Year 2015, Volume 16 , Issue 35, Pages 23 - 42 2015-12-01

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Ebru GÜNLÜ [1]


Bu araştırmanın temel amacı, sosyal girişimcilik kavramını ilişkili olduğu kavramlarla birlikte analiz ederek, yazındaki kavram birliği eksikliğinin nedenlerinin altını çizmektir. Bu bağlamda, girişimcilik, sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal yenilikçilik tanımları yapılmaktadır. Çalışmanın alt amacı ise turizm sektöründe sosyal girişimciliğin, sürdürülebilir turizm ve sorumlu turizm şemsiyesi altında ortaya çıkış şekillerini irdeleyerek sosyal girişimciliğin sektörel yansımasına yer vermektir. Çalışmada kavramsal analiz tekniği kullanılmış ve ikincil verilerden yararlanılmıştır.

Sosyal girişimcilik, sosyal yenilikçilik, sürdürülebilir turizm, sorumlu turizm
 • Akşit S. (2007). Doğal Ortam Duyarlılığı Açısından Sürdürülebilir Turizm. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 441-460.
 • Austin, J., Stevenson, H. ve Wei-Skillen, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different or Both?. Entrepreneurship: Theory and Practice, 30(1), 1-22.
 • Beyhan, G. ve Ünügür, S.M. (2005). Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, 4(2), 79-87.
 • Bramwell, B., Lane, B., McCabe, S., Mosedale, J. ve Scarles, C. (2008). Research Perspectives on Responsible Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 16(3): 253-257.
 • Braunerhjelm, P. Ve Hamilton U.S. (2012). Social Entrepreneurship-a Survey of Current Research. Swedish Entrepreneurship Forum Working Paper No:09.
 • Dees, J. G., ve Hass, M. P. (1998). The meaning of "Social Entrepreneurship". Kansas, MO: The Kauffman Center for Entrepreneurial.
 • Dees, JG. (2001). The Meaning of Social Enterpreneurship. Erişim Tarihi: 10.12.2015. www.fukua.duke.edu/centers/case/documents/Dees_SEdef.pdf
 • Demir, C. ve Çevirgen, A. (2006). Turizm ve Çevre Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derneği (2009). Erişim Tarihi: 2.11.2015. http://www.ekoturizmdernegi.org/tr.asp?sayfa=1#
 • European Commission (2002). Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Erişim Tarihi: 05.11.2015 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/february/tradoc_127374.pdf
 • Grassl, W. (2012). Business Models of Social Enterprise: A Design Approach to Hybridity. ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, 1(1),37-60.
 • Hurt, C. (2012). CSR v Social Entrepreneurship. The Conglomerate. Erişim tarihi: 01.12.2015. http://www.theconglomerate.org/2012/04/csr-v-social-entrepreneurship.html
 • Kuter, N. ve Ünal, H.E. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(2), 146-156.
 • Leung, Y. vd. (2001). The Role of Recreation Ecology in Sustainable Tourism and Ecotourism, içinde McCool, S. ve R. N. Moisey (Editörler), Tourism, Recreation, and Sustainability: Linking Culture and the Environment. NY: CAB International.
 • Lin, L. (2008). A review of Entrepreneurship Research Published in The Hospitality and Tourism Management Journals. Tourism Management, 29(5): 1013-1022.
 • Mair, J., ve Mart, J. (2006). Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction and Delight. Journal of World Business, 41(1), 36-44.
 • Martin, R.L. ve Osberg, S.(2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review, Spring, 29-39. Erişim Tarihi: 10.12.2015. www.ssireview.org
 • Nicholls, A. (2009). Learning to Walk: Social Entrepreneurship. Innovations: Special Edition. Skoll World Forum, 209–222.
 • OECD (2010). SMEs, Entrepreneurship and Innovation. Erişim tarihi: 05.12.2015. http://www.oecd.org/cfe/smesentrepreneurshipandinnovation.htm
 • Outside Inc. From CSR to CSE (Corporate Social Entrepreneurship).
 • Erişim tarihi: 10.12.2015. http://outside-inc.nl/from-csr-to-cse-corporate-social-entrepreneurship/
 • Özkan Yürik E. (2003). Turizmin Geleceği: Ekoturizm. Standard Dergisi, 42(500).
 • Panel Panel on the Law of Negligence (2002). Review of the Klaw and Negligence Report. Canberra, Australia: Government of Australia’dan aktaran Peredo, A.M. ve McLean, M. (2006). Social Entrepreneurship: A Critical Review of the Concept”. The Journal of World Business, 41(1): 56-65.
 • Peredo, A.M. ve McLean, M. (2006). Social Entrepreneurship: A Critical Review of the Concept”. The Journal of World Business, 41(1): 56-65.
 • Perrini, F. (2006). The New Social Entrepreneurship: What Awaits Social Entrepreneurship Ventures?. U.K.: Edward Elgar.
 • Rebutin, J.A. (2009). Social Enterprise and Tourism, The Key to a Better Integration of Indigenous Populations. Sociology. Université de Toulon et du Var. Erişim tarihi: 15.11.2015. http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00418823/file/Julia_Rebutin_Memoire_Social_Enterprise_and_Indigenous_Tourism.pdf
 • Saifan, S.A. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries. Technology Innovatipn Management, February, 22-27. Erişlim Tarihi: 8.12.2015. www.timreview.ca
 • Sanchez, N.C. ve Andersen C.F. (2015). Social Entrepreneurship within Community Based Tourism in a Latin American Context - A Case Study of the Foundation 'FEM'. Aalborg Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Santos, F. (2012). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. Journal of Business Ethics, 111(3), 335-351.
 • Singh, T.V. (2003). Tourism and Development: Not an Easy Alliance içinde Ghosh, R.N., Siddique, M.A.B. ve Gabbay, R. (Editörler). Tourism and Economic Development: Case Studies from the Indian Ocean Region. Farnham: Ashgate Publishing, 30-41.
 • SocialEnt (2008). Evolution of the Social Enterprise Industry: A Chronology of Key Events. Erişim Tarihi: 14.11.2015. https://www.se-alliance.org/upload/Membership%20Pages/evolution.pdf
 • Stenvall, R. (2014). Tourısm and the Socıal Busıness Concept: Exploratory Stud-Ies of Tourısm Development in the old City of Nazareth and Jısr Az-Zarqa in Israel. Mid Sweden Universitesi Turizm ve Coğrafya Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • The Guardian. CSR or Social Enterprise: Which Has More Social Impact?. Erişim tarihi: 151.12.2015. http://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2014/mar/25/corporate-social-responsibility-better-social-business
 • Thompson, J. ve Doherty, B. (2006). The Diverse World of Social Enterprise. International Journal of Social Economics, 33(5-6), 361-375.
 • UNEP ve UNWTO (2005). Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers, Erişim Tarihi: 20.11.2015. www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicyEN.pdf
 • Uygur, S.M. ve Akdu, U. (2009). Çiftlik Turizmi, Kırsal, Tarım ve Ekoturşzmin Kavramsal Açıdan İrdelenmesi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (1), 143-166.
 • Weerawardena, J. Ve Mort, G. (2006). Investigating Social Entrepreneurship: A Multidimensional Model. Journal of World Business, 41(1), 21-35.
 • Zurnacı, N. (2012). Kırsal Turizmde Girişimcilik ve Örgütlenme. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 65-70.
Primary Language tr
Journal Section 2015
Authors

