Year 2016, Volume 0 , Issue 10, Pages 74 - 94 2016-08-31

TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING LENGTH OF STAY WITH MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION IN TURKEY

Öğr. Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKİN [1] , Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ [2] , Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal İLTER [3] , Prof. Dr. Simten MALHAN [4]


Birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösteren hasta yatış süresinin sağlık hizmetleri

üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de hasta yatış

süresini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla 1 Ocak-31 Aralık 2010

dönemi arasında Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan

üniversite hastanesi, özel hastane, vakıf üniversitesi hastanesi ve diğer hastanelerde

(belediye, dernek ve yabancı/azınlık) yatarak tedavi görmüş 2.255.836 hasta

çalışma kapsamına alınmıştır. Hasta verileri MEDULA Sistemi’nden elde edilmiş

ve istatistiksel analizler SPSS 18.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Hasta yatış süresini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde t-testi, tek yönlü varyans

analizi ve multinomial lojistik regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Ortalama hasta

yatış süresi 3.93 gün (SS = 5.882) olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm

bağımsız değişkenlere göre (yaş, cinsiyet, hastalık türü, hasta yatış türü, eşlik eden

hastalık olup olmama durumu, uygulanan ameliyat türü ve ameliyat sayısı, yatış

yapılan mevsim, hastane mülkiyet durumu/yatak kapasitesi/yerleşim yeri/hizmet

türü, hastanenin faaliyet gösterdiği coğrafik bölge) ortalama hasta yatış süresinin

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmadan elde

edilen sonuçlara göre, hasta yatış süresinin cinsiyet, eşlik eden hastalık olup olmama

durumu ve hastanenin bulunduğu coğrafik bölge açısından negatif yönde, yaş, hastane

yatak kapasitesi, hastane mülkiyet durumu, yatış yapılan mevsim, hastane hizmet

türü ve hastane yerleşim yeri açısından pozitif yönde etkilendiği ortaya konulmuştur.

Length of stay (LOS) has important implications in various aspects of health services,

can vary according to a wide range of factors. It is noticed that LOS has been neglected

mostly in both theoratical studies and practice of health care management in Turkey.

The main purpose of this study is to identify factors related to LOS in Turkey. A

retrospective analysis of 2.255.836 patients hospitalized to private, university,

foundation university and other (municipality, association and foreigners/minority

hospitals) hospitals which have an agreement with Social Security Institution (SSI) in

Turkey, from January 1, 2010, until the December 31, 2010, was examined. Patient’s

data were taken from MEDULA (National Electronic Invoice System) and SPSS

18.0 was used to perform statistical analysis. In this study t-test, one way anova

and multinomial logistic regression are used to determine variables that may affect

to LOS. The average LOS of patients was 3,93 days (SD = 5,882). LOS showed a

statistically significant difference according to all independent variables used in the study (age, gender, disease class, type of hospitalization, presence of comorbidity,

type and number of surgery, season of hospitalization, hospital ownership/bed

capacity/ geographical region/residential area/type of service). According to the

results of the multinomial lojistic regression analysis, LOS was negatively affected

in terms of gender, presence of comorbidity, geographical region of hospital and was

positively affected in terms of age, season of hospitalization, hospital bed capacity/

ownership/type of service/residential area.

  • Kjekshus, L. Erik. (2005). Primary Health Care and Hospital Interactions: Effects
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Öğr. Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKİN

Author: Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ

Author: Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal İLTER

Author: Prof. Dr. Simten MALHAN

Dates

Publication Date : August 31, 2016

Bibtex @research article { sosyalguvence254716, journal = {Sosyal Güvence}, issn = {2146-5649}, eissn = {2687-332X}, address = {}, publisher = {Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {74 - 94}, doi = {10.21441/sguz.20161020711}, title = {TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {NUMANOĞLU TEKİN, Öğr. Gör. Rukiye and YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Fikriye and İLTER, Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal and MALHAN, Prof. Dr. Simten} }
APA NUMANOĞLU TEKİN, Ö , YILMAZ, Y , İLTER, Y , MALHAN, P . (2016). TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ. Sosyal Güvence , 0 (10) , 74-94 . DOI: 10.21441/sguz.20161020711
MLA NUMANOĞLU TEKİN, Ö , YILMAZ, Y , İLTER, Y , MALHAN, P . "TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ". Sosyal Güvence 0 (2016 ): 74-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyalguvence/issue/23900/254716>
Chicago NUMANOĞLU TEKİN, Ö , YILMAZ, Y , İLTER, Y , MALHAN, P . "TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ". Sosyal Güvence 0 (2016 ): 74-94
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ AU - Öğr. Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKİN , Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ , Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal İLTER , Prof. Dr. Simten MALHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21441/sguz.20161020711 DO - 10.21441/sguz.20161020711 T2 - Sosyal Güvence JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 94 VL - 0 IS - 10 SN - 2146-5649-2687-332X M3 - doi: 10.21441/sguz.20161020711 UR - https://doi.org/10.21441/sguz.20161020711 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Sosyal Güvence TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ %A Öğr. Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKİN , Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ , Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal İLTER , Prof. Dr. Simten MALHAN %T TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ %D 2016 %J Sosyal Güvence %P 2146-5649-2687-332X %V 0 %N 10 %R doi: 10.21441/sguz.20161020711 %U 10.21441/sguz.20161020711
ISNAD NUMANOĞLU TEKİN, Öğr. Gör. Rukiye , YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Fikriye , İLTER, Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal , MALHAN, Prof. Dr. Simten . "TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ". Sosyal Güvence 0 / 10 (August 2016): 74-94 . https://doi.org/10.21441/sguz.20161020711
AMA NUMANOĞLU TEKİN Ö , YILMAZ Y , İLTER Y , MALHAN P . TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ. Sosyal Güvence. 2016; 0(10): 74-94.
Vancouver NUMANOĞLU TEKİN Ö , YILMAZ Y , İLTER Y , MALHAN P . TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ. Sosyal Güvence. 2016; 0(10): 94-74.