Sosyoekonomi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/


Sosyoekonomi strictly adheres to academic publication ethics; therefore, papers submitted to Sosyoekonomi are firstly being examined by editorial team and then by a meticulous review process by the experts in the field. Authors planning to submit their papers to Sosyoekonomi are strongly advised to read the Publication Ethics and Submission sections.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.

Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/
Cover Image


Sosyoekonomi strictly adheres to academic publication ethics; therefore, papers submitted to Sosyoekonomi are firstly being examined by editorial team and then by a meticulous review process by the experts in the field. Authors planning to submit their papers to Sosyoekonomi are strongly advised to read the Publication Ethics and Submission sections.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.
Volume 29 - Issue 48 - Apr 28, 2021
 1. Causality Relationships Between Per Capita Income and Research and Development (R&D) Expenditures in Asian Tigers, China, and Turkey
  Pages 11 - 30
  Mustafa KIRCA, Şerif CANBAY, Veysel İNAL, Sema YILMAZ GENÇ
 2. Adaptive Market Hypothesis and Return Predictability: A Hidden Markov Model Application in Borsa Istanbul
  Pages 31 - 58
  Hasan Arda BURHAN, Eylem ACAR
 3. An Evaluation on the GATT, the WTO’s Agreement on Safeguards, and the Dispute Settlement Procedure
  Pages 59 - 73
  Volkan SEZGİN
 4. Effect of Envy and Altruism on Conspicuous Consumption Orientation: A Research in Kırıkkale, Turkey
  Pages 75 - 89
  İbrahim BOZACI
 5. The Impact of Media and Cultural Beliefs on Women’s Participation in Sports in Turkey: The Challenges faced by Turkish Women in Professional Sports
  Pages 91 - 106
  Meltem INCE YENİLMEZ
 6. Gender Differences in Smoking Behaviour: Analysing the Changes for the 2008-2014 Period in Turkey
  Pages 107 - 126
  Dilek BAŞAR, Selcen ÖZTÜRK, Shihomi ARA AKSOY
 7. Relationship between Political and Financial Risks in Turkey: Evidence from Fourier Cointegration Analysis Regarding Institutional Structures
  Pages 127 - 143
  Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
 8. An Evaluation of Retail Brand Extension in the Context of Store Atmosphere, Perceived Quality of Parent and Extended Brands, and Perceived Fit
  Pages 145 - 160
  Beyza GÜLTEKİN, Mehmet SARAÇ
 9. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması
  Pages 161 - 180
  Yiğit Han GAZEL, Serpil ALTINIRMAK, Çağlar KARAMAŞA
 10. Kamu Teşvik Mekanizmalarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üzerine Etkisi: AB Ülkeleri ve Türkiye’de Güneş Enerjisine Yönelik Dinamik Panel Veri Analizi
  Pages 181 - 204
  Halil KAYA, Yüksel BAYRAKTAR
 11. Bilecik Şehrinin Sosyoekonomik Gelişmişlik Profilinin Mekânsal Analizi
  Pages 205 - 227
  Öznur AKGİŞ İLHAN, Erdal KARAKAŞ
 12. Türkiye’deki Kira Sertifikası (Sukuk) İhraçlarının Büyüme Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Analiz: 2010-2019
  Pages 229 - 247
  Zeyneb Hafsa ORHAN, Nurullah TIRMAN
 13. Kayıt Dışı İstihdama Neden Olan Faktörlerin DEMATEL Tabanlı Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Pages 249 - 270
  Gözde KOCA, Özüm EĞİLMEZ, Suna GÜLER
 14. Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması
  Pages 271 - 292
  Selena KANTARMACI, Sercan DEMİROGLARI, Hande ERK, Şenay ÜÇDOĞRUK
 15. Türkiye’de Mükelleflerin Kamu Harcamalarına ve Bu Harcamalar İçin Vergi Ödenmesine Yönelik Tercihleri
  Pages 293 - 322
  Yasemin ARIMAN, Mehmet TUNCER
 16. Açığa Çıkarılan Tercihler Teorisi: Deneysel Bir Yaklaşım
  Pages 323 - 342
  Ozlem IPEK, Haydar AKYAZI
 17. Sorunlar ve Beklentilerin Algılanmasında Kadın Mülteciler ve Sivil Toplum Kuruluşları
  Pages 343 - 376
  Asuman ÖZGÜR KEYSAN, Burcu ŞENTÜRK
 18. İktisat Fizik Etkileşimi Bağlamında Ekonofizik ve Gelir Dağılımı
  Pages 377 - 405
  Mehmet ÖZYİĞİT, İsmail MAZGİT
 19. Türkiye’nin Kalkınmasında Bir Adım Olarak Teknoparkların Etkin İşleyişi
  Pages 407 - 426
  Sabahattin Tuğrul İMER, M. Kemal ÖKTEM, Tolga KASKATI
 20. Vadeli ve Spot Kurlar Arasında Nedensellik ve Fiyat Keşfi: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Pages 427 - 442
  Fatih GÜZEL
 21. İnsan Kaynaklarının Kurumsal Performansa Etkisi: Gençlik STK’ları Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Pages 443 - 472
  Emrah AYHAN, Murat ÖNDER
 22. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğu
  Pages 473 - 488
  Kemal AYDIN, Tuncay GÜLOĞLU
 23. Yatırım Gelişme Yolu Yaklaşımı Üzerine Bir Yakınsama Analizi
  Pages 489 - 510
  Şekip YAZGAN, Reşat CEYLAN, Şükrü MOLLAVELİOĞLU
 24. Dış Ticaret Verileri İçin Kümeleme Analizi: Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan Örneği
  Pages 511 - 540
  Cihan ÇILGIN, Aslı Seda KURT
 25. Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi
  Pages 541 - 561
  Gülin TABAKAN, Orçun AVCI

15335
15356
15337
15339
15341
15342
15343