Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği
Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği

Soner GÖKTEN [1] , Pınar OKAN [2] , Emine ÖNER [3] , Nevzat AYPEK [4]


Finansal sistemlerin performansı birçok boyutta değerlendirilebilir. Ekonomik refah boyutunda birincil belirleyici faktör finansal sistemin etkinliğidir. Finansal sistemin güçlü olduğu ülkelerde tasarruflar finansal kurumlar aracılığıyla girişimcilere aktarılır. Finansal piyasaların etkin işlemediği ülkelerde ise tüm yatırımlar tasarruf sahiplerinin kendileri tarafından gerçekleştirilir. Yatırımların tasarruf sahiplerinin kendileri tarafından gerçekleştirilmesi ise tasarrufların üretken amaçlarla kullanılmasını engeller. Böyle bir süreçte, tasarruf ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki anlamsızlaşır. Yüksek miktarlarda tasarruf sağlansa bile ekonomik büyüme aynı ölçüde artırılamaz. Bu doğrultuda finansal sistemin güçlendirilmesi tasarrufların ekonomik büyümeyi artırmasını sağlayacaktır. Ayrıca finansal sistemin devlet kontrolünde olması da tasarrufların üretken amaçlara yönelik olarak kullanılmasını engellediğinden ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı bir unsurdur. Çalışmada gelişen ekonomiler ve Kırgızistan açısından tasarrufların ekonomik büyümeyi artırıcı şekilde yatırıma dönüşmesinde finansal sistemin rolü, işleyişi ve önemi irdelenecektir.

Finansal sistemlerin performansı birçok boyutta değerlendirilebilir. Ekonomik refah boyutunda birincil belirleyici faktör finansal sistemin etkinliğidir. Finansal sistemin güçlü olduğu ülkelerde tasarruflar finansal kurumlar aracılığıyla girişimcilere aktarılır. Finansal piyasaların etkin işlemediği ülkelerde ise tüm yatırımlar tasarruf sahiplerinin kendileri tarafından gerçekleştirilir. Yatırımların tasarruf sahiplerinin kendileri tarafından gerçekleştirilmesi ise tasarrufların üretken amaçlarla kullanılmasını engeller. Böyle bir süreçte, tasarruf ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki anlamsızlaşır. Yüksek miktarlarda tasarruf sağlansa bile ekonomik büyüme aynı ölçüde artırılamaz. Bu doğrultuda finansal sistemin güçlendirilmesi tasarrufların ekonomik büyümeyi artırmasını sağlayacaktır. Ayrıca finansal sistemin devlet kontrolünde olması da tasarrufların üretken amaçlara yönelik olarak kullanılmasını engellediğinden ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı bir unsurdur. Çalışmada gelişen ekonomiler ve Kırgızistan açısından tasarrufların ekonomik büyümeyi artırıcı şekilde yatırıma dönüşmesinde finansal sistemin rolü, işleyişi ve önemi irdelenecektir.

