Year 2021, Volume 29 , Issue 47, Pages 249 - 266 2021-01-25

Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma
Financial Performance and Price to Earnings Ratio: A Research in Borsa Istanbul Tourism Companies

Erdinç KARADENİZ [1] , Levent KOŞAN [2]


Bu araştırmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören turizm şirketleri içinde pay senetleri yüksek ve düşük fiyat/kazanç oranına sahip olanlar arasındaki finansal performans farklılıklarının tespit edilmesidir. Bu amaçla turizm şirketlerinin 2012-2018 yılları arasındaki fiyat/kazanç, likidite, finansal yapı, faaliyet, kârlılık, büyüme, büyüklük ve pay senedi getiri oranları hesaplanarak düşük ve yüksek fiyat/kazanç oranına sahip şirketler açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmada gerçekleştirilen Mann-Whitney U testi sonucunda fiyat/kazanç oranı yüksek ve düşük olan turizm şirketleri arasında stok devir hızı, aktif kârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı, net kâr marjı, kârların büyüme oranı ve pay senedi getirileri bağlamında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.
The purpose of this study is to determine the differences in financial performance among tourism companies whose shares show different price to earnings ratios. For this purpose, tourism companies categorized with low and high price to earnings ratios were compared in terms of liquidity, solvency, activity, profitability, growth, size and stock return ratio variables. Data belonging to tourism companies listed in Borsa Istanbul for the period 2012-2018 were used in the analyses. As a result of the Mann-Whitney U test, a statistically significant difference was found between the tourism companies with high and low price to earnings ratios in terms of inventory turnover, return on asset, return on equity, return on sales, profit growth rate and stock returns.
 • Afza, T. & S. Tahir (2012), “Determinants of Price-Earnings Ratio: The Case of Chemical Sector of Pakistan”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(8), 331-343.
 • Ahmed, M. (2003), “The Performance of Common Stocks in Relationto Their P/E Ratio”, Unpublished Thesis: University of Nevada.
 • Akgüç, Ö. (2013), Mali Tablolar Analizi (Genişletilmiş 15. Baskı), İstanbul: Arayış Yayınevi.
 • Akmese, H. & S. Aras, & K. Akmese (2016), “Financial Performance and Social Media: A Research on Tourism Enterprises Quoted in Istanbul Stock Exchange (BIST)”, Procedia Economics and Finance, 39, 705-710.
 • Altın, H. & C. Süslü (2018), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi: Lokanta ve Oteller Üzerine Bir Uygulama”, Maliye ve Finans Yazıları, 1(109), 31-50.
 • Aras, G. & M.K. Yılmaz, (2008), “Price-Earnings Ratio, Dividend Yield, and Market-to-Book Ratio to Predict Return on Stock Market: Evidence from the Emerging Markets”, Journal of Global Business and Technology, 4(1), 18-30.
 • Arslan, H. & Y. Iltas & T. Kayhan (2017), “Target P/E Ratio Determinants in the Turkish Stock Market: Earning Volatility Effect”, Theoretical & Applied Economics, 24(4), 65-74.
 • Asiri, B.K. & S.A. Hameed (2014), “Financial Ratios and Firm’s Value in the Bahrain Bourse”, Research Journal of Finance and Accounting, 5(7), 1-9.
 • Aydın, N. & M. Başar & M. Coşkun (2007), Finansal Yönetim, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bakır, H. & C. Şahin (2009), Yöneticiler İçin Finansal Tablolar Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Basu, S. (1977), “Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis”, Journal of Finance, 32(3), 663-682.
 • Basu, S. (1983), “The Relationship Between Earnings’ Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence”, Journal of Financial Economics, 12(1), 129-156.
 • Bhamornsathit, S. & P. Katawandee (2016), “An Analysis of Thai Listed Hotels: Financial and Operational Performance”, Journal of Business and Behavioral Sciences, 28(2), 55.
 • Brealey, R.A. & S.C. Myers & A.J. Marcus (1997), Fundamentals of Corporate Finance, Boston: The McGraw - Hill Companies, Inc.
 • Emamgholipour, M. & A. Pouraghajan & N.A.Y. Tabari & M. Haghparast, & A.A.A. Shirsavar, (2013), “The Effects of Performance Evaluation Market Ratios on the Stock Return: Evidence from the Tehran Stock Exchange”, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(3), 696-703.
 • Gücenme, Ü. (2005), Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebesi, İstanbul: Aktüel Yayınları.
 • Horasan, M. (2009), “Fiyat/Kazanç Oranının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İMKB 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1), 181-192.
 • İçke, B.T. & Y. Aytürk (2011), “Fiyat-Kazanç Oranı Etkisinin Değer Yatırım Stratejileri Kapsamında Analizi: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(35),103-115.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (2019), Sektörler, <https://www.kap.org.tr/tr/Sektorler>, 18.01.2020.
