Year 2017, Volume 18 , Issue 32, Pages 77 - 101 2017-01-31

BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ
Ceramics Find Bursa Tophane

Derya ŞAHİN [1] , Gonca GÜLSEFA [2]


Hisar Bölgesi, geçmiş dönemlerde önemli bir yerleşim yeri olarak bilinmesine rağmen,  yıllardır süre gelen yapılaşmaya maruz kalması nedeniyle oldukça tahrip edilmiştir. Değişik zaman dilimlerinde Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazıları yapılmış ve bazı arkeolojik buluntular tespit edilmiştir. Ancak ilk defa bu kapsam dâhilinde 2015 yılında yapılan Bursa Osmangazi Belediyesinin desteği ile bölgede arkeopark yapılmak üzere Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında, Uludağ Üniversitesi, Arkeoloji Bölümünün katkılarıyla sistemli alan kazıları gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarında Erken Hellenistik dönemden –Geç Osmanlı dönemine kadar yoğun miktarda seramik, lüle, sikke, cam, kemik, bronz ve demirden yapılmış objeler bulunmuştur.

İçerisinde Klasik ve Hellenistik dönemlere ait tabak/kase, günlük kullanım kapları, Hellenistik döneme ait olabilecek Kos Amphoraları, kandil, pişmiş toprak figürin, ağırlık ve ağırşaklar vb. buluntu grubu oluşturmaktadır. Bu makalede Hisararkeopark kazılarında açmalarda bulunan seramik buluntuları seviyeler doğrultusunda incelenmiştir. 

Hisar district, although it is known as an important settlement place in previous periods, is quite blasted because of the ongoing structuring for years. Some archeological excavations are made in several times by Bursa Archeology Museum and some archeological findings were found. But for the first time within this scope some systematic field excavations were made in 2015 with the help of Bursa Osmangazi Municipality to make an Archeopark in the area with the scholarship of Bursa Museum authority and with the contributions of Uludağ University Archeology Department. In the excavations lots of pottery, pipe, coins, glasses, bones and objects made of iron and bronze dated from Hellenistic period to late Ottoman Period were found.

Finding group includes, plates/cups dated to Hellenistic Period, daily use dishes, Kos amphoras might belong to Hellenistic Period, candles, pot figurines, weights and discs and etc. This article studied ceramic findings found in the Hisararcheopark excavations in accordance with levels.

