Year 2020, Volume 28 , Issue 45, Pages 265 - 279 2020-07-30

Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar
Irrigation Systems Transformation in Cotton Production in the Harran District, Turkey: Implications of an Agent-Based Model

Onur YENİ [1] , Zeynep YENER GÖK [2] , Özgür TEOMAN [3]


Türkiye’de tarımsal sulamada kullanılan su miktarının OECD ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun temel nedeni, Türkiye’de yüzeysel sulama yöntemlerinin yaygın bir şekilde kullanılmakta oluşudur. Aşırı su kullanımı, Türkiye gibi su zengini olmayan bir ülke için oldukça önemli bir sürdürülebilirlik sorunu oluşturmaktadır. Bir endüstriyel bitki olan pamuk, Türkiye tarımında önemini korumakta olup, yarattığı katma değer ve doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı döviz girdisi açısından da önemlidir. Bu çalışmada, Harran’daki pamuk üretiminde kullanılan sulama yöntemlerinin su tasarrufu sağlayacak biçimde dönüşümü ajan temelli modelleme kullanılarak incelenmiş ve bu yönde dönüşümün sağlanabilmesi için gereken alan bazlı destek miktarları arazi büyüklüklerine göre hesaplanmıştır.
Agricultural water use for irrigation in Turkey is higher than OECD averages. The main reason for this is the widespread use of surface irrigation methods. Since Turkey is not a water-rich country, high agricultural water use can be considered as a serious sustainability problem. Cotton, as an industrial crop, keeps its importance in Turkey in terms of its added value and foreign exchange inflow it provides directly and indirectly. This study scrutinizes the transformation of existing irrigation systems in Harran district by employing an agent-based model and also calculates the amount of area- based irrigation support required to ensure this transformation.
 • Aküzüm, T., Çakmak, B. ve Z. Gökalp (2010), “Türkiye’de Su Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi” Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 67-74.
 • Berger, T. & C. Troost (2014), “Agent-Based Modelling of Climate Adaptation and Mitigation Options in Agriculture”, Journal of Agricultural Economics, 65(2), 323-348.
 • Cai J. ve H. Xiong (2017), “An agent‑based simulation of cooperation in the use of irrigation systems”, Complex Adaptive Systems Modelling, 5(9). doi: 10.1186/s40294-017-0047-x
 • Chhatwal, J. & T. He (2015), “Economic Evaluations with Agent-Based Modelling: An Introduction”, PharmoEconomics, 33, 423-433.
 • DSİ (2017), DSİ Genel Müdürlüğü 2017 Faaliyet Raporu, Ankara: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.
 • Farmer, J. D. & D. Foley (2009), “The Economy Needs Agent-Based Modelling”, Nature, 460, 685-686.
 • Happe, K., Kellerman, K. & A. Balmann (2006), “Agent-Based Analysis of Agricultural Policies: an Illustration of the Agricultural Policy Simulator AgriPolis, its Adaptation and Behavior”, Ecology and Society, 11(1).
 • Karaca, G. & M. F. Selenay (2001), “Harran Ovasında Karık ve Damla Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması”, Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1), 166-176.
 • Karlı, B., Kart, F. M., Gül, M. & M. G. Akpınar (2017), “Cost and Profit Analysis in Cotton Production in Şanlıurfa Province, Turkey”, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 17(2), 207-220.
 • Kendirli, B., Çakmak, B. ve Y. Uçar (2005), “Salinity in the Southeastern Anatolia Project (GAP), Turkey: Issues and Options”, Irrigation and Drainage, 54(1), 115-122. doi:10.1002/ird.157
 • OECD (2017), Water Risk Hotspots for Agriculture, OECD Studies on Water, Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/9789264279551-en
 • Ouendag, D., Hoogendoorn, M. & R. Jongeneel (2014), “Agent-Based Modeling of Farming Behavior: A Dutch Case Study on Milk Quota Abolishment and Sustainable Dairying”, 14th EAAE Congress. Ljubljana.
 • Özerol, G. & H. Bressers (2017), “How Do Farmers Align with the Agri-Environmental Changes in Irrigated Agriculture? A Case Study From the Harran Plain, Turkey”, Irrigation and Drainage, 66, 45-59.
 • Özüdoğru, T. (2017), “Pamuk Durum ve Tahmin: 2017/2018, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara
 • Riccetti, L., Russo, A. & M. Gallegati (2015), “An Agent Based Decentralized Matching Macroeconomic Model”, Journal of Economic Interaction and Coordination, 10(2), 305-332.
 • Solakoğlu, E. G., Er, S, & M. N. Solakoğlu (2013), “Technical Efficiency in Cotton Production: The Role of Premium Payments in Turkey”, Transition Studies Review, 20, 285-294.
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü (2018), 2017 Yılı Pamuk Raporu, Mart 2018, Ankara.
 • Telatar, E., Türkmen, Ş. & Ö. Teoman (2002), “Pamuk Borsalarında Oluşan Fiyatların Etkinliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İ.İ.B.F Dergisi, 17(2), 55-75
 • Troost, C., Calberto, G., Berger, T., Ingwersen, J., Priesack, E., Warrach-Sagi, K. & T. Walter (2012), “Agent-Based Modeling of Agricultural Adaptation to Climate Change in a Mountainous Area of Southwest Germany”, 2012 International Congress on Environmental Modelling and Sofware Managing Resources of a Limited Planet, Leipzig.
 • Verwaart, T. (2014), “Agent-Based Modelling and Simulation for Agricultural Policy”, Natural Resources and Agricultural Economics, 3rd International Conference. Ulaanbaatar.
 • Wilensky, U. (1999). NetLogo. http://ccl.northwestern.edu./netlogo/. Evanston, IL: Center for Connected Learning and Computer-Based Modelling, Northwestern University.
 • Yiğitbaşoğlu, H. (2000), “Türkiye'de Tarım Topraklarının Kullanımında Yapılan Başlıca Yanlışlıklar ve Bunlara Bir Örnek: Eskişehir”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40(3-4), 3-12.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4369-1919
Author: Onur YENİ (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2797-5903
Author: Zeynep YENER GÖK
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2237-042X
Author: Özgür TEOMAN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 30, 2020