 • Karagöz, Y. (2010), “Nonparametrik Tekniklerin Güç ve Etkinlikleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 18-40.
 • Kim, W.G. & B. Ayoun (2005), “Ratio Analysis for the Hospitality Industry: A Cross Sector Comparison of Financial Trends in the Lodging, Restaurant, Airline and Amusement Sectors”, Journal of Hospitality Financial Management, 13(1), 1-33.
 • Kumar, S. & D.P. Warne (2009), “Parametric Determinants of Price - Earnings Ratio in Indian Capital Markets”, IUP Journal of Applied Finance, 15(9), 63-82.
 • Liem, P.F. & S.R. Basana (2012), “Price Earnings Ratio and Stock Return Analysis (Evidence from Liquidity 45 Stocks Listed in Indonesia Stock Exchange)”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 14(1), 7-12.
 • McWilliams, J.D. (1966), “Prices, Earnings and PE Ratios”, Financial Analysts Journal, 22(3), 137-142.
 • Nargelecekenler, M. (2011), “Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz”, Business and Economics Research Journal, 2(2), 165-184.
 • Nicholson, S.F. (1960), “Price - Earnings Ratios”, Financial Analysts Journal, 16(4), 43-45.
 • Özçomak, M. & M. Gündüz (2012), “Borsa Performans Oranları ve Diğer Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 453-466.
 • Padmashantha, K.G.D. & W.V.A.D. Karunarathne (2016), “Impact of Dividend Policy on Financial Performance: With Special Reference to the Listed Hotels and Travelling Companies in Sri Lanka”, In Proceedings of theUndergraduates Research Conference - 2016, 11th January 2017, Department of Accountancy, Faculty of Commerce and Management Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka.
 • Ramcharran, H. (2002), “An Empirical Analysis of the Determinants of the P/E Ratio in Emerging Markets”, Emerging Markets Review, 3(2), 165-178.
 • Singh, A.J. & R.S. Schmidgall (2002), “Analysis of Financial Ratios Commonly Used by US Lodging Financial Executives”, Journal of Retail & Leisure Property, 2(3), 201-213.
 • Şamiloğlu, F. & A.İ. Akgün (2015), Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Toroslu, V.M. & N.C. Durmuş (2016), Finansal Tablolar Analizi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tseng, K.C. (1988), “Low Price, Price ‐ Earnings Ratio, Market Value and Abnormal Stock Returns”, Financial Review, 23(3), 333-343.
 • Yaman, S. & T. Korkmaz & E. Açıkgöz (2017), “Pay Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemi ile Tespiti: BİST Gıda Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 187-204.
 • Yatırımcının Analiz Seti (2018), Fiyat/Kazanç Oranına Göre Hisse Senedi Seçimi, <https://www.borsagundem.com/yazarlar/fiyatkazanc-oranina-gore-hisse-senedi-secimi-yazisi/ 1276751>, 04.12.2019.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2658-8490
Author: Erdinç KARADENİZ (Primary Author)
Institution: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7630-6354
Author: Levent KOŞAN
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 25, 2021

Bibtex @research article { sosyoekonomi680592, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {249 - 266}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12}, title = {Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Karadeniz, Erdinç and Koşan, Levent} }
APA Karadeniz, E , Koşan, L . (2021). Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma . Sosyoekonomi , 29 (47) , 249-266 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12
MLA Karadeniz, E , Koşan, L . "Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 249-266 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/59997/680592>
Chicago Karadeniz, E , Koşan, L . "Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 249-266
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma AU - Erdinç Karadeniz , Levent Koşan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 266 VL - 29 IS - 47 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma %A Erdinç Karadeniz , Levent Koşan %T Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 47 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12
ISNAD Karadeniz, Erdinç , Koşan, Levent . "Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma". Sosyoekonomi 29 / 47 (January 2021): 249-266 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12
AMA Karadeniz E , Koşan L . Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 249-266.
Vancouver Karadeniz E , Koşan L . Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 249-266.
IEEE E. Karadeniz and L. Koşan , "Finansal Performans ve Fiyat/Kazanç Oranı: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 47, pp. 249-266, Jan. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.01.12