Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi
Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi

Ahmet Burçin YERELİ [1] , İşıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN [2]


Haberleşme, insanın yaşamını sürdürmesindeki temel ihtiyaçlardandır. Bu çalışmada haberleşme harcamalarının, bireylerin toplam harcamalarındaki payı, gelir ve fiyat esnekliklerinin düzeyi sorgulanarak, bu harcama türünün zorunlu mal mı, yoksa talebi esnek türde mallardan mı olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır. Araştırmada Türkiye’deki haberleşme harcamaları verileri olarak 2002-2009 yıllarına ilişkin TÜİK hanehalkı bütçe anketlerinden yararlanılmıştır. Buradan hareketle Türkiye’deki 12 farklı harcama türünün hanehalklarının bütçelerindeki payı, gelir (harcama) ve fiyat esneklikleri, haberleşme harcamaları ile karşılaştırmalı şekilde analiz edilmiştir. Bunun için regresyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılığı ölçümlenmiştir. Bunu takiben bütçe payının, fiyat ve gelir (harcama) esnekliklerinin analizi için Genişletilmiş Doğrusal Harcama Sistemi (ELES) uygulanmıştır. Çalışmada yapılan analizler sonucunda; Türkiye genelinde haberleşme harcamalarının bütçe payı yaklaşık %4, gelir (harcama) esnekliği 1’den küçük, fiyat esnekliği -1,06 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle haberleşme harcamaları, Türkiye örneği için, ihtiyaç malı olarak kabul edilebilir şeklinde yorumlanmıştır.

Haberleşme, insanın yaşamını sürdürmesindeki temel ihtiyaçlardandır. Bu çalışmada haberleşme harcamalarının, bireylerin toplam harcamalarındaki payı, gelir ve fiyat esnekliklerinin düzeyi sorgulanarak, bu harcama türünün zorunlu mal mı, yoksa talebi esnek türde mallardan mı olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır. Araştırmada Türkiye’deki haberleşme harcamaları verileri olarak 2002-2009 yıllarına ilişkin TÜİK hanehalkı bütçe anketlerinden yararlanılmıştır. Buradan hareketle Türkiye’deki 12 farklı harcama türünün hanehalklarının bütçelerindeki payı, gelir (harcama) ve fiyat esneklikleri, haberleşme harcamaları ile karşılaştırmalı şekilde analiz edilmiştir. Bunun için regresyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılığı ölçümlenmiştir. Bunu takiben bütçe payının, fiyat ve gelir (harcama) esnekliklerinin analizi için Genişletilmiş Doğrusal Harcama Sistemi (ELES) uygulanmıştır. Çalışmada yapılan analizler sonucunda; Türkiye genelinde haberleşme harcamalarının bütçe payı yaklaşık %4, gelir (harcama) esnekliği 1’den küçük, fiyat esnekliği -1,06 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle haberleşme harcamaları, Türkiye örneği için, ihtiyaç malı olarak kabul edilebilir şeklinde yorumlanmıştır.

