Year 2020, Volume 28 , Issue 46, Pages 187 - 210 2020-10-31

Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme
Food Security as Global Public Good: An Evaluation for OECD Countries

Melek AKDOĞAN-GEDİK [1]


Küreselleşme olgusu kamu maliyesi yazınında küresel kamusal malların öneminin gelişimini sağlamıştır. Fayda ve zararlarının küresel ölçekte hissedildiği, rekabet ve dışlamanın olmadığı bu mal ve hizmetlerden bir tanesi de güvenli ve yeterli gıda kaynaklarına erişimdir. Gıda güvencesi, tüm insanların her zaman gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik erişime sahip olması, beslenme ihtiyaçlarını ve gıda tercihlerini karşılamak için yeterli miktarda ve kalitede güvenli olması, yeterli hijyen ortamı ile desteklenmesi durumunda ortaya çıkan, sağlıklı ve aktif bir yaşama izin veren sağlık hizmetleri ve bakımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada Küresel Gıda Güvencesi Endeksinden yararlanılarak OECD ülkeleri için gıda güvencesi değerlendirmesi ve politika önerileri yer almaktadır.
Globalization has led to the increased importance of global public goods in public finance literature. Access to safe and sufficient food is one of these goods and services, where the benefits and harms are felt on a global scale without competition and exclusion. Food security is defined as health services that all people always have physical, social and economic access to safe, sufficient and quality food provided in hygienic conditions to meet their nutritional needs and food preferences for a healthy and active life. This study presents food safety assessment and policy recommendations for OECD countries using the Global Food Security Index.
 • Aysu, A. (2015), Gıda Krizi Tarım, Ekoloji ve Egemenlik, Metis Yayınları.
 • Baykaç, H.N. & E. Doğan (2016), “İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri”, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 23-48.
 • D’Hombres, B. & F. Kayitakire & M. Saisana (2017), “The Use of Global Food Security Indeks to Inform the Situation in Food Insecure Countries”, JRC Technical Reports, EU, 1-56.
 • Dağdur, E. & E. Olhan (2015), “Küresel Gıda Güvencesi Endeksi Kapsamında Türkiye’nin Değerlendirilmesi”, Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(2), 49-61.
 • EIU Economist Intelligence Unit (2015), Global Food Security Index 2015.
 • Eştürk, Ö. (2013), “Türkiye’de Gıda Güvencesi Sorunu ve Hanehalkı Gıda Güvencesi Ölçümü: Adana İli Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • FAO (2011) Global Food Losses And Food Waste, Rome, <http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf>, 30.01.2020.
 • Godfray, J.C. & J.R. Beddington & I. Crute & L. Haddad & D. Lawrence & J. Muir & J. Pretty & S. Robinson & S.M. Thomas & C. Toulmin (2010), “Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People”, Science, 327, 812-818.
 • Gregory, P.J. & J.S.I. Ingram & M. Brklacich (2005), “Climate Change and Food Security”, Philosophical Transactions of the Royal Society, 360, 2139-2148.
 • Gülzar, İ. (2010), “Gıda Güvencesinin Sağlanmasında Uluslararası İşbirliğinin Önemi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 683-691.
 • Hanjra, M. & M.E. Qureshi (2010), “Global Water Crisis and Future Food Security in an era of Climate Change”, Food Policy, 35, 365-377.
 • Heucher, A. (2019), “Reconsidering Overlap in Global Food Security Governance”, Food Security, 11, 555-558.
 • Hoffman, U. (2011), “Assuring Food Security in Developing Countries Under The Challenges of Climate Change: Key Trade Development Issues of a Fundamental Transformation of Agriculture”, UN Conference on Trade and Development Discussion Paper No: 201.
 • Holtman-Gimenz, E. (2020), Bir Gurmenin Kapitalizm Rehberi, Efil Yayınevi, Ocak.
 • Kıymaz, T. & A. Şahinöz (2010), “Dünya ve Türkiye-Gıda Güvencesi Durumu”, Ekonomik Yaklaşım, 21(76), 1-30.
 • Koç, G. & A. Uzmay (2015), “Gıda güvencesi ve gıda güvenliği: kavramsal çerçeve, gelişmeler ve Türkiye”, Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(1-2), 39-48.
 • Kotagama, H. & H. Boughanmi & S. Zekri & S. Prathapar (2008), “Food Security as a Public Good: Omman’s Prospects”, Sri Lankan Journal of Agricultural Economics, 10-11(1), 61-74.
 • Oliveira, L.D.S. & E. Watanabe & O. Lima-Filho, & R.L. Sproesser (2010), “Assessment of Public Policy Food Security in Countries with Different Levels of Development”, International Public Management Review, 11(3), 122-141.
 • Page, H. (2013), Global Governance and Food Security as a Global Public Good, New York: Center on International Cooperation, New York University (August).
 • Parlberg, R. (2002), Governance and Food Security in an Age of Globalization, 2020 Vision, 2020 Brief 72, International Food Policy Research Institute.
 • Parry, M. & C. Rosenzweig & A. Iglesias & G. Fischer & M. Livermore (1999), “Climate Change and World Food Securtity: A New Assessment”, Global Environmental Change, 9, 51-67.
 • Prosekov, A. & S. Ivanova (2018), “Food Security: The Challenge of The Present”, Geoforum, 91, 73-77.
 • Reutlinger, S. (1986), “Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries”, A World Bank Policy Study, The World Bank, 1818 H Street, NW, Washington, DC 20433.
 • Rocha, C. (2006), “Food Insecurity as Market Failure: A Contribution from Economics”, Journal of Hunger and Environmental Nutrition, 1(4), 5-22.
 • Rosegrant, M.W. & S.A. Cline (2003), “Global Food Security: Challenges and Policy”, International Food Policy Research Institute, 2033 K Street, N.W., Washington, DC 20006, USA; Science, 302(5662), 1917-1919.
 • Şahinöz, A. (2016), “Yerelden Küresele Gıda Güvencesi”, Türkiye Biyoetik Dergisi, 3(4), 184-197.
 • Varol, S. (2002), “Dünya Gıda Zirvesi-Geçmişten Bugün”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 6, 40-48.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6470-5796
Author: Melek AKDOĞAN-GEDİK (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution T.C. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Dates

Publication Date : October 31, 2020

Bibtex @research article { sosyoekonomi749851, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {187 - 210}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10}, title = {Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Akdoğan-gedi̇k, Melek} }
APA Akdoğan-gedi̇k, M . (2020). Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme . Sosyoekonomi , 28 (46) , 187-210 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10
MLA Akdoğan-gedi̇k, M . "Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme" . Sosyoekonomi 28 (2020 ): 187-210 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/57521/749851>
Chicago Akdoğan-gedi̇k, M . "Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme". Sosyoekonomi 28 (2020 ): 187-210
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme AU - Melek Akdoğan-gedi̇k Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 210 VL - 28 IS - 46 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme %A Melek Akdoğan-gedi̇k %T Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme %D 2020 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 28 %N 46 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10 %U 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10
ISNAD Akdoğan-gedi̇k, Melek . "Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme". Sosyoekonomi 28 / 46 (October 2020): 187-210 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10
AMA Akdoğan-gedi̇k M . Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi. 2020; 28(46): 187-210.
Vancouver Akdoğan-gedi̇k M . Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi. 2020; 28(46): 187-210.
IEEE M. Akdoğan-gedi̇k , "Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme", Sosyoekonomi, vol. 28, no. 46, pp. 187-210, Oct. 2020, doi:10.17233/sosyoekonomi.2020.04.10