Year 2019, Volume 27 , Issue 42, Pages 241 - 253 2019-10-31

The Economic Effects of Manufacturing Industrial Sector: An Input-Output Analysis
Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi

Hale AKBULUT [1]


The aim of this paper is to analyze the economic impacts of manufacturing industrial sector which is one of the crucial bases of economic growth in a sub-sectoral way and to offer fiscal policy by determining the most effective sub-sectors. For that purpose, the effects on the total value of production, labor income, capital income and total value-added have been focused. While handling the effects, Input-Output analysis which provides to observe all direct, indirect and induced effects, has been employed. As a result of the analysis which employ 2015 Input-Output table data, findings are observed to be different when we consider total effects instead of the direct and indirect effects.
Bu çalışmanın amacı ekonomik büyümenin önemli dayanaklarından biri olan imalat sanayi üretim sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini alt sektörleri itibariyle analiz etmek ve en etkili alt sektörleri tespit etmek suretiyle maliye politikası önerisinde bulunabilmektir. Bu amaçla; üretimin toplam değeri, emek gelirleri, sermaye gelirleri ve toplam katma değer üzerindeki etkilere odaklanılmıştır. Söz konusu etkiler ele alınırken; doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkilerin tümünün gözlemlenebilmesine olanak sağlayan Girdi-Çıktı analizinden yararlanılmıştır. 2015 Girdi-Çıktı tablosu verilerinin kullanıldığı analiz neticesinde yalnızca doğrudan ve dolaylı etkiler dikkate alındığında gözlemlenen bulgular ile toplam etkilerin dikkate alınması durumunda elde edilen bulguların farklılaştığı gözlemlenmiştir.
 • Alp, E. & R. Kök & M.O. Başkol (2017), “Türkiye Ekonomisinde Sürükleyici Endüstri Analizi: 2002-2012 Karşılaştırması”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 211-241.
 • Ayaş, N. (2016), “Türkiye Ekonomisinde Hizmetler Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi (1995-2011)”, AKÜ İİBF Dergisi, XVIII(2), 89-102.
 • Aydoğuş, O. (2010), Girdi-Çıktı Modellerine Giriş, (3. basım), Ankara: Efil Yayınevi.
 • Bon, R. & T. Birgönül & İ. Özdoğan (1999), “An Input-Output Analysis of the Turkish Construction Sector, 1973-1990: A Note”, Construction Management & Economics, 17(5), 543-551.
 • Çakır, M. & A. Özdemir & F. Çakır (2009), “Türkiye’de Hizmet Sektöründeki Çarpan Katsayıları - Girdi-Çıktı Yöntemiyle-”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 46(528), 53-64.
 • Çondur, F. & U. Evlimoğlu (2007), “Türkiye’de Madencilik Sektörünün Girdi-Çıktı Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2007), 25-41.
 • Ersungur, Ş.M. & A. Kızıltan (2008), “Türkiye Ekonomisinde Sektörlerarası Yapısal Bağınlaşma - Girdi-Çıktı Yöntemiyle Bir Uygulama-”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 17-31.
 • Göktolga, Z.G. & Y. Akgül (2011), “Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi: 1998 ve 2002 Yılları Girdi-Çıktı Analizi Örneği”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(2), 110-128.
 • Gül, Z.B. (2017), “Türkiye’de İnşaat Sektörü: 2002-2011 Dönemi için Dünya Girdi-Çıktı Veri Tabanı ile Bir Girdi-Çıktı Analizi,” Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 31(1), 157-174.
 • Gül, Z.B. & M. Çakaloğlu (2017), “İnşaat Sektörünün Dinamikleri: Türkiye için 2000-2014 Girdi-Çıktı Analizi”, Akdeniz İİBF Dergisi, 36(2017), 130-155.
 • Han, E. & T. Tosunoğlu & C. Özsoy (2011), “Türk İmalat Sanayinde Geri ve İleri Bağlantılar: G-Ç Tablosuna Dayalı Yapısal Bir Çözümleme”, TİSK Akademi, 6(11), 104-129.
 • Hirschman, A.O. (1978), The Strategy of Economic Development, New Haven: Yale University Press (İlk Basımı New Haven, CT, Yale University Press, 1958).
 • Kniiliva, M. (2007), “Industrial Development and Economic Growth: Implications for Poverty Reduction and Income Inequality”, in: Industrial Development for the 21 Century: Sustainable Development Perspectives, New York: United Nations Deparment of Economic and Social Affairs, 295-332.
