Journal Contacts

Editor-in-Chief

Ahmet Burçin Yereli
HACETTEPE UNIVERSITY
ahmetburcin@gmail.com
+90 312 297 86 75

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Beytepe Kampüsü / Çankaya

06532 Ankara, Türkiye

WEB : http://www.ahmetburcinyereli.com


Co-Editor

Emre Atsan
NIGDE UNIVERSITY
emreatsan81@gmail.com

Co-Editor

Ali Gökhan Gölçek
NIGDE UNIVERSITY
aligokhangolcek@gmail.com
Last Update Time: 5/11/24, 9:59:15 PM