Sosyoekonomi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/


Academics and Researchers,

Sosyoekonomi is international, scientific, peer reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/ranking/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.

I would like to thank you for your kind interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/
Cover Image


Academics and Researchers,

Sosyoekonomi is international, scientific, peer reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/ranking/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.

I would like to thank you for your kind interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Volume 28 - Issue 45 - Jul 30, 2020
 1. Does Public Health Insurance Provide Financial Protection Against Out-Of-Pocket Health Payments? Evidence from Turkey
  Pages 11 - 24
  Abdullah TİRGİL , Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
 2. Arms Race Between Turkey and Greece: Time-Varying Causality Analysis
  Pages 25 - 36
  Asiye TÜTÜNCÜ , Burak ŞAHİNGÖZ
 3. Is PMI a Leading Indicator: Case of Turkey
  Pages 37 - 47
  Saffet AKDAĞ , Ali DERAN , Ömer İSKENDEROĞLU
 4. The Performance of Education System in Different Welfare Regimes in School to Work Transitions: Denmark, France, Spain, Greece, and Turkey
  Pages 49 - 61
  Çetin ÇELİK
 5. Konut Fiyatlarının Parasal Aktarım Mekanizmasındaki Rolü
  Pages 63 - 86
  Musa BAYIR
 6. İllerin Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurtiçi Hâsılasının Daha İyi Yaşam Endeksi Üzerine Etkisi: İller Düzeyinde Bir Analiz
  Pages 87 - 98
  Serap TAŞKAYA
 7. Emekli ve Çalışanların Prim ve Vergi Algısına İlişkin Yapısal Eşitlik Modeli: İstanbul Örneği
  Pages 99 - 119
  Ufuk GERGERLİOĞLU , Deniz AYTAÇ , Mete DİBO
 8. Petrol Fiyatlarındaki Hareketliliğin Temel Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkisi
  Pages 121 - 138
  Murat AYKIRI
 9. Türk Dünyası Ülkelerinin Katma Değerli Üretim ve Makroekonomik Performanslarının DEMATEL ve COPRAS Yöntemleriyle Analizi
  Pages 139 - 164
  Ahmet Serhat ULUDAĞ , Asiye Öznur ÜMİT
 10. Kurumlar ve Uluslararası Ticaret İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Üzerine Panel Veri Analizi ile Bir İnceleme
  Pages 165 - 186
  Pınar ÇUHADAR , Ömer DORU
 11. Katılımcı Bütçelemeyi Etkileyen Başarı Faktörleri: New York Örneği
  Pages 187 - 206
  İsmail GÜNEŞ
 12. Efficiency in Internal Auditing: A Study of Turkish Public Administration
  Pages 207 - 224
  Murat Aydın , Mustafa TAYTAK
 13. Industry 4.0-Related Digital Divide in Enterprises: An Analysis for The European Union-28
  Pages 225 - 244
  Hayriye ATİK , Fatma ÜNLÜ
 14. An Investigation of the Factors Affecting Inflation Perceptions: A Case Study on Business and Economics Undergraduate Students
  Pages 245 - 263
  Sule GUNDUZ , Seçkin YILDIRIM , M. Banu DURUKAN
 15. Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar
  Pages 265 - 279
  Onur YENİ , Zeynep YENER GÖK , Özgür TEOMAN
 16. Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi: 2005-2019 Dönemi
  Pages 281 - 300
  Sedat POLAT
 17. İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Test Edilmesi
  Pages 301 - 314
  Mehmet Akif KARA
 18. Twitter ile Hisse Senetleri Oynaklığı Tahmin Edilebilir mi?
  Pages 315 - 326
  Gürkan BOZMA , Sinan KUL
 19. Post-Fordizm ve Kamu Yönetimine Yansımaları
  Pages 327 - 352
  Uğur SADİOĞLU , Sencer ALTAY
 20. Geri Çağırma Mekanizması: Uluslararası Örneklerden Türkiye’ye Çıkarımlar
  Pages 353 - 371
  Oğuzhan ERDOĞAN

15335
15356
15337
15339
15341
15342
15343