Year 2021, Volume 29 , Issue 47, Pages 181 - 200 2021-01-25

Credit Default Swap and Commodity Prices Relations: The Case of Turkey
Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği

Halil TANYILDIZI [1] , Şule Yüksel YİĞİTER [2]


The aim of this study is to reveal the relationship between credit default swaps and commodity prices for Turkey. Additionally, Turkish CDS premiums are investigated in relation to the bond interest rates, BIST100 and VIX indexes. Regression analysis is conducted with daily time series data spanning through 2008-2018 within an ARDL framework and using Pesaran Bond Test. Results indicate a negative relationship between the commodity prices and CDS premiums in Turkey.
Bu çalışmada; bir finansal gösterge olan kredi temerrüt takaslarının Türkiye özelinde reel piyasalar ile olan ilişkisini, emtia fiyatları üzerinden ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin CDS primlerinin VIX endeksi, Tahvil Gösterge Faiz Oranları ve BİST100 endeksi ile olan bağlantıları incelenmiştir. 2008-2018 yılları arasındaki günlük değerleri alınan veriler ARDL modeli çerçevesinde regresyona tabi tutulmuş ve sonuçlar Pesaran Sınır Testi ile sınanmıştır. Çalışmanın sonucunda, kısa vadede, emtia fiyatlarının söz konusu dönemler içerisinde istatiksel olarak anlamlı bir şekilde CDS primleri ile ters yönlü bir ilişki gösterdiği saptanmıştır.
 • Akkaya, M. (2017), “Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi”, Maliye ve Finans Yazıları, 1(107), 130-145.
 • Akkuş, H.T. & Ş. Sakarya & O. Tüzün (2016), “Tahvil Faizleri ile CDS Primleri Arasındaki Oynaklık Yayılım Etkilerinin Belirlenmesi”, Bankacılık Dergisi, 104, 41-54.
 • Alexandre, H. & A.D. Benoist (2012), “Oil Prices ve Government Bond Risk Premiums”, The Lahore Journal of Business, 1(1), 1-21.
 • Arezki, R. & M. Bruckner (2010), “Resource Windfalls and Emerging Market Sovereign Bond Spreads: The Role of Political Institutions”, International Monetary Fund, No. 10-179.
 • Baffes, J. vd. (2018), “The Role of Major Emerging Markets in Global Commodity Demand”, Policy Research Working Papers, The World Bank, 8095, 1-26.
 • Basher, S.A. & A. Haug & P. Sadorsky (2012), “Oil Prices, Exchange Rates And Emerging Stock Markets”, Energy Economics, 34(1), 227-40.
 • Bomfim, A. (2015), Understanding Credit Derivatives and Related Instruments, 2nd Edition, Academic Press.
 • Borensztein, E. & C.M. Reinhart (1994), “The Macroeconomic Determinants of Commodity Prices”, IMF Staff Papers, No. 42, 236-261.
 • Bouri, E. & M.E. Boyrie & I. Pavlova (2017), “Volatility Transmission from Commodity Markets to Sovereign CDS Spreads in Emerging and Frontier Countries”, International Review of Financial Analysis, 49, 155-165.
 • Bouri, E. & N. Jalkh & D. Roubaud (2017), “Commodity Volatility Shocks and BRIC Sovereign Risk: A GARCH-Quantile Approach”, Resources Policy, 61, 385-392.
 • Byrne, J.P. & G. Fazio & N. Fiess (2013), “Primary Commodity Prices: Co-movements, Common Factors and Fundamentals”, Journal of Development Economics, V(101), 16-26.
 • Wegener, C. & T. Basse & F. Kunze & H.J. von Mettenheim (2016), “Oil Prices and Sovereign Credit Risk of Oil Producing Countries: An Empirical Investigation”, Quantitative Finance, 16(12), 1961-1968.
 • Demirkan, B. (2011), “Kredi Temerrüt Swaplarının Fiyatlama Yöntemleri ve Fiyatlamayı Etkileyen Finansal ve Makroekonomik Göstergelerin Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Engle, R.F. & C.W. Granger (1987), “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276.
 • Hilscher, J. & Y. Nosbusch (2010), “Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and The Pricing of Sovereign Debt”, Review of Finance, 14(2), 235-262.
 • Hooper, E. (2015), “Oil and Gas, which is the Belle of the Ball? The Impact of Oil and Gas Reserves on Sovereign Risk”, AMSE Working Papers, 1-15.
 • Hull, J.C. (2015), Options Futures and Other Derivatives, Pearson Education, USA.
 • Işıklı, E. & T. Akın (2018), “The Relationship Between Energy Prices, CDS, USD Currency And Inflation Rate in Turkey”, CEA Journal of Economics, 13(2), 1-34.
 • Johansen, S. & K. Juselius (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Appucations to The Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
 • Kaya, E. & B. Açdoyuran (2017), “Petrol Fiyatları ve Finansal Sıkıntı Arasındaki İlişki: Türkiye için Bir Ardl Yaklaşımı”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(33), 134-155.
 • Lazzaro, J.G.S. (2017), “Sovereign Default Risk and Commodity Prices”, PhD Thesis.
 • Mengle, D. (2007), “Credit Derivatives: An Overview”, Economic Review-Federal Reserve Bank of Atlanta, 92(4), 1-24.
 • Nazlıoğlu, S. & U. Soytaş & R. Gupta (2015), “Oil Prices and Financial Stress: A Volatility Spillover Analysis”, Energy Policy, 82, 278-288.
 • Öner, H. & C.Ş. İçellioğlu & S. Öner (2018), “Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(18), 110-124.
 • Pesaran, M.H. & Y. Shin & R.J. Smith (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Reinhart, C. & V. Reinhart & C. Trebesch (2016), “Global Cycles: Capital Flows, Commodities, and Sovereign Defaults, 1815-2015”, American Economic Review, 106(5), 574-80.
 • Sharma, S.S. & K. Thuraisamy (2013), “Oil Price Uncertainty and Sovereign Risk: Evidence from Asian Economies”, Journal of Asian Economics, 28, 51-57.
 • Srivastava, S. & H. Lin & I.M. Premachandra & H. Roberts (2016), “Global Risk Spillover and The Predictability of Sovereign CDS Spread: International Evidence”, International Review of Economics & Finance, 41, 371-390.
 • Varlık, S. & N. Varlık (2017), “Türkiye’nin CDS Priminin Oynaklığı”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 54(632), 9-18.
 • Wang, A.T. & S