Year 2008, Volume 9 , Issue 14, Pages 153 - 162 2008-06-01

Felsefenin Zorunlu Tarihselliği Üzerine
On the Essential Historicality of Philosophy

Muhsin YILMAZ [1]


Felsefe öğrenimi, felsefe çalışması ya da felsefe yapma... Felsefe ile hangi biçimde uğraşılırsa uğraşılsın, felsefe kendi tarihi ile koparılamaz bir bağımlılık ilişkisi içindedir. Hangi amaçla olursa olsun, gerek felsefe öğrenimi gerekse felsefe çalışması zorunlu olarak felsefe tarihine bakmayı gerektirir. Bunun nedeni, örneğin bilimin kendi tarihiyle olan ilişkisinden farklı olarak, felsefe problemlerinin hiçbir zaman belirli bir sona ya da sonuca ulaşamıyor olmalarıdır
Learning philosophy, studying philosophy or doing philosophy… Whatever it is the case, philosophy and its history are inseparable components of any kind or mode of interesting in philosophy. Both learning and studying in order for other reasons and in term of analyzing some perennial philosophical questions necessitates looking at its history. The reason of this case, different form the one, for example between science and its history is the characteristics of philosophical problems reaching never any end
  • Arslan, A. (2006). İlkçağ Felsefe Tarihi: Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Cevizci, A. (2002). Felsefe Tarihine Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları.
  • Denkel, A. (1997). Düşünceler ve Gerekçeler I, İstanbul: Göçebe Yayınları.
  • Irzık, G. (2003). Türkiye’de Felsefe ve Bilim Tarihi Yapmak Üzerine Düşünceler. Toplum ve Bilim 99, İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Nietzsche, F. (2000). Tarih Üzerine, (6. b.). İstanbul: Say Yayınları.
  • Özlem, D. (1995). Felsefe Geleneği ve Aydınımız. Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
  • Piercey, R. (2003). Doing Philosophy Historically. The Review of Metaphysics, (http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001959265) Vol. 56, June 1.
  • Rızatepe, H. (1987). Tarihleri ile Bağıntıları Açısından Felsefe ile Bilimler Arasındaki Fark Üstüne. Felsefe Tartışmaları 1. Kitap, İstanbul.
  • Thomson, D. (1983). Tarihin Amacı, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
  • Uygur, N. (1962). Felsefe ve Tarihi. Felsefe Arkivi, sayı 13, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi.
Other ID JA74ZN38TR
Journal Section Articles
Authors

Author: Muhsin YILMAZ

Dates

Publication Date : June 1, 2008

APA Yılmaz, M . (2008). Felsefenin Zorunlu Tarihselliği Üzerine . Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (14) , 153-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosbilder/issue/23093/246710