Sosyoekonomi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/


Sosyoekonomi strictly adheres to academic publication ethics; therefore, papers submitted to Sosyoekonomi are firstly being examined by editorial team and then by a meticulous review process by the experts in the field. Authors planning to submit their papers to Sosyoekonomi are strongly advised to read the Publication Ethics and Submission sections.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.

Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Sosyoekonomi Society | http://www.sosyoekonomijournal.org/
Cover Image


Sosyoekonomi strictly adheres to academic publication ethics; therefore, papers submitted to Sosyoekonomi are firstly being examined by editorial team and then by a meticulous review process by the experts in the field. Authors planning to submit their papers to Sosyoekonomi are strongly advised to read the Publication Ethics and Submission sections.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before reviewing process.
Volume 29 - Issue 47 - Jan 25, 2021
 1. Attitudes of Taxpayers towards the Reasons of and the Opinions on Tax Amnesty: Evidence from Kosovo
  Pages 11 - 41
  Zeki DOĞAN, Enis ABDURRAHMANİ
 2. How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers
  Pages 43 - 58
  Sabahattin Tuğrul İMER, Kemal ÖKTEM, Osman Tolga KASKATI
 3. Evaluating Technical Efficiency of Turkish Sugar Production in Pre and Post Privatization Periods
  Pages 59 - 78
  Yetkin ÇINAR, Kazım ATICI, Cem MENTEN
 4. Volatility Spillovers and Correlations between Oil Prices and Stock Sectors in Turkey: Implications on Portfolio Hedging and Diversification Opportunities
  Pages 79 - 106
  Vasıf ABİOĞLU
 5. The Relationship between Stock Returns, Bitcoin Returns, and Risk Aversion: Evidence from a Multivariate GARCH Model
  Pages 107 - 118
  Ayşen SİVRİKAYA, Perihan İREN, Tolga UMAY
 6. Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek
  Pages 119 - 140
  Deniz ABUKAN, Zeynep AĞDEMİR
 7. Kayıt Dışı Ekonominin Mali Kökenlerinin Panel Eşik Modeli ile İncelenmesi: Düzenlemelerin Etkinliği Bağlamında Kamu Kesimi Büyüklüğünün Etkisi
  Pages 141 - 158
  Nazmiye TEKDEMİR, Pelin VAROL İYİDOĞAN
 8. Türkiye’deki Sığınmacı İstihdamının Beşerî Sermaye Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 159 - 180
  Edip AYGÜLER, Mustafa Çağrı AYALP, Deniz YETKİN AKER, Sema BUZ
 9. Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği
  Pages 181 - 200
  Halil TANYILDIZI, Şule Yüksel YİĞİTER
 10. Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Bölgelerin Büyümesine Etkileri
  Pages 201 - 228
  Aynur KARAÇOBAN, Süleyman DEĞİRMEN
 11. Hastanelerde Emniyet Stoku Seviyesinin ve Yeniden Sipariş Noktasının Olasılıklı Stok Modeli ile Belirlenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği
  Pages 229 - 248
  Orhan PARILDAR, Çağdaş Erkan AKYÜREK
 12. Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma
  Pages 249 - 266
  Erdinç KARADENİZ, Levent KOŞAN
 13. Elektrik Üretimi - Ekonomik Büyüme - Çevre Kirliliği: Türkiye İçin VECM Analizi
  Pages 267 - 284
  Ahmet Emrah TAYYAR
 14. Tüketicinin Kurgusal Markalara Yönelik Tutumunu Etkileyen Faktörler: Türk Dizilerinde Uygulama
  Pages 285 - 299
  Pinar BASGOZE, Ezel BOZLAK
 15. Finansal Derinleşmenin Gelir Dağılımına Etkisi: BRICS-T Örneği
  Pages 301 - 318
  Abdullah Miraç BÜKEY, Osman AKGÜL
 16. Finansal Serbestleşmenin Etkinlik Üzerindeki Etkisi: İki-Aşamalı Çift-Bootstrap Veri Zarflama Analizi Bulguları
  Pages 319 - 336
  Ramazan EKİNCİ
 17. Entelektüel Sermaye Etkinliğinin Önceliklendirilmesinde Çok Kriterli Karar Verme Modellerinin Kullanılması: Bir Sağlık Hizmetleri Sektörü Örneği
  Pages 337 - 365
  Ali İhsan AKGÜN, Burhan GÜNAY
 18. Socio-Economic Determinants of Infant Mortality Rate in Turkey
  Pages 367 - 381
  Birol YETİM, Şenol DEMİRCİ, Murat KONCA, Gülnur İLGÜN, Yasin ÇİLHOROZ
 19. Maastricht Kriterleri Avrupa Birliği’nin Geleceğinin Teminatı mı? Almanya - Britanya - İspanya - Yunanistan Analizi (1998-2018)
  Pages 383 - 406
  Çağdaş BEKTAŞ, Özgür SARAÇ
 20. Gelişmekte Olan Ülkelerde Optimal Rezerv Düzeyini Değerlendirmeye Yönelik Yeni Göstergeler: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Pages 407 - 429
  Esra N. KILCI

15335
15356
15337
15339
15341
15342
15343