Year 2020, Volume 28 , Issue 46, Pages 407 - 424 2020-10-31

Küresel Kriz Sonrası Ekonomi Politiğin Değişim Dinamiği: Yeni Devlet Kapitalizmi
The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism

Gülenay BAŞ DİNAR [1] , Serab DURUSOY [2]


Devlet kapitalizmi ile ilgili bugünkü tartışmalar temelde kriz sonrası devlet kapitalizmi uygulamalarının kapitalizmin krizine çözüm olup olamayacağı üzerine odaklanmıştır. Ancak, günümüzde devlet kapitalizmi kavramının zaman içerisinde geçirdiği değişim göz önüne alındığında küresel kriz sonrasında ortaya çıkan ve “yeni devlet kapitalizmi” olarak adlandırılan politikalarla ilişkisinin irdelenmesi önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede bu makalenin amacı tarihsel süreç içerisinde devlet kapitalizminin geçirdiği dönüşüm göz önünde bulundurularak küresel kriz sonrası devlet müdahalesi uygulamalarını ele almak ve bu uygulamaların küresel kapitalizmi nasıl etkilediğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde tarihsel perspektiften devlet kapitalizmi incelenecek ve günümüzdeki yeni devlet kapitalizmi uygulamalarından ayrılan yönleri ele alınacaktır. İkinci bölümde ise, yeni devlet kapitalizmi uygulamaları ve olası sonuçları irdelenecektir.
The current discussions on state capitalism are focused on whether post-crisis state capitalism practices can be a solution for the capitalism crisis. However, considering the change the concept of state capitalism has been through in time, it is important to study its relationship with the policies that emerged after the global crisis and led to new phase called “the new state capitalism”. Within this framework, the object of this study is to review post-global crisis state intervention practices by taking into consideration the change state capitalism went through history and to analyse how these practices impact global capitalism. To this end, this study is divided into two sections: The first section will look at state capitalism from a historical perspective and tackle its differences from today’s state capitalism practices. The second section will tackle the new state capitalism practices and their possible outcomes.
 • Atlı, A. (2015), “Değişen Çin ve Dünya Düzenindeki Rolü”, in: F. Şenses & Z. Öniş & C. Bakır (eds.), Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul: İletişim Yayınları, 285-310. Ay, H. (2008), Vergi Politikaları ve Baskı Grupları, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Binns, P. (1990), Rusya’da Devlet Kapitalizmi, (Çev. A. Saffet & T. Kaya), İstanbul: Sosyal İşçi Yayınları.
 • Bremmer, I. (2008), “The Return of State Capitalism”, Global Politics and Strategy, 50(3), 55-64.
 • Bremmer, I. (2009), “State Capitalism Comes of Age: The End of the Free Market?”, Foreign Affairs, 88(3), 40-55.
 • Bremmer, I. (2010), The End of The Free Market, USA: Portfolio.
 • Chomsky, N. (2009), “Chomsky: Understanding the Crisis-Markets, the State and Hypocrisy”, Sameer Dossani, February 10, Foreign Policy in Focus, <https://web.archive.org/web/20090902080737/http://www.fpif.org/fpiftxt/5860>, 10.07.2020.
 • Cliff, T. (2017), Rusya’da Devlet Kapitalizmi, (Çev. R. Margulies & T. Kaya), İstanbul: Z Yayınları.
 • Clift, B. (2019), Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi, Devletler Piyasalar ve Küresel Ekonomi, İstanbul: Koç üniversitesi Yayınları.
 • Çağlı, E. (2013), “Devlet Kapitalizmi” Teorisinin Eleştirisi, <https://www.cangungen.com/2013/12/23>, 22.12.2019.
 • Economist (2012), “State Capitalism”, Special Report, 21-27, January, <https://www.economist.com/leaders/2012/01/21/the-rise-of-state-capitalism>, 29.12.2019.
 • Engels, F. [1970 (1880)], Socialism: Utopian and Scientific, <https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Engels_Socialism_Utopian_and_Scientific.pdf>, 01.12.2019.
 • Harvey, D. (2008), Yeni Emperyalizm, (Çev. H. Güldü), İstanbul: Everest Yayınları.
 • Harvey, D. (2015), Neoliberalizmin Kısa Tarihi, (Çev. A. Onacak), İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Hirsch, J. (2011), Materyalist Devlet Teorisi, (Çev. L. Bakıç), İstanbul: Yeni Alan Yayıncılık.
 • Hunt, E.K. (2016), İktisadi Düşünce Tarihi, (Çev. V.U. Aslan), Ankara: Phoenix Yayınları.
 • IMF (2008), Sovereign Wealth Funds, A Work of IMF, February 29, <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Sovereign-Wealth-Funds-A-Work-Agenda-PP4234>, 24.12.2019.
 • Jessop, B. (2002-2003), “Yakın Dönemde Kapitalist Devlet Teorileri”, in: (Çev. Ö. Yakupoğlu), Teori ve Politika, 28-29, <https://www.teorivepolitika.net/index.php/okunabilir-yazilar/item/336-yakin-donemde-kapitalist-devlet-teorileri>, 22.12.2019.
 • Jessop, B. (2013), Devlet Teorisi: Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak, Ankara: Epos Yayınları.
 • Keynes, J.M. (1973), The General Theory of Employment Interest and Money, İngiltere: Macmillan.
 • Kindleberger, C.P. & R.Z. Aliber (2013), Finansal Krizler Tarihi, (Çev. Ü. Şensoy), İstanbul: Türkiye iş Bankası Kültür Yayınları.
 • Liebknecht, W. (1896), Our Recent Congress, <https://www.marxists.org/archive/liebknecht-w/1896/08/our-congress.html>, 23.12.2019.
 • Marx, K. & F. Engels (1992), Alman İdeolojisi, (Çev. S. Belli), Ankara: Sol Yayıncılık.
 • Mason, P. (2016), Kapitalizm Sonrası Geleceğimiz İçin Bir Kılavuz, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Miliband, R. (1989), Kapitalist Devlet, (Çev. O. Akınhay), İstanbul: Belge Yayınları.
 • Musaacchio, A. & S.G. Lazzarini & R.V. Aguilera (2015), “New Varieties of State Capitalism: Stratejik and Governance Implications”, The Academy of Management Perspectives, 29(1), 115-131.
 • Öniş, Z. (2019), “Turkey under the challenge of state capitalism: the political economy of the late AKP Era”, Southeast European and Black Sea Studies, 19(2), 201-225.
 • Piketty, T. (2014), Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital, (Çev. H. Koçak), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Polanyi, K. (2008), Büyük Dönüşüm, (Çev. A. Buğra), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Prezeworski, A. (2014), Kapitalizmde Devlet ve Ekonomi, (Çev. E. Kırmızıaltın & A. Özinak), Ankara: Heretik Yayınları.
 • Savran, S. (2011), “Devlet Mülkiyeti: Toplumsal Mülkiyete Giden Yol: ‘Yeni Bir Kamusal Alan’ Tarifinin İmkansızlığı”, PGBSosyalizm, 19, <https://pgbsosyalizm.org/?p=71>, 15.12.2019.
 • Savran, S. (2013), Üçüncü Büyük Depresyon, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Saylan, G. (2016), Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Scharph, F. (2014), “Küreselleşme ve Kapitalist Demokrasilerin Ekonomi Politiği”, in: D. Held & A. McGrew (eds.), Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması, (Çev. E. Akçakoca), Ankara: Phoenix Yayınları.
 • Sperger, N. (2019), “The Many Lives of State Capitalism: From Classical Marxism to Free-Market Advocacy”, History at the Human Sciences, 32(3), 100-124.
 • Stiglitz, J.E. (2012), Serbest Düşüş, (Çev. B. Özgün), İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Streeck, W. (2016), Satın Alınan Zaman Demokratik Kapitalizmin Gecikmiş Krizi, (Çev. K. Kabadayı), 92, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Summers, L. (2007), “Funds that Shakes Capitalist Logic”, Financial Times, 29.07.2007, <http://www.ft.com>, 29.12.2019.
 • Sweezy, P. & P. Baran (2007), Tekelci Sermaye, (Çev. G. Akalın), İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Szanyi, M. (2018), Varieties of State Capitalism, Global Economic Observer, 6(2), 140-146.
 • Troçki, L. (1979), Sovyet Devletinin Sınıf Karakteri, (Çev. A. Erdem & Z. Dağlar), İstanbul: Enternasyonal Yayınları.
 • Troçki, L. (1998), İhanete Uğrayan Devrim, (Çev. A. Ortaç), İstanbul: Yazın Yayıncılık.
 • Ulagay, O. (2009), Küresel Çöküş ve Kapitalizmin Geleceği, İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Ürünlü, C. (2014), İktisat Tarihinde Kapitalizme Elveda Aşaması, <http://www.urunlu.com/117-iktisat-tarihinde-kapitalizme-elveda-asamasi>, 29.12.2019.
 • Wolff, R. (2009), “Krizler, Kapitalizmin Bir Islah Olma Aracıdır”, Birgün Gazetesi, 11.03.2009.
 • Yereli, A.B. & İ. Yaman (2017), “Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak Fırsat Mı Tehdit Mi?”, Sosyoekonomi, 25(34), 69-86.
 • Yüzak, Ö. (2012), “Yükselen Güç Devlet Kapitalizmi”, Cumhuriyet Gazetesi, 01.02.2012.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9532-4360
Author: Gülenay BAŞ DİNAR (Primary Author)
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3430-2675
Author: Serab DURUSOY
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2020

