Year 2018, Volume 8 , Issue 3, Pages 497 - 504 2018-09-30

Knowledge and Behavior of Organic Donation among Primary Health Care Workers in Konya Province
Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları

Burak KURT [1] , Dilek ÖZTAŞ [2] , Hüseyin İLTER [3] , Muhsin AKBABA [4] , Tolga OZAN [5] , Esra GÜNEŞ [6]


Objective: The aim of this study is; to investigate the knowledge, attitudes and behaviors of primary health care providers against organ donation.

Materials and Methods: This research is a cross-sectional descriptive study. After obtaining the necessary permits, Public Health Agency of Turkey sent questionnaire form by internet from 21 June to 31 August 2017 to all primary health care workers in Konya province. A total of 1125 participants participated in the target group of 1400 (80.4%). SPSS program was used in the statistical evaluation of the data.

Results: The rate of those who think that they had sufficient information about organ donation was 52.4%. 55.6% informed about organ donation from textbooks and seminars, 49,1% from internet and 43,1% from television. 47.1% were considering organ donation. However, only 6.8% were found to have organs donated. 70.1% stated that they would accept organ transplantation.

Conclusion: Healthcare workers have a key role in increasing organ donation due to close communication with patients and their relatives. It seems possible to increase the activities in this area by knowing the approach of health workers to organ donation.

Amaç: Bu çalışmanın amacı; birinci basamak sağlık çalışanlarının organ bağışına karşı bilgi, tutum ve davranışlarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, kesitsel tipte tanımlayıcı bir araştırmadır. Gerekli izinler alındıktan sonra, anket formu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 21 Haziran-31 Ağustos 2017 tarihleri internet üzerinden Konya ilinde çalışan tüm birinci basamak sağlık çalışanlarına gönderilmiştir. Toplam 1400 kişilik hedef kitleden 1125’i katılım sağlamıştır (%80,4) Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıştır.

Bulgular: Organ bağışı hakkında yeterli bilgisi olduğunu düşünenlerin oranı %52,4 idi. %55,6’sı organ bağışı ile ilgili bilgilerini ders kitabı ve seminerlerden, %49,1’i internetten ve %43,1’i de televizyondan edindiklerini bildirmişti. %47,1’i organ bağışında bulunmayı düşünüyordu. Buna rağmen sadece %6,8’inin organ bağışında bulunmuştu. %70,1’i kendisine organ nakli yapılmasını kabul edeceğini beyan ediyordu.

Sonuç: Sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınları ile olan yakın iletişimlerinden dolayı organ bağışının arttırılması çalışmalarında anahtar role sahiptirler. Sağlık çalışanlarının organ bağışı konusuna yaklaşımlarının bilinmesi ile bu alandaki etkinliklerini artırmak mümkün olabilecek gibi görünmektedir.

  • 1. Akış M, Katırcı E, Uludağ HY ve ark. Süleyman Demirel Üniversitesi Personelinin Organ Doku Bağışı ve Nakli Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 15(4): 28-332. Şıpkın S, Şen B, Akan S, Tuna Malak A. Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanlarının Organ Bağışına Bakış Açılarının İncelenmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 11(1): 19-253. Özdağ N. Organ Nakli Ve Bağışına Toplumun Bakışı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2001; 5: 46-544. Doğan P, Toprak D. Organ nakli tanımı, kapsamı, dini ve kanuni yönü. Aile Hekimliği Dergisi 2009; 3(2): 1-8.5. Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında kanun. Erişke: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf6. Organ ve doku nakli hizmetleri yönetmeliği. Erişke: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve7. Murphy PG, Smith M: Towards a framework for organ donation in the UK. Br J Anaesth 2012;108 Suppl 1:i56-678. Okka B, Demireli O: Konya ilinde halkın organ bağışı konusuna bakış açılarının değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2008;16:148-1589. Najafizadeh K, Shiemorteza M, Jamali M, Ghorbani F, Hamidinia S, Assari S, Moghani-Lankarani M: Attitudes of medical students about brain death and organdonation. Transplant Proc 2009;41:2707-2710.10. Mekahli D, Liutkus A, Fargue S, Ranchin B, Cochat P: Survey of first-year medical students to assess their knowledge and attitudes toward organ transplantation and donation. Transplant Proc 2009;41:634-638.11. Cillimoğlu AÖ, Yılmaz S, Oğurlu M. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Personelinin Organ-Doku Bağışı ve Nakli Hakkındaki Bilgi ve Düşünceleri. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2016, 25 (3): 254-262.12. Efil S, Şişe Ş, Üzel H, Eser O. Afyon İlinde Halkın ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Konusuna İlgilerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013;2(3): 361-384.13. Çetin Y. Diyarbakır Kent Merkezinde Bulunan Ortaöğretim Öğrencilerinin Organ Bağışı İle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.14. Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında kanun (2594 sayılı Kanun ile değişik hali). Erişke: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238-19820121.pdf15. Kılıç S, Koçak N, Türker T, Gürpınar H, Gülerik, D. Kız Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları ve Bu Tutumlara Etki Eden Faktörler. Gülhane Tıp Dergisi, 2010; 52 (1): 36-40.16. Vicdan AK, Peker S, Üçer B. Akşehir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışı ile İlgili Tutumlarının Belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2011; 10 (2): 175-80.17. Kara S, Salman Z, Öngel K: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık personelinin organ bağışına bakışı. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012;11:33-39.18. Savaşer S, Mutlu B, Çağlar S, Doğan Z, Canbulat N. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları. İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 1: 1-919. Keçecioğlu, N. B. (2003). Organ Bağışı Sayısını Artırmak İçin Uzun Vadeli Yatırım: Toplum Eğitimi. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık, 14 (3): 163-166.20. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 396 Sayılı Kararı, 1980. Erişke: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Kurulkararlari.aspx?KonuId=1
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Burak KURT (Primary Author)

