Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ethical Status and Rules for Selecting Models in Animal Studies

Year 2020, Volume 10, Issue 2, 359 - 364, 15.06.2020
https://doi.org/10.31832/smj.679500

Abstract

To learn the information can be obtained through research. To obtain information on human anatomy, physiology, tissue organ system should be without harming any living thing. For about human studies, laboratory animal models are used to simulate human biology. Experimental animal study requires that model animal and experimental design that can be adapted to human clinical response. In this context, the study should be used in studies believed to increase therapeutic or pharmacological effect in human health sector. Experimental design planning should be planned primarily at the cell, tissue, cell culture level, in the absence of this, the experimental animal should be used in case of lack of data. Considering the rate of harm and benefit given in these studies for the advancement of science, the feasibility of animal ethics should be ensured. Scientific utility should be provided that based on animal rights and ethics

References

  • 1. Utkan ZN, Cantürk NZ. Deney Hayvanlarının ve Deney Model- lerinin Seçimi. İç: Cantürk NZ ve Sayek İ, ed. Cerrahi Araştırma. İstanbul: Nobel Matbaacılık; 2005:125-9. 
 2. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi. Unesco. Paris.1978.
 3. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılacak Omurgalı Hayvanların Korunması Hakkındaki Avrupa Konvansiyonu (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purpose Avrupa Konseyi (ETS 123) 1986.
 4. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunması Hakkında Avrupa Direktifi (Avrupa Birliği 86/609/EEC). 5. Yaban Hayvanlarının Kullanıldığı Çalışmalarda Nesli Tükenmekte Olan Yabani Hayvan ve Bitkilerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 1979.
 6. De Aguilar-Nascimento JE. Fundamental steps in experimental design for animal studies. Acta Cirargica Brasileira 2005; 20(1): 1-8. 7. Lipman NS, Perkins SE. Factors that may influence animal research. In: Fox JG, Anderson LC, Loew FM, Quimby FW (ed). Laboratory Animal Medicine. Academic Press. Amsterdam, Netherlands, 2nd edition., 2002;1143-1165. 8. Wood MW, Hart LA. Selecting appropriate animal models and strains: Making the best use of research, information and outreach. AATEX 2008; 303-306. 9. Morrow PE, Haseman JK, Hobbs CH, Driscoll KE, Vanessa VU, Oberdorster G. The maximum tolerated dose for inhalation bioassays: Toxicity vs overload. Fundamental and Applied Toxicology 1996; 29: 155-167. 10. Wolfensohn S, Lloyd M. Handbook of Laboratory Animal Management and Welfare, Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK, 3rd ed., 2003. 11. Maxwell SE, Delaney HD.Guide for the care and use of laboratory animals :Eighth edition 2001.
 12. Designing experiments and analyzing data. Belmont, California:Wadsworth Publishing Company, 1989. 13. Naycı S. Hayvan Çalışmalarında Planlama ve Uygun Model ve Denek Seçimi Nasıl Yapılmalı?
Planning Experimental Studies and Selection of an Available Animal Model? Turk Toraks Derg 2013; 10-4. 14. Pauwels RA, Germonpre PR, Kips JC, Joos GF. Genetic control of indi- rect airway responsiveness in the rat. Clin Exp Allergy 1995;25:55-60. 15. Oral M, Çakar S. Deneysel Hayvan Çalışmalarında Etik Prensipler. Anestezi Dergisi 2005; 13 (2): 75-82. 
 16. Olsson AS, Robinson P, Pritchett K, et al. Animal Research Ethics. In: Hau J, Van Hoosier Jr GL, Handbook of Laboratory Animal Science. Volume I Essential Principles and Practices 2nd ed. USA CRC PRESS; 2003; p. 13-31. 
 17. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. Resmi Gazete 06.07.2006, Sayı: 26220. 
 18. Ghasemi M, Dehpour AR. Ethical considerations in animal studies. J Med Ethics Hist Med 2009; 2: 12-15. 
 19. Kolar R. Animal experimentation. Sci Eng Ethics 2006; 12: 111-122.
 20. Pereira S, Tettamanti, M. Ahimsa And Alternatives - The Concept Of The 4th R. The CPCSEA in India. Altex.2015; 22(1), 3-6. 21. Franco N.H, & Olsson, I.A.S.Scientists and the 3Rs: Attitudes to Animal Use in Biomedical Research and the Effect of Mandatory Training in Laboratory Animal Science. Laboratory Animals.2014; 48(1), 50– 60.

Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum

Year 2020, Volume 10, Issue 2, 359 - 364, 15.06.2020
https://doi.org/10.31832/smj.679500

Abstract

Bilginin öğrenilmesi araştırmalar yapılarak elde edilebilmektedir. İnsan anatomisi, fizyolojisi, doku-organ sistemi üzerinde bilgi elde etmek herhangi bir canlıya zarar vermeden olmalıdır. İnsanlarla ilgili yapılan çalışmalar için insan biyolojisini taklit edebilmek için laboratuvar hayvan modelleri kullanılmaktadır. Deneysel hayvan çalışması için insandaki klinik karşılığına uyarlanabilen deney hayvanı ve deney dizaynı gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın insana sağlık sektöründe tedavi edici veya farmakolojik etkiyi arttırılıcağına inanılan çalışmalarda kullanılmalıdır. Deney dizaynı planlanması daha çok en başta hücre, doku, hücre kültürü seviyesinde planlanabilmelidir, bunun sağlanamaması deney sonucunda veri azlığı düşünüldüğü durumda deney hayvanı kullanılmalıdır. Bilimin ilerlemesi için yapılan bu çalışmalarda yapılan zararın ve yararın oranı göz önüne alınarak hayvan etiğine en uygun şekilde yapılabilirliği sağlanmalıdır. Araştırmalar için hayvan hakları ve etiği esas alınıp bilimsel yararlılık sağlanmalıdır.

References

  • 1. Utkan ZN, Cantürk NZ. Deney Hayvanlarının ve Deney Model- lerinin Seçimi. İç: Cantürk NZ ve Sayek İ, ed. Cerrahi Araştırma. İstanbul: Nobel Matbaacılık; 2005:125-9. 
 2. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi. Unesco. Paris.1978.
 3. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılacak Omurgalı Hayvanların Korunması Hakkındaki Avrupa Konvansiyonu (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purpose Avrupa Konseyi (ETS 123) 1986.
 4. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunması Hakkında Avrupa Direktifi (Avrupa Birliği 86/609/EEC). 5. Yaban Hayvanlarının Kullanıldığı Çalışmalarda Nesli Tükenmekte Olan Yabani Hayvan ve Bitkilerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 1979.
 6. De Aguilar-Nascimento JE. Fundamental steps in experimental design for animal studies. Acta Cirargica Brasileira 2005; 20(1): 1-8. 7. Lipman NS, Perkins SE. Factors that may influence animal research. In: Fox JG, Anderson LC, Loew FM, Quimby FW (ed). Laboratory Animal Medicine. Academic Press. Amsterdam, Netherlands, 2nd edition., 2002;1143-1165. 8. Wood MW, Hart LA. Selecting appropriate animal models and strains: Making the best use of research, information and outreach. AATEX 2008; 303-306. 9. Morrow PE, Haseman JK, Hobbs CH, Driscoll KE, Vanessa VU, Oberdorster G. The maximum tolerated dose for inhalation bioassays: Toxicity vs overload. Fundamental and Applied Toxicology 1996; 29: 155-167. 10. Wolfensohn S, Lloyd M. Handbook of Laboratory Animal Management and Welfare, Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK, 3rd ed., 2003. 11. Maxwell SE, Delaney HD.Guide for the care and use of laboratory animals :Eighth edition 2001.
 12. Designing experiments and analyzing data. Belmont, California:Wadsworth Publishing Company, 1989. 13. Naycı S. Hayvan Çalışmalarında Planlama ve Uygun Model ve Denek Seçimi Nasıl Yapılmalı?
Planning Experimental Studies and Selection of an Available Animal Model? Turk Toraks Derg 2013; 10-4. 14. Pauwels RA, Germonpre PR, Kips JC, Joos GF. Genetic control of indi- rect airway responsiveness in the rat. Clin Exp Allergy 1995;25:55-60. 15. Oral M, Çakar S. Deneysel Hayvan Çalışmalarında Etik Prensipler. Anestezi Dergisi 2005; 13 (2): 75-82. 
 16. Olsson AS, Robinson P, Pritchett K, et al. Animal Research Ethics. In: Hau J, Van Hoosier Jr GL, Handbook of Laboratory Animal Science. Volume I Essential Principles and Practices 2nd ed. USA CRC PRESS; 2003; p. 13-31. 
 17. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. Resmi Gazete 06.07.2006, Sayı: 26220. 
 18. Ghasemi M, Dehpour AR. Ethical considerations in animal studies. J Med Ethics Hist Med 2009; 2: 12-15. 
 19. Kolar R. Animal experimentation. Sci Eng Ethics 2006; 12: 111-122.
 20. Pereira S, Tettamanti, M. Ahimsa And Alternatives - The Concept Of The 4th R. The CPCSEA in India. Altex.2015; 22(1), 3-6. 21. Franco N.H, & Olsson, I.A.S.Scientists and the 3Rs: Attitudes to Animal Use in Biomedical Research and the Effect of Mandatory Training in Laboratory Animal Science. Laboratory Animals.2014; 48(1), 50– 60.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Ayşe ALTUN> (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Türkiye