Author: Ebru GÜNLÜ
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : September 1, 2015
Publication Date : December 1, 2015

Bibtex @research article { sobbiad412501, journal = {Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-5858}, eissn = {2667-7296}, address = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 48170 Kötekli Merkez Muğla}, publisher = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {23 - 42}, doi = {}, title = {SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK}, key = {cite}, author = {Günlü, Ebru} }
APA Günlü, E . (2015). SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK . Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi , 16 (35) , 23-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sobbiad/issue/36421/412501
MLA Günlü, E . "SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK" . Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 16 (2015 ): 23-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sobbiad/issue/36421/412501>
Chicago Günlü, E . "SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK". Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 16 (2015 ): 23-42
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AU - Ebru Günlü Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 42 VL - 16 IS - 35 SN - 2149-5858-2667-7296 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK %A Ebru Günlü %T SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK %D 2015 %J Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2149-5858-2667-7296 %V 16 %N 35 %R %U
ISNAD Günlü, Ebru . "SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK". Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 16 / 35 (December 2015): 23-42 .
AMA Günlü E . SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK. SOBBİAD. 2015; 16(35): 23-42.
Vancouver Günlü E . SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2015; 16(35): 23-42.
IEEE E. Günlü , "SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ VE TURİZMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol. 16, no. 35, pp. 23-42, Dec. 2015