Bibtex @research article { sosyoekonomi698018, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {407 - 424}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19}, title = {The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism}, key = {cite}, author = {Baş Di̇nar, Gülenay and Durusoy, Serab} }
APA Baş Di̇nar, G , Durusoy, S . (2020). The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism . Sosyoekonomi , 28 (46) , 407-424 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19
MLA Baş Di̇nar, G , Durusoy, S . "The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism" . Sosyoekonomi 28 (2020 ): 407-424 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/57521/698018>
Chicago Baş Di̇nar, G , Durusoy, S . "The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism". Sosyoekonomi 28 (2020 ): 407-424
RIS TY - JOUR T1 - The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism AU - Gülenay Baş Di̇nar , Serab Durusoy Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 407 EP - 424 VL - 28 IS - 46 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism %A Gülenay Baş Di̇nar , Serab Durusoy %T The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism %D 2020 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 28 %N 46 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19 %U 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19
ISNAD Baş Di̇nar, Gülenay , Durusoy, Serab . "The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism". Sosyoekonomi 28 / 46 (October 2020): 407-424 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19
AMA Baş Di̇nar G , Durusoy S . The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism. Sosyoekonomi. 2020; 28(46): 407-424.
Vancouver Baş Di̇nar G , Durusoy S . The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism. Sosyoekonomi. 2020; 28(46): 407-424.
IEEE G. Baş Di̇nar and S. Durusoy , "The Change Dynamic of the Political Economy After the Global Crisis: The New State Capitalism", Sosyoekonomi, vol. 28, no. 46, pp. 407-424, Oct. 2020, doi:10.17233/sosyoekonomi.2020.04.19