İlknur KESKİN>
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date June 15, 2020
Application Date January 24, 2020
Acceptance Date June 1, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @review { smj679500, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2020}, volume = {10}, number = {2}, pages = {359 - 364}, doi = {10.31832/smj.679500}, title = {Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum}, key = {cite}, author = {Altun, Ayşe and Keskin, İlknur} }
APA Altun, A. & Keskin, İ. (2020). Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum . Sakarya Tıp Dergisi , 10 (2) , 359-364 . DOI: 10.31832/smj.679500
MLA Altun, A. , Keskin, İ. "Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum" . Sakarya Tıp Dergisi 10 (2020 ): 359-364 <https://dergipark.org.tr/en/pub/smj/issue/53176/679500>
Chicago Altun, A. , Keskin, İ. "Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum". Sakarya Tıp Dergisi 10 (2020 ): 359-364
RIS TY - JOUR T1 - Ethical Status and Rules for Selecting Models in Animal Studies AU - AyşeAltun, İlknurKeskin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31832/smj.679500 DO - 10.31832/smj.679500 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 364 VL - 10 IS - 2 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.679500 UR - https://doi.org/10.31832/smj.679500 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sakarya Medical Journal Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum %A Ayşe Altun , İlknur Keskin %T Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum %D 2020 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 10 %N 2 %R doi: 10.31832/smj.679500 %U 10.31832/smj.679500
ISNAD Altun, Ayşe , Keskin, İlknur . "Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum". Sakarya Tıp Dergisi 10 / 2 (June 2020): 359-364 . https://doi.org/10.31832/smj.679500
AMA Altun A. , Keskin İ. Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum. Sakarya Tıp Dergisi. 2020; 10(2): 359-364.
Vancouver Altun A. , Keskin İ. Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum. Sakarya Tıp Dergisi. 2020; 10(2): 359-364.
IEEE A. Altun and İ. Keskin , "Hayvan Çalışmalarında Uygun Model Seçim Kuralları ve Etik Durum", Sakarya Tıp Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 359-364, Jun. 2020, doi:10.31832/smj.679500