Journal of Social Sciences and Humanities Researches
Submission Date
Start: January 4, 2021
End: May 31, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-5858 | e-ISSN 2667-7296 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/index    Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, 2000 yılında yayın hayatına 1302-7824 ISSN numarası ile "Muğla Üniversitesi SBE Dergisi" adı altında başlamıştır. 2005-2012 yılları arasında Dergi, "Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) adıyla yayınlanmıştır. 31 Mayıs 2012 tarihinde isim değişikliği ile Üniversitenin adı "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi" olduğundan Derginin ismi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Dergi bu ad altında 2149-5858 ISSN numarasını almıştır. 2015 yılından buyana Dergi, "SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ" adı altında yayım hayatına devam etmektedir. Bu dergi, 1302-7824 ISSN numaralı Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinin devamıdır. 17 yıldır yayın hayatında olan Dergi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez haziran ve aralık aylarında yayımlanmaktadır. 2019 yılından itibaren dergimizin E-ISSN numarası 2667-7296'dır. 


Journal of Social Sciences and Humanities Researches

ISSN 2149-5858 | e-ISSN 2667-7296 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/index
Cover Image    Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, 2000 yılında yayın hayatına 1302-7824 ISSN numarası ile "Muğla Üniversitesi SBE Dergisi" adı altında başlamıştır. 2005-2012 yılları arasında Dergi, "Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) adıyla yayınlanmıştır. 31 Mayıs 2012 tarihinde isim değişikliği ile Üniversitenin adı "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi" olduğundan Derginin ismi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Dergi bu ad altında 2149-5858 ISSN numarasını almıştır. 2015 yılından buyana Dergi, "SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ" adı altında yayım hayatına devam etmektedir. Bu dergi, 1302-7824 ISSN numaralı Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinin devamıdır. 17 yıldır yayın hayatında olan Dergi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez haziran ve aralık aylarında yayımlanmaktadır. 2019 yılından itibaren dergimizin E-ISSN numarası 2667-7296'dır. 


Volume 21 - Issue 47 - Dec 31, 2020
 1. Girişimcilik Niyetine Sosyal Medyanın Etkisinin Sosyo-Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
  Pages 1 - 21
  Ali YILDIZ, Fatih Mehmet DEMİR, Aytekin FIRAT
 2. Türkiye’de Kırsal Değişme Süreçleri
  Pages 22 - 49
  Hasan Emre ÜNAL
 3. Türkçe Atasözlerinde Kadına Yönelik Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 50 - 76
  Berrin BAYBURT
 4. Bir Nazîre Mecmuâsı Olarak Âmid-İ Sevdâ’da Gülzâr-I Nezâir’in Macerası
  Pages 77 - 95
  Süleyman YİĞİT
 5. Rusya’nın Büyük Güç Siyasetinde Test Alanı Olarak Libya
  Pages 96 - 130
  Guner ÖZKAN, Elif ŞİMŞEK
 6. Kıbrıs Muhassılı Silahdar Osman Ağa’nın Muhallefatı (1764)
  Pages 131 - 155
  Erdoğan KELEŞ
 7. Spor Tüketicilerinin Marka Tatmini ve Marka Sadakati İlişkisi: Marka Güveni, Marka Duygusu ve Marka İmajının Aracılık Etkisi
  Pages 156 - 172
  Mikail KAZAN, Halil Erdem AKOĞLU, Ercan POLAT
 8. Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 173 - 185
  Halil AKMESE, Ali ILGAZ
 9. Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi
  Pages 186 - 209
  Özlem OZAN KESBİÇ
 10. Köleci Dönem Ütopyasına İktisadi Bakış: Ütopyadan Gerçeğe Dönüşenler
  Pages 210 - 225
  Didem ÖZCAN, Ali ÇIMAT
 11. II. Dünya Savaşı Yıllarında Müfettişlik Raporlarında Rize (1940-1943) (Çoruh Bölge Müfettişi Cemal Karamuğla’nın Rize ile İlgili Raporları)
  Pages 226 - 251
  Seyithan ALTAŞ
 12. Erken Cumhuriyet Döneminde Ernst Arnold Egli’nin Köy İlkmektep Planları ve Eğitimin Önemi
  Pages 252 - 277
  Murat Erdal DERE, Murat ORAL
 13. Demokrat Parti Döneminde Rize’de Siyasi Hayat (1950-1960)
  Pages 278 - 302
  Kaan Cem GENİŞ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1302-7824 0 2000-2021
Submission Date
Start: January 4, 2021
End: May 31, 2021