 • Arık, Rüçhan (2007). “Anadolu Selçuklu Saraylarında Çini” Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri. İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 219-399.
 • Armstrong, Pamela (1993). “Byzantine Thebes: Excavation on the Kadmeia 1980”. BSA, 88, s. 295-335.
 • Arthur, Paul (2007). “Byzantine and Turkish Glazed Ceramics in Southern Apulia”. Italy, Byzas 7 - Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts Bohlendorf-Arslan, Beate - A.O. Uysal - J. Witte-Orr (eds.), İstanbul: Ege Yayınları, s. 239-254.
 • Ateş, Güler (2003). “Rote Feinkeramik von Aizanoi als lokaler Kulturträger”. (Danışman: Prof. Dr. Tonio Hölscher), Ruprecht-Karls-Unıversität Heidelberg, Heidelberg.
 • Böhlendorf Arslan, Beate (2008). “Keramikproduktion im Byzantinischen und Türkischen Milet”. ISTMITT 58: Tübingen, Verlag Ernst Wasmuth, s. 371-407.
 • Doğer, Ersin (1990). Antik Çağda Amphoralar, İzmir: Sergi Yayınevi.
 • Edwards, G. Roger (1975). Corinth VII.3. “Corinthian Hellenistic Pottery”. Vol.7.3, Athens, American School of Classical Studies at Athens.
 • Gök, Sevinç (2008). “Beylikler Dönemi’ne ait Sgraffito Teknikli ve Tek Renk Sırlı Kaplar (Manisa Gülgün Hatun Hamamı Buluntuları)”. Sanat Tarihi Dergisi, S: XVII/2, Ekim, s. 59-83.
 • Gök, Sevinç (2011). “Akdeniz Ticaretinin Önemli Bulgu Buluntuları: Seramikler”. Sanat Tarihi Dergisi, C. XX, S: 2, Ekim, s. 61-100.
 • Gülsefa, Gonca ve Hazal Çıtakoğlu (2017 baskıda). “2015 Yılı Bursa Nilüfer Yüzey Araştırmasında Tespit Edilen Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri”. Odrysses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa: Özyurt Matbaacılık, s. 305-332.
 • İnanan, Filiz (2014). “Zeuksippus Tipi Seramiklerin Anadolu’daki Dağılımları”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 15, S. 26, s. 149-166.
 • İnanan, Filiz (2016). “Nilüfer ve Mahalleleri Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen Bizans ve Osmanlı Dönemi Seramik Buluntuları”. Odrysses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa: Özyurt Matbaacılık, s. 359-382.
 • İnanan, Filiz ve Zeynep Oral Çakmakçı, (2009). “Ortaçağ Bizans Günlük Yasamı ve Üretim Faaliyetleri Açısından Kuşadası Kadıkalesi Buluntuları”. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, S. XVIII/1, Nisan, s. 51-72.
 • Körsulu, Hatice (2014). Kappadokia Komana’sı Hellenistik Dönem Seramikleri, Cedrus II: Antalya: Sadri Grafik Matbaacılık, s. 89-133.
 • Lane, Arthur (1938). “The Early Sgraffito Ware of the Near East”. Transactions of the Oriental Ceramic Society, s. 33-56.
 • Mackay, T. S. (1967). “More Byzantine and Frankish Pottery from Corint”. Hesperia 3: Athens, American School of Classical Studies at Athens, s. 250-330.
 • Mania, Ulrich (2006). Mania, Eine Neue Werkstatt Früher Türkischer Keramik-Miletware aus Pergamon, ISTMITT 56: Tübingen, Verlag Ernst Wasmuth, s.475-501.
 • Okçu, Recep (2009). “Prusia ad Olympum Mozaikleri”. JMR 3: İstanbul: Ege Yayınları, s. 31-51.
 • Özkan, Emel ve Funda Ünal (2009). Hisararkeoloji. Bursa: Rekmat Yayınları.
 • Özkul Fındık, Nurşen (2014). İznik Sırlı Seramikleri Roma Tiyatrosu Kazısı (1980-1995). Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • Özkul Fındık, Nurşen (2014). İznik Sırlı Seramikleri Roma Tiyatrosu Kazısı (1980-1995). Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • Reynal Abadie, Catherine vd. Martz¬ A. S., Cador, A., (2007). “Late Roman and Byzantine Pottery in Zeugma: Groups of the beginning of the 5.Century”, Byzas 7 - Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts Bohlendorf-Arslan, Beate - A.O. Uysal - J. Witte-Orr (eds.): İstanbul: Ege Yayınları, s.181-194.
 • Schaefer, Jörg (1968). Hellenistische Keramik aus Pergamon, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Şahin, Reyhan (2014). “Karataş Burnu Yüzey Araştırmasında Bulunan Hellenistik ve Roma Dönemi Keramikleri”. Tüba-Ar 17: Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 143-161.
 • Şahin, Reyhan (2017 baskıda). “Büyükorhan (Bursa) Yüzey Araştırmasında Ele Geçen Keramik Buluntuları”. Uluslararası Mysia Olympos'u (Uludağ) Araştırmaları Çalıştayı, 8-11 Mayıs 2014.
 • Şenol, Ahmet Kaan (2003). Marmaris Müzesi Ticari Amphoraları. Ankara: DÖSİMM Basımevi.
 • Şenol, Ahmet Kaan (2009). Taşucu Arslan Eyce Amphora Müzesi. İzmir: Taşeli Matbaacılık.
 • Uysal, A. Osman (2007). Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı Seramik Buluntuları, Byzas 7 - Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts, Bohlendorf-Arslan, Beate - A.O. Uysal - J. Witte-Orr (eds.), İstanbul: Ege Yayınları, s. 545-558.
 • Waksman, Sylvie Yona (2014). “Archaeometric Approaches to Ceramics Production and Imports in Medieval Cyprus”. Cypriot Medieval Ceramics, Kıbrıs, Livadiotis, s. 257-277.
 • http://www.anadoluselcuklumimarisi.com/selcuklular/selcuklu-el-sanati/seramik-sanati [Erişim: 05.05. 2016]
 • http://www.explorewithmwnf.net/ [Erişim: 07.04.2016]
Subjects Archaeology
Journal Section Articles
Authors

Author: Derya ŞAHİN
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gonca GÜLSEFA
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2017

Bibtex @research article { sosbilder298193, journal = {Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-2423}, eissn = {2564-6834}, address = {Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 16059 Nilüfer-Görükle-Bursa}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {77 - 101}, doi = {10.21550/sosbilder.298193}, title = {BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Derya and GÜLSEFA, Gonca} }
APA ŞAHİN, D , GÜLSEFA, G . (2017). BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (32) , 77-101 . DOI: 10.21550/sosbilder.298193
MLA ŞAHİN, D , GÜLSEFA, G . "BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ". Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2017 ): 77-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosbilder/issue/28029/298193>
Chicago ŞAHİN, D , GÜLSEFA, G . "BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ". Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2017 ): 77-101
RIS TY - JOUR T1 - BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ AU - Derya ŞAHİN , Gonca GÜLSEFA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21550/sosbilder.298193 DO - 10.21550/sosbilder.298193 T2 - Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 101 VL - 18 IS - 32 SN - 1302-2423-2564-6834 M3 - doi: 10.21550/sosbilder.298193 UR - https://doi.org/10.21550/sosbilder.298193 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ %A Derya ŞAHİN , Gonca GÜLSEFA %T BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ %D 2017 %J Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-2423-2564-6834 %V 18 %N 32 %R doi: 10.21550/sosbilder.298193 %U 10.21550/sosbilder.298193
ISNAD ŞAHİN, Derya , GÜLSEFA, Gonca . "BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ". Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 32 (January 2017): 77-101 . https://doi.org/10.21550/sosbilder.298193
AMA ŞAHİN D , GÜLSEFA G . BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 18(32): 77-101.
Vancouver ŞAHİN D , GÜLSEFA G . BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 18(32): 101-77.