ISSN: 1305-5577
Founded: 2005
Period: Quarterly
Publisher: Sosyoekonomi Society
Cover Image
       
Sosyoekonomi is an open-access, scientific and international journal. Established in 2005, it has been published quarterly by the Sosyoekonomi Society. Sosyoekonomi is a resource for researchers interested in economics, economic development, and the interface between economics and socioeconomic issues. Sosyoekonomi is indexed/abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI), TUBITAK ULAKBIM TR Dizin, EconLit, EBSCO, SOBIAD, ProQuest, and RePEc (Research Papers in Economics).

Sosyoekonomi strictly adheres to academic publication ethics. It is committed to peer-review integrity upholding the highest standards of review. Papers submitted to Sosyoekonomi are first assessed for suitability by the editorial team. Then they go under a double-blind peer-review process by independent and anonymous expert referees in the field. Authors planning to submit their papers to Sosyoekonomi are strongly advised to read the Publication Ethics and Submission and the Author Guidelines sections.

2022 - Volume: 30 Issue: 54

Research Article

Examining the Relationship Between Communication and Information Sharing and Organisational Ambidexterity: A Study on Nurses in TRC1 Region

Research Article

The Relationship Between Safety Climate and Safety Performance Indicators: A Field Study

Research Article

Determinants of Credit Risk in the Turkish Banking Sector: Does Ownership Matter?

Research Article

The Bank Performance Ranking in the Emerging Markets: A Case of Turkey

Research Article

Kâr Amacı Gütmeyen Sektörün Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler: Ampirik Bir Çalışma

Research Article

Döviz Kuru Oynaklığı ve Hane Halkı Tüketim Harcamaları: Türkiye’den Kanıtlar

Research Article

Stratejik Farkındalık ve Stratejik Çeviklik Arasındaki İlişkide Stratejik Yeteneğin Aracılık Rolü

Research Article

Türkiye’de Dolaylı Vergi Yükü ve Dolaylı Vergilerin Artan Oranlılığı

Research Article

User Acceptance of Metaverse: An Analysis for e-Commerce in the Framework of Technology Acceptance Model (TAM)

Research Article

Inflation and Cold Progression: An Analysis of Turkish Income Tax between 2006-2021

Research Article

The Asymmetric Impacts of Oil Prices and Selected Macroeconomic Variables on Stock Markets: The Case of Turkey

Research Article

Does Public Debt and Investments Create Crowding-out Effect in Turkey? Evidence from ARDL Approach

Research Article

İkinci El Otomobil Fiyat Artışına Etki Eden Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Tespit Edilmesi: Van İli Örneği

Research Article

Sectoral Non-Performing Loans Cycle in Turkey: An Empirical Analysis

Research Article

Informal Economy and Financial Development: The Role of Institutions

Research Article

Taxation in Virtual Worlds: Analysis Under United States of America and Turkish Tax Regulations

Research Article

Döviz Kuru Volatilite Modellemesinde Beta-t-EGARCH Modelleri: Amerikan Doları / Türk Lirası Döviz Kuru Üzerinden Bir Değerlendirme

Research Article

Analysis of the Relationship between Service Export and Economic Growth in the Framework of South Caucasus Countries

Research Article

The Effects of Tax Shocks on GNP and Inflation in Iran, A DSGE Approach

Research Article

Belediyelerin Çevre Koruma Harcamaları Üzerinde Sanayileşmenin Etkilerinin Mekânsal Analizi: Türkiye Örneği

Research Article

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kapalı Çember Teorisinin Test Edilmesi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1980-2019)

Research Article

İnternet Penetrasyonu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Research Article

Terörizmin Zamanla Değişen Ekonomik Sonuçları: Türkiye Örneği

Research Article

Vergi Cezaları Açısından Çerçeveleme Kuramı: Türkiye-Rusya Örneği

Research Article

Yatırımcıların Karar Verme Sürecinde VIX Volatilite Endeksinin Belirleyiciliği: Çoklu Yapısal Kırılmalı Analizi

Research Article

AKTİVİZM, SOSYAL KİMLİK TEORİSİ VE MARKA: 8 MART KADINLAR GÜNÜ ODAĞINDA POLİTİK VE PROTEST TÜKETİCİ KİMLİKLERİ

Research Article

A New Approach to Sustainable Development: Analysis of the Environmental Phillips Curve Hypothesis

Info

15335
15356
15337
15339
15341
15342
15343