 • Libanio, G. & S. Moro (2011), “Manufacturing Industry and Economic Growth in Latin America”, Proceedings of the 37 th Brazilian Economics Meeting, 86, ANPEC.
 • Lewis, W.A. (1954), “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor”, The Manchester School of Economic and Social Studies, 22, 139-191.
 • Llrena, P. & A. Lorentz (2003), “Alternative Theories on Economic Growth and the Co-evolution of Macro-dynamics and Technological Change: A Survey”, LEM Working Paper Series, No. 27.
 • Miller, R.E. & P.D. Blair (2009), Input- Output Analysis: Foundations and Extensions, New York: Cambridge University Press.
 • OECDSTAT (2018), OECD Veri Tabanı, <https://stats.oecd.org>, 25.09.2018.
 • Özdemir, A. & F. Yüksel (2006), “Türkiye’de Enerji Sektörünün İleri ve Geri Bağlantı Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi, 13(2), 1-18.
 • Rasmussen, P.N. (1956), Studies in Inter-Sectoral Relations, Copenhagen, Einar Harcks.
 • Rodrik, D. (2007), “Industrial Development: Some Stylized Facts and Policy Directions”, in: Industrial Development for the 21 st Century: Sustainable Development Perspectives, New York: United Nations Deparment of Economic and Social Affairs, 7-28.
 • Todaro, M.P. & S.C. Smith (2002), Economic Development, US: Addison-Wesley.
 • Uğurlu, A.A. & İ. Tuncer (2017), “Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin Büyüme ve İstihdama Katkıları: Girdi-Çıktı Analizi”, DEÜ İİBF Dergisi, 32(1), 131-165.
 • Yıldız, N. & U. Akduğan (2014), “Girdi-Çıktı Tabloları ile Sektörler Arası İlişkilerin Analizi: Seçilmiş Ülke Örnekleri”, Akademik Bakış Dergisi, 44.
 • Yülek, M. (2015), “Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinin Türk Ekonomisindeki Yeri”, içinde: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Raporu, İstanbul.
 • Zhao, J. & J. Tang (2018), “Industrial Structure Change and Economic Growth: A China- Russia Comparision”, China Economic Review, 47(2018), 219-233.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5768-6427
Author: Hale AKBULUT
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2019

Bibtex @research article { sosyoekonomi519270, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {241 - 253}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2019.04.13}, title = {Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi}, key = {cite}, author = {AKBULUT, Hale} }
APA AKBULUT, H . (2019). Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi. Sosyoekonomi , 27 (42) , 241-253 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.13
MLA AKBULUT, H . "Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi". Sosyoekonomi 27 (2019 ): 241-253 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/49534/519270>
Chicago AKBULUT, H . "Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi". Sosyoekonomi 27 (2019 ): 241-253
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi AU - Hale AKBULUT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.13 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.13 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 253 VL - 27 IS - 42 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.13 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.04.13 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi %A Hale AKBULUT %T Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi %D 2019 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 27 %N 42 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.13 %U 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.13
ISNAD AKBULUT, Hale . "Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi". Sosyoekonomi 27 / 42 (October 2019): 241-253 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.04.13
AMA AKBULUT H . Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi. Sosyoekonomi. 2019; 27(42): 241-253.
Vancouver AKBULUT H . Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi. Sosyoekonomi. 2019; 27(42): 253-241.