Volume 8 , Issue 2, Pages 344 - 351 2018-06-29

Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması

Muhsin AKBABA [1] , Dilek ÖZTAŞ [2] , Burak KURT [3] , Gülseher SANAÇ [4]


Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık evlerinde çalışan ebelerin çalışma koşullarının ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Gerekli izinler alındıktan sonra, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 11 Mayıs-12 Haziran 2017 tarihleri arasında sağlık evlerinde çalışan tüm ebelere online ortamda anket gönderilmiştir. Toplam 3510 ebeden 2676’si katılım sağlamıştır (%76,2). Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıştır.

Bulgular: Yaş ortalaması 32.4±7.8 olup, ortalama 5.5±5.1 yıldır şu anki sağlık evinde çalışmaktaydılar. %87’si mesleğini severek yaptığını belirtirken sadece %34’ü yaptığı işe toplumun, yeterince saygı duyduğunu ve değer verdiğini düşünüyordu. Özlük haklarının yeterli olduğunu düşünen katılımcı oranı %20 dolaylarındaydı. Sağlık evi binasının fiziksel durumunu yeterli veya çok yeterli görenlerin oranı %22,1 idi.

Sonuç: Sağlık evi ebelerinin mesleki memnuniyeti yüksek olmakla birlikte, özlük hakları konusunda bazı talepleri mevcuttur. Ayrıca, sağlık evlerinin fiziksel durumları konusunda da yetersizlikler mevcuttur.

Sağlık evi, Ebe, Çalışma Koşulları, Memnuniyet
  • 1. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun. https://www.saglik.gov.tr/TR,10388/sayisi224--rg-tarihi12011961--rg-sayisi10705-saglik-hizmetlerinin-sosyallestirilmesi-hakkinda-kanun.html2. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge. http://www.thsk.gov.tr/dosya/mevzuat/yonergeler/THSK_tasra_yonergesi_guncel.pdf3. Toplum Sağlığı Merkezi Ve Bağlı Birimler Yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150205-5.htm4. Kaçmaz N. Tükenmişlik (Burnout) Sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 2005; 68(1): 29–32.5. Karahaliloğlu N. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2013.6. Demirkan E. Hemşirelerde Mesleki Motivasyon Eksikliğinin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2007.7. Karakuş, H. Hemşirelerin iş tatmin düzeyleri: Sivas ili örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 3: 6, 46-57.8. Derya Beydağ K, Gündüz A, Gök Özer F. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi, 2008, 1: 3, 137-142.9. Yılmaz FT, Şen HT, Demirkaya F. Hemşirelerin ve ebelerin mesleklerini algılama biçimleri ve gelecekten beklentileri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2014, 1.3: 130-139.10. Barutçu E, Serinkan C. Günümüzün önemli sorunlarından biri olarak tükenmişlik sendromu ve Denizli’de yapılan bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 2008, 8: 2, 541-561.11. Oflaslı F. Denizli İlinde Sahada Çalışan Ebelerin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 200212. Korkmaz S. Hastanelerde Doktor, Hemşire ve Ebelerin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin, 2008.13. TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Prototip Proje İhtiyaç Listesi Rehberi, Ankara, 2012.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Muhsin AKBABA
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Dilek ÖZTAŞ
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Author: Burak KURT (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Author: Gülseher SANAÇ
Institution: Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Dates

Application Date : April 5, 2018
Acceptance Date : May 18, 2018
Publication Date : June 29, 2018

Bibtex @research article { smj413044, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {344 - 351}, doi = {10.31832/smj.413044}, title = {Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Akbaba, Muhsin and Öztaş, Dilek and Kurt, Burak and Sanaç, Gülseher} }
APA Akbaba, M , Öztaş, D , Kurt, B , Sanaç, G . (2018). Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması . Sakarya Tıp Dergisi , 8 (2) , 344-351 . DOI: 10.31832/smj.413044
MLA Akbaba, M , Öztaş, D , Kurt, B , Sanaç, G . "Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması" . Sakarya Tıp Dergisi 8 (2018 ): 344-351 <https://dergipark.org.tr/en/pub/smj/issue/38004/413044>
Chicago Akbaba, M , Öztaş, D , Kurt, B , Sanaç, G . "Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması". Sakarya Tıp Dergisi 8 (2018 ): 344-351
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması AU - Muhsin Akbaba , Dilek Öztaş , Burak Kurt , Gülseher Sanaç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31832/smj.413044 DO - 10.31832/smj.413044 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 344 EP - 351 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.413044 UR - https://doi.org/10.31832/smj.413044 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması %A Muhsin Akbaba , Dilek Öztaş , Burak Kurt , Gülseher Sanaç %T Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması %D 2018 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 8 %N 2 %R doi: 10.31832/smj.413044 %U 10.31832/smj.413044
ISNAD Akbaba, Muhsin , Öztaş, Dilek , Kurt, Burak , Sanaç, Gülseher . "Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması". Sakarya Tıp Dergisi 8 / 2 (June 2018): 344-351 . https://doi.org/10.31832/smj.413044
AMA Akbaba M , Öztaş D , Kurt B , Sanaç G . Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması. Sakarya Tıp Dergisi. 2018; 8(2): 344-351.
Vancouver Akbaba M , Öztaş D , Kurt B , Sanaç G . Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması. Sakarya Tıp Dergisi. 2018; 8(2): 344-351.
IEEE M. Akbaba , D. Öztaş , B. Kurt and G. Sanaç , "Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması", Sakarya Tıp Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 344-351, Jun. 2018, doi:10.31832/smj.413044