 • Bağdadioğlu, N. & M. Çetinkaya (2008), “Türk Mobil Telekom Sektörünün Vergilendirilmesinde Vergi Yükü Analizi ve Olası Bir Vergi İndiriminin Etkileri”, Yaklaşım, 16, 28–32.
 • Bin, X. & X. Renjing (2012), “An Emprical Analysis on the Consumption Structure of Town Residents, Jiangxi province-based on the extended linear expenditure”, International Conference on Applied Physics and Industrial Engineering, Physics Procedia, 24, 660-66.
 • Blanciforti, L. & R. Gren (1983), “An almost Ideal Demand System Incorporating Habits: An Analysis of Expenditures on Food and Aggregate Commodity Groups”, The Review of Economics and Statistics, 65, 511-15.
 • Koutsoyiannis, A. (2004), Modern Macro Economic Models Assumptions, Çev. Muzaffer Sarımeşeli, Gazi Press, Ankara.
 • Lluch, C. & R. Williams (1975), “Cross Country Demand and Savings Patterns: An Application of the Extended Linear Expenditure System”, Review of Economics & Statistics, 57, 320-28.
 • Lyssiotou, P. & P. Pashardes & T. Stengos et al. (2001), “Nesting Quadratic Logarithmic Demand Systems”, Economic Papers, University of Cyprus, 1-11, <http://papers.econ.ucy.ac.cy/RePEc/papers/0201.pdf>, 23 April 2013.
 • Narayana, N.S. & B.P. Vani (2000), “Earnings and Consumption by Indian Rural Laborers: Analysis with An Extended Linear Expenditure System”, Journal of Policy Modelling, 22, 256-65.
 • Oğuz, F. (2013), “Universal Service in Turkey: Recent Developments and A Critical Assessment”, Telecommunication Policy, 37, 13–23.
 • Özer, D.J. (1985), “Correlation and The Coefficient of Determination”, Psychological Bulletin, 97, 307-15, <http://mres.gmu.edu/pmwiki/uploads/Main/Ozer1985.pdf>, 20 April 2013.
 • OECD (2011), Communications Outlook 2011, <http://dx.doi.org/10.1787/88932396390>, 17 April 2013.
 • Rea, J.D. & G.M. Lage (1978), “Estimates of Demand Elasticities For International Telecommunications Services”, The Journal of Industrial Economics, 26, 363-81.
 • Sasaki, K. & Y. Saegusa (1974), “Food Demand Matrix in An Approximate Linear Expenditure System”, American Journal of Agricultural Economics, 56, 263-70.
 • Sarntisart, I. & P. Warr (2011), “Estimation of Consumer Demand System”, Crawford School of Public Policy Lecture Notes, 1-40, <http://www.crawford.anu.edu.au/acde/prc/pdf/Paper_G1.pdf>, 25 April 2013.
 • Shaukat, A. (1985), “Household Consumption and Savings Behavior in Pakistan: An Application of the Extended Linear Expenditure System”, The Pakistan Development Review, 24, 23-37.
 • TÜİK (2011), Hanehalkı Bütçe Araştırması 2009, Publication Number: 3582, June, XXI-XXIII, Ankara.
 • TÜİK (2012), Hanehalkı Bütçe Araştırması Tüketim Harcamaları Mikro Veri Setleri 2002-2009, Ankara.
 • Ulman, P. (2011), “Equivalence Scale in Terms of Polish Households’ Source of Income”, Folia Economica Stetinensia, 10, 114-27, <http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.../contentUri?t:ac...2012>, 25 April 2013.
 • Zhi-cheng, H. & L. Xiao-xiang & L. Zhi-xia et al. (2011), “Comparison Among The Consumption Structures of Different Income Groups of Urban Residents in Guanxi Based on Eles Model”, Asian Agricultural Research, 3, 34-36.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Burçin YERELİ

Author: İşıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN

Dates

Publication Date : June 1, 2014

Bibtex @ { sosyoekonomi226986, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2014}, volume = {21}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.45141}, title = {Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi}, key = {cite}, author = {Yereli̇, Ahmet Burçin and Orkunoğlu Şahi̇n, İşıl Fulya} }
APA Yereli̇, A , Orkunoğlu Şahi̇n, İ . (2014). Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi . Sosyoekonomi , 21 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/21081/226986
MLA Yereli̇, A , Orkunoğlu Şahi̇n, İ . "Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi" . Sosyoekonomi 21 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/21081/226986>
Chicago Yereli̇, A , Orkunoğlu Şahi̇n, İ . "Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi". Sosyoekonomi 21 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi AU - Ahmet Burçin Yereli̇ , İşıl Fulya Orkunoğlu Şahi̇n Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 21 IS - 21 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi %A Ahmet Burçin Yereli̇ , İşıl Fulya Orkunoğlu Şahi̇n %T Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi %D 2014 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 21 %N 21 %R %U
ISNAD Yereli̇, Ahmet Burçin , Orkunoğlu Şahi̇n, İşıl Fulya . "Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi". Sosyoekonomi 21 / 21 (June 2014): - .
AMA Yereli̇ A , Orkunoğlu Şahi̇n İ . Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi. Sosyoekonomi. 2014; 21(21): -.
Vancouver Yereli̇ A , Orkunoğlu Şahi̇n İ . Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi. Sosyoekonomi. 2014; 21(21): -.
IEEE A. Yereli̇ and İ. Orkunoğlu Şahi̇n , "Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi", Sosyoekonomi, vol. 21, no. 21, Jun. 2014, doi:10.17233/se.45141