Year 2021, Volume 29 , Issue 47, Pages 43 - 58 2021-01-25

Teknopark Firmalarının Uluslararasılaşma Kapasiteleri Nasıl Artırılır? Yöneticiler için Bazı Çıkarımlar
How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers

Sabahattin Tuğrul İMER [1] , Kemal ÖKTEM [2] , Osman Tolga KASKATI [3]


Uluslararasılaşma kapasitesindeki artış, yalnızca ihracatla sınırlı olmayan teknoloji transferi, ortak proje geliştirme, ticari-teknolojik işbirlikleri, eğitim ve öğrenim gibi faktörlere bağlı birçok dolaylı etkiler oluşturmaktadır. Tüm bu faaliyetler firmaların kapasitelerini arttırmakta ve onların verimlilik, büyüme ve kalkınma rakamları üzerinde ileriye yönelik pozitif etkiler oluşturması beklenmektedir. Bu çerçevede bu makalede T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturmuş ve Gazi Teknopark tarafından üç yıl süreyle 20 firmalık bir bilişim kümesi özelinde yürütülmüş olan hususi bir uluslararasılaşma programının etkileri analiz edilmektedir.
The influence of the increase in internationalization capacity cannot be limited to export only since it also generates indirect impacts stemming through technology transfer, joint project development, trade technology partnerships, training, education and so on. All these activities increase the capabilities of the firms and are expected to have a positive influence on the future productivity, growth and development figures. Within this scope, this paper analyses the impacts of a specific internationalization program which is created by the Turkish Ministry of Trade and run by the Gazi Science and Technology Park (STP) on an ICT cluster of 20 companies for a period of three years.
 • Albors, J. & J.L. Hervas-Oliver & A. Hidalgo (2009), “Analysing high technology adoption and impact within public supported high tech programs: An empirical case”, Journal of High Technology Management Research, 20(2), 153-168.
 • Barbolla, A.M.B. & J.R.C. Corredera (2009), “Critical Factors for Success in University-Industry Research Projects”, Technology Analysis & Strategic Management, 21(5), 599-616.
 • Bozeman, B. & H. Rimes & J. Youtie (2014), “The evolving state-of-the-art in technology transfer research: Revisiting the contingent effectiveness model”, Research Policy, 44(1), 34-49.
 • Bozeman, B. (2000), “Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory”, Research Policy, 29, 627-55.
 • Cansız, M. (2017), 2023’e Doğru Türkiye Teknoparkları, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
 • Fazlıoğlu, B. & B. Dalgıç & A.B. Yereli (2019), “The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish Manufacturing Firms”, Industry & Innovation, 26(4), 439-460.
 • Konak, A. (2018), “Yüksek Teknoloji İçeren Urun İhracatının İhracat Hacmi ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi; Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği”, Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 3(2), 56-80.
 • Stock, G.N. & M.V. Tatikonda (2000), “A typology of project-level technology transfer processes”, Journal of Operations Management, 18, 719-37.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı [STB] (2019), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ankara, <https://btgm.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=d2f2bda4-4fab-4b36-8352-e997d96dae74>, 30.07.2019.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği [TGBD] (2019), Dünyadaki Teknoparklar, Ankara, <https://www.tgbd.org.tr/dunyadaki-teknoparklar-icerik-34>, 30.07.2019.
 • Vohora, A. & M. Wright & A. Lockett (2004), “Critical junctures in the development of university high-tech spinout companies”, Research Policy, 33, 147-175.
 • Yereli, A.B. (2016), “Türk Dünyasında Teknolojik İşbirliğinin Önemi ve Teknoparklar”, Yeni Türkiye, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı II, Temmuz-Aralık, (89), 409-416.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-1596-3048
Author: Sabahattin Tuğrul İMER
Institution: Gazi Teknopark
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2040-426X
Author: Kemal ÖKTEM
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8299-2397
Author: Osman Tolga KASKATI
Institution: BYS Grup Bilişim Sistemleri
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 25, 2021

Bibtex @research article { sosyoekonomi648378, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {43 - 58}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02}, title = {How to Increase the Internationalization Capacity of Science \& Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers}, key = {cite}, author = {İmer, Sabahattin Tuğrul and Öktem, Kemal and Kaskatı, Osman Tolga} }
APA İmer, S , Öktem, K , Kaskatı, O . (2021). How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers . Sosyoekonomi , 29 (47) , 43-58 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02
MLA İmer, S , Öktem, K , Kaskatı, O . "How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 43-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/59997/648378>
Chicago İmer, S , Öktem, K , Kaskatı, O . "How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 43-58
RIS TY - JOUR T1 - How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers AU - Sabahattin Tuğrul İmer , Kemal Öktem , Osman Tolga Kaskatı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 58 VL - 29 IS - 47 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers %A Sabahattin Tuğrul İmer , Kemal Öktem , Osman Tolga Kaskatı %T How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 47 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02
ISNAD İmer, Sabahattin Tuğrul , Öktem, Kemal , Kaskatı, Osman Tolga . "How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers". Sosyoekonomi 29 / 47 (January 2021): 43-58 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02
AMA İmer S , Öktem K , Kaskatı O . How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 43-58.
Vancouver İmer S , Öktem K , Kaskatı O . How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 43-58.
IEEE S. İmer , K. Öktem and O. Kaskatı , "How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 47, pp. 43-58, Jan. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.01.02