Journal of Social Sciences and Humanities Researches
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-5858 | e-ISSN 2667-7296 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/index    Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, 2000 yılında yayın hayatına 1302-7824 ISSN numarası ile "Muğla Üniversitesi SBE Dergisi" adı altında başlamıştır. 2005-2012 yılları arasında Dergi, "Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) adıyla yayınlanmıştır. 31 Mayıs 2012 tarihinde isim değişikliği ile Üniversitenin adı "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi" olduğundan Derginin ismi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Dergi bu ad altında 2149-5858 ISSN numarasını almıştır. 2015 yılından buyana Dergi, "SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ" adı altında yayım hayatına devam etmektedir. Bu dergi, 1302-7824 ISSN numaralı Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinin devamıdır. 17 yıldır yayın hayatında olan Dergi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez haziran ve aralık aylarında yayımlanmaktadır. 2019 yılından itibaren dergimizin E-ISSN numarası 2667-7296'dır. 


Journal of Social Sciences and Humanities Researches

ISSN 2149-5858 | e-ISSN 2667-7296 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/index
Cover Image    Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, 2000 yılında yayın hayatına 1302-7824 ISSN numarası ile "Muğla Üniversitesi SBE Dergisi" adı altında başlamıştır. 2005-2012 yılları arasında Dergi, "Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) adıyla yayınlanmıştır. 31 Mayıs 2012 tarihinde isim değişikliği ile Üniversitenin adı "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi" olduğundan Derginin ismi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Dergi bu ad altında 2149-5858 ISSN numarasını almıştır. 2015 yılından buyana Dergi, "SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ" adı altında yayım hayatına devam etmektedir. Bu dergi, 1302-7824 ISSN numaralı Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinin devamıdır. 17 yıldır yayın hayatında olan Dergi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez haziran ve aralık aylarında yayımlanmaktadır. 2019 yılından itibaren dergimizin E-ISSN numarası 2667-7296'dır. 


Volume 20 - Issue 45 - Dec 23, 2019
 1. Tanzimat Dönemi Ulemasından Muhalif Bir Şahsiyet: Sarıyerli Hoca Mehmed Sadık Efendi
  Pages 1 - 16
  Gürbüz Özdemir
 2. Bireysel Yine/Yenilenmeyi (Rezilyansı) Destekleyici İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 17 - 37
  Merve Gerçek , Dilek YILMAZ BÖREKÇİ
 3. Kuantum Teorisi Absürdizmi (Saçmacılığı) Destekler Mi?
  Pages 39 - 61
  Mücahit Özdoğan
 4. Finansal Tüketicilerin Banka Tercihlerinin Konjoint Model ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
  Pages 63 - 78
  Yusuf TEPELİ , Filiz DAŞKIRAN
 5. Rus Siyasal Rejiminde Putin Dönemi İktidar ve Muhalefet İlişkisi
  Pages 79 - 92
  LEYLA İSAYEVA , Prof Dr. Ramazan Günlü
 6. Alzheimer Hastalarına ve Bakım Verenlere Yönelik Sosyal Politikalar: Türkiye – Almanya Karşılaştırması
  Pages 93 - 118
  Ecem Naz Nazlıer Keser
 7. Modern Bir Kavram Olarak Milliyetçiliğin Psikanalitik Çözümlemesi
  Pages 119 - 144
  Ergin Ulusoy
 8. Spor Genel Müdürlüğüne Bağlı Sporcu Eğitim Merkezlerinde Yürütülen Yönetsel Uygulamaların Merkez Müdürleri ve Antrenörleri Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 145 - 158
  Hacalet Mollaoğulları , Doğukan Doğan
 9. Daily Life Practices of Syrian Immigrants: The Case of Mardin
  Pages 159 - 177
  Davut Bulut Unat , Hasan Şen
 10. Bitcoin, Blockchain ve Finansal Piyasa Değerlendirmesi
  Pages 179 - 193
  Famil ŞAMİLOĞLU , Yunus Emre KAHRAMAN
 11. Menderes’in Beyanlarına Göre 27 Mayıs İhtilaline Giden Süreçte CHP’nin Sorumluluğu
  Pages 195 - 203
  Mehmet Temel
 12. Çarlık Rusya’sında Esir Kalan Osmanlı General ve Amiralleri Hakkında Önemli Bir Araştırma
  Pages 205 - 208
  Elfine Sibgatullina
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1302-7824 2000-2018