 • Aghion, P. & P. Howitt (1992), “A Model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica, 60 (2), 323–351.
 • Aslan, Ö. ve İ. Küçükaksoy (2006), “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”, Ekonometri ve İstatistik, 4, 25–38.
 • Bagehot, W. (1873), Lombart Street: A Description of the Money Market, New York: Wiley & Sons, Inc.
 • Barro, R.J. & X. Sala-i-Martin (2003), Economic Growth, 2nd Edition, Cambridge: MIT Press.
 • Bloch, H. & S.H.K. Tang (2003), “The Role of Financial Development and Economic Growth”, Progress in Development Studies, 3, (3), 243–251.
 • Chakraborty, S. & T. Ray (2006), “Bank-based versus market-based financial systems”, Journal of Monetary Economics, 53, 329–350.
 • Danthine, J.P. & J.B. Donaldson (2005), Intermediate Financial Theory, Oxford: Elsevier Academic Press.
 • E.I.P. - The Environmental Information Portal (2003), “Earth Trends: Searchible Database”, http://earthtrends.wri.org/country_profiles/index.php?theme=5, 25.09.2007.
 • E.I.P. - The Environmental Information Portal (2007), “Economic Indicators- Kyrgyzstan”, EarthTrends Country Profiles, http://earthtrends.wri.org/searchable_db/, 25.09.2007.
 • Ergungor, O.E. (2004), “Market- vs. bank-based financial systems: Do rights and regulations really matter?”, Journal of Banking and Finance, 28, 2869–2887.
 • Ergungor, O.E. (2006), “Financial system structure and economic growth: Structure matters”, International Review of Economics and Finance, Article in Press, . http://www.sciencedirect.com, 15.09.2007.
 • Erim, N. ve A. Türk (2005), “Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 21–45.
 • Hakimian, H. (1998), “From East to West Asia: Lessons of Globalization, Crisis and Economic Reform”, World Bank/SOAS Symposium on ‘The Changing Role of the State in the Middle East and North Aftrica’, London: 6 May 1998.
 • King, R. & R. Levine (1993a), “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics, 108 (3), 717–737.
 • King, R. & R. Levine (1993b), “Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence”, Journal of Monetary Economics, 32 (3), 513–542.
 • K.S.E. - Kyrgyz Stock Exchange (2007), “Official List (Listed Companies)”, http://www.kse.kg/eng/, 20.09.2007.
 • D.E.İ.K. - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (2006), “Kırgızistan Ülke Bülteni”, http://www.deik.org.tr/ulkebulteni.asp, 23.09.2007.
 • Levine, R. (1997), “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”, Journal of Economic Literature, 35, 688–726.
 • Lucas, R.E. (1988), “On the mechanics of economic development”, Journal of Monetary Economics, 22 (1), 3–42.
 • N.B.K.R. - National Bank of Kyrgyz Republic (2007a), “List of commercial banks that operated on territory of Kyrgyz Republic”, http://www.nbkr.kg/, 20.09.2007.
 • N.B.K.R. - National Bank of Kyrgyz Republic (2007b), “Deposits in the commercial banks”, http://www.nbkr.kg/, 20.09.2007.
 • N.B.K.R. - National Bank of Kyrgyz Republic (2007c), “Credits in the commercial banks”, http://www.nbkr.kg/, 20.09.2007.
 • Rebelo, S. (1991), “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth”, The Journal of Political Economy, 99 (3), 500–521.
 • Romer, P.M. (1986), “Increasing Returns and Long-Run Growth”, The Journal of Political Economy, 94 (5), 1002–1037.
 • Romer, P.M. (1990), “Endogenous Technological Change”, The Journal of Political Economy, 98 (5), 71–102.
 • Rosenstein-Rodan, P.N. (1943), “Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe”, The Economic Journal, 53, 202–211.
 • Roth, J. (2006), UNDP Kyrgyzstan Microfinance Programme - review and recommendations for 2006-2010, U.N.D.P., Edinburgh.
 • Shamshieva, G. (2006), Microfinance Industry in Kyrgyzstan: Supervision and Regulation Issues, Essays on Regulation and Supervision, No. 20, C.G.A.P., August, 3-4.
 • Sen, A. (1983), “Poor, Relatively Speaking”, Oxford Economic Papers, New Series, 35 (2), 153–169.
 • Shimizu, Y. (2007), “Financial System Reform and Monetary Policies in Asia”, Journal of Asian Economics, 18, 1–3.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Soner GÖKTEN

Author: Pınar OKAN

Author: Emine ÖNER

Author: Nevzat AYPEK

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { sosyoekonomi226829, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2008}, volume = {7}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.74135}, title = {Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği}, key = {cite}, author = {GÖKTEN, Soner and OKAN, Pınar and ÖNER, Emine and AYPEK, Nevzat} }
APA GÖKTEN, S , OKAN, P , ÖNER, E , AYPEK, N . (2008). Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği. Sosyoekonomi , 7 (7) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/21067/226829
MLA GÖKTEN, S , OKAN, P , ÖNER, E , AYPEK, N . "Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği". Sosyoekonomi 7 (2008 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/21067/226829>
Chicago GÖKTEN, S , OKAN, P , ÖNER, E , AYPEK, N . "Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği". Sosyoekonomi 7 (2008 ):
RIS TY - JOUR T1 - Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği AU - Soner GÖKTEN , Pınar OKAN , Emine ÖNER , Nevzat AYPEK Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 7 IS - 7 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği %A Soner GÖKTEN , Pınar OKAN , Emine ÖNER , Nevzat AYPEK %T Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği %D 2008 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 7 %N 7 %R %U
ISNAD GÖKTEN, Soner , OKAN, Pınar , ÖNER, Emine , AYPEK, Nevzat . "Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği". Sosyoekonomi 7 / 7 (June 2008): - .
AMA GÖKTEN S , OKAN P , ÖNER E , AYPEK N . Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği. Sosyoekonomi. 2008; 7(7): -.
Vancouver GÖKTEN S , OKAN P , ÖNER E , AYPEK N . Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü - Kırgızistan Örneği. Sosyoekonomi. 2008; 7(7): -.