Sosyoekonomi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/


Call-for-Papers-Icon.pngAcademics and Researchers,

Sosyoekonomi is international, scientific, peer reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/ranking/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.

I would like to thank you for your kind interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/
Cover Image


Call-for-Papers-Icon.pngAcademics and Researchers,

Sosyoekonomi is international, scientific, peer reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/ranking/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.

I would like to thank you for your kind interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Volume 27 - Issue 42 - Oct 2019
 1. Determinants of Economic Growth in Turkey in the Presence of Structural Breaks
  Pages 11 - 28
  Natalya KETENCİ, Ebru Tomris AYDOĞAN
 2. Türkiye’de Döviz Kurunun Tüketici Fiyatları Üzerindeki Asimetrik Geçiş Etkileri
  Pages 29 - 50
  Pınar GÖKTAŞ
 3. Sermaye Akımlarının Ara Kazanç Ticareti Faaliyetlerine Etkileri: Türkiye Örneği
  Pages 51 - 66
  Aydanur GACENER-ATIŞ, Deniz ERER
 4. Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mülkiyetin Etkinlik Üzerindeki Belirleyiciliği
  Pages 67 - 86
  Müzeyyen Esra ATUKALP
 5. Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Finansal Gelişim İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Nedensellik Analizi
  Pages 87 - 106
  Filiz ERATAŞ-SÖNMEZ, Yağmur SAĞLAM
 6. Determination of the Efficiencies of Textile Firms Listed in Borsa İstanbul by Using DEA-Window Analysis
  Pages 107 - 128
  Mehmet APAN, İhsan ALP, Ahmet ÖZTEL
 7. Revival of Keynesian Economics or Greening Capitalism: “Green Keynesianism”
  Pages 129 - 144
  Metehan CÖMERT
 8. Sermaye Yapısı Üzerinde Etkili Faktörler: Davranışsal Kurumsal Finans Bağlamında Bir Panel Veri Analizi
  Pages 145 - 162
  Bilgehan TEKİN
 9. Türkiye’nin Talep Rejimi: Post-Keynesyen Ekonometrik Bir Analiz
  Pages 163 - 180
  Anıl BÖLÜKOĞLU
 10. Katılım Sigortacılığında (Tekafülde) Pencere Sisteminin Değerlendirilmesi
  Pages 181 - 202
  Yasin LAÇİNBALA, Hilmi ÜNSAL
 11. Türk Hukuk Sisteminde Ölçülülük İlkesini Konu Edinen Başat Kurallar (Osmanlı’dan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme)
  Pages 203 - 226
  Onur UÇAR, Ahmet Burçin YERELİ
 12. The Impact of Steel Price on Ship Demolition Prices: Evidence from Heterogeneous Panel of Developing Countries
  Pages 227 - 240
  Mehtap TUNÇ, Abdullah AÇIK
 13. Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi
  Pages 241 - 253
  Hale AKBULUT
 14. Türkiye’nin İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları: İki YanlıSektörel Bir Analiz ve Dış Ticaret Politikası Açısından Bir Değerlendirme
  Pages 255 - 282
  Erdem ATEŞ, Ayşe Dilek SEYMEN
 15. Energy Poverty in Turkey
  Pages 283 - 299
  Işıl Şirin SELÇUK, Ali Gökhan GÖLÇEK, Altuğ Murat KÖKTAŞ

15335
15356
15337
15339
15341
15342
15343

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society / October 24-25, 2019 in Warsaw/POLAND

15345