Bibtex @research article { sosyoekonomi585730, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {265 - 279}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2020.03.15}, title = {Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar}, key = {cite}, author = {Yeni̇, Onur and Yener Gök, Zeynep and Teoman, Özgür} }
APA Yeni̇, O , Yener Gök, Z , Teoman, Ö . (2020). Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar . Sosyoekonomi , 28 (45) , 265-279 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.15
MLA Yeni̇, O , Yener Gök, Z , Teoman, Ö . "Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar" . Sosyoekonomi 28 (2020 ): 265-279 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/56258/585730>
Chicago Yeni̇, O , Yener Gök, Z , Teoman, Ö . "Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar". Sosyoekonomi 28 (2020 ): 265-279
RIS TY - JOUR T1 - Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar AU - Onur Yeni̇ , Zeynep Yener Gök , Özgür Teoman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.15 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.15 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 279 VL - 28 IS - 45 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.15 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.03.15 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar %A Onur Yeni̇ , Zeynep Yener Gök , Özgür Teoman %T Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar %D 2020 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 28 %N 45 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.15 %U 10.17233/sosyoekonomi.2020.03.15
ISNAD Yeni̇, Onur , Yener Gök, Zeynep , Teoman, Özgür . "Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar". Sosyoekonomi 28 / 45 (July 2020): 265-279 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.03.15
AMA Yeni̇ O , Yener Gök Z , Teoman Ö . Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar. Sosyoekonomi. 2020; 28(45): 265-279.
Vancouver Yeni̇ O , Yener Gök Z , Teoman Ö . Harran Bölgesi Pamuk Üretiminde Tarımsal Sulama Sistemlerinin Dönüşümü: Ajan Temelli Bir Modelden Çıkarımlar. Sosyoekonomi. 2020; 28(45): 265-279.