Author: Dilek ÖZTAŞ

Author: Hüseyin İLTER

Author: Muhsin AKBABA

Author: Tolga OZAN

Author: Esra GÜNEŞ

Dates

Application Date : April 27, 2018
Acceptance Date : June 7, 2018
Publication Date : September 30, 2018

Bibtex @research article { smj419060, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {497 - 504}, doi = {10.31832/smj.419060}, title = {Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları}, key = {cite}, author = {Kurt, Burak and Öztaş, Dilek and İlter, Hüseyin and Akbaba, Muhsin and Ozan, Tolga and Güneş, Esra} }
APA Kurt, B , Öztaş, D , İlter, H , Akbaba, M , Ozan, T , Güneş, E . (2018). Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları . Sakarya Tıp Dergisi , 8 (3) , 497-504 . DOI: 10.31832/smj.419060
MLA Kurt, B , Öztaş, D , İlter, H , Akbaba, M , Ozan, T , Güneş, E . "Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları" . Sakarya Tıp Dergisi 8 (2018 ): 497-504 <https://dergipark.org.tr/en/pub/smj/issue/39462/419060>
Chicago Kurt, B , Öztaş, D , İlter, H , Akbaba, M , Ozan, T , Güneş, E . "Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları". Sakarya Tıp Dergisi 8 (2018 ): 497-504
RIS TY - JOUR T1 - Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları AU - Burak Kurt , Dilek Öztaş , Hüseyin İlter , Muhsin Akbaba , Tolga Ozan , Esra Güneş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31832/smj.419060 DO - 10.31832/smj.419060 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 504 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.419060 UR - https://doi.org/10.31832/smj.419060 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları %A Burak Kurt , Dilek Öztaş , Hüseyin İlter , Muhsin Akbaba , Tolga Ozan , Esra Güneş %T Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları %D 2018 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 8 %N 3 %R doi: 10.31832/smj.419060 %U 10.31832/smj.419060
ISNAD Kurt, Burak , Öztaş, Dilek , İlter, Hüseyin , Akbaba, Muhsin , Ozan, Tolga , Güneş, Esra . "Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları". Sakarya Tıp Dergisi 8 / 3 (September 2018): 497-504 . https://doi.org/10.31832/smj.419060
AMA Kurt B , Öztaş D , İlter H , Akbaba M , Ozan T , Güneş E . Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları. Sakarya Tıp Dergisi. 2018; 8(3): 497-504.
Vancouver Kurt B , Öztaş D , İlter H , Akbaba M , Ozan T , Güneş E . Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları. Sakarya Tıp Dergisi. 2018; 8(3): 497-504.
IEEE B. Kurt , D. Öztaş , H. İlter , M. Akbaba , T. Ozan and E. Güneş , "Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları", Sakarya Tıp Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 497-504, Sep. 2018, doi:10.31832/smj.419060