Sosyoekonomi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/


Sosyoekonomi strictly adheres to academic publication ethics; therefore, papers submitted to Sosyoekonomi are firstly being examined by editorial team and then by a meticulous review process by the experts in the field. Authors planning to submit their papers to Sosyoekonomi are strongly advised to read the Publication Ethics and Submission sections.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.

Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/
Cover Image


Sosyoekonomi strictly adheres to academic publication ethics; therefore, papers submitted to Sosyoekonomi are firstly being examined by editorial team and then by a meticulous review process by the experts in the field. Authors planning to submit their papers to Sosyoekonomi are strongly advised to read the Publication Ethics and Submission sections.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.
Volume 28 - Issue 46 - Oct 31, 2020
 1. Are Shadow Economy and Corruption in US States Substitutive or Complementary? An Empirical Investigation
  Pages 11 - 23
  Ömer GÖKÇEKUS , Friedrich SCHNEIDER
 2. Examining the Economic Burden of Out-of-Pocket Health Expenditures for Households in Different Socio-Economic Groups in Turkey
  Pages 25 - 49
  Gökçe MANAVGAT , Fatih SAYGILI , Martine AUDIBERT
 3. Syrian Refugees in the Turkish Labour Market: A Socio-Economic Analysis
  Pages 51 - 74
  Luis PİNEDO CARO
 4. External Audit and Asymmetric Information Problem: Alternative Framework in Public Banking
  Pages 75 - 93
  Seda SÖNMEZ ÖZEKİCİOĞLU , Filiz YETİZ
 5. Environmental Disclosure: Determinants and Effects on Financial Performance? An Empirical Evidence from Turkey
  Pages 95 - 115
  İsmail KALASH
 6. Türkiye’de Finansal İstikrarın Reel Ekonomiye Etkisi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan ARDL Modellemelerine Dayalı Olarak
  Pages 117 - 140
  Mesut Alper GEZER , Ramazan KILIÇ
 7. Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma
  Pages 141 - 155
  Durmuş Çağrı YILDIRIM , Buket KIRCI
 8. Türkiye’de Bölgesel Konut Piyasası: Düzey-2 Bölgeleri İçin Yakınsama Analizi
  Pages 157 - 172
  Ali YILDIRIM , Ayşen KAYA
 9. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Konutlarda Elektrik Tüketimi Düzeylerinin Tahmin Edilmesi
  Pages 173 - 186
  Uğur ERCAN , Sezgin IRMAK , Kerim Kürşat ÇEVİK , Erokan CANBAZOĞLU
 10. Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme
  Pages 187 - 210
  Melek AKDOĞAN-GEDİK AKDOĞAN GEDİK
 11. Klasik Dönem Osmanlı Devlet Bütçelerinin Karakteristik Özellikleri: Tarhuncu Ahmed Paşa Bütçesi
  Pages 211 - 241
  Hüseyin Güçlü ÇİÇEK , Süleyman DİKMEN
 12. Türkiye’de Freelance Gazetecilerin Çalışma Koşulları
  Pages 243 - 269
  Serpil ÇİĞDEM , Ekrem ERDOĞAN
 13. Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Altın Fiyatlarının Tahmini
  Pages 271 - 291
  Yakup SÖYLEMEZ
 14. OECD Ülkelerinde Ekolojik Ayak İzi ve Alt Bileşenlerinin Durağanlığının İncelenmesi
  Pages 293 - 310
  Ali Eren ALPER , Fındık Özlem ALPER
 15. Şiddetle Mücadelede Toplumsal Bir Kurum Olarak Kadın Sığınmaevleri
  Pages 311 - 348
  Sevda DEMİRBİLEK , Ayşenur ÖKTEM ÖZGÜR , Aliye ÇOBAN
 16. Suçun İktisadi Analizi: Türkiye ve Avrupa Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 349 - 370
  Zübeyde ŞENTÜRK ULUCAK , Faik BİLGİLİ
 17. Analist Önerilerinin Finansal Değeri: Risk Faktörlerinin Ötesinde Ne Söylüyorlar?
  Pages 371 - 389
  Arhan Sabri ERTAN , Cenk C. KARAHAN , Ahmet Musa KÖSELİ
 18. Çevre Koruma Harcamaları ile Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Dinamik İlişkiler: Seçili OECD Ülkeleri için Panel Nedensellik Yaklaşımı
  Pages 391 - 406
  Tunahan DEĞİRMENCİ , Mehmet AYDIN
 19. The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism
  Pages 407 - 424
  Gülenay BAŞ DİNAR , Serab DURUSOY
 20. An Analysis of the Optimal Design of Feed-in Tariff Policy for Photovoltaic Investments in Turkey
  Pages 425 - 444
  Duygu KURAL , Shihomi ARA AKSOY

15335
15356
15337
15339
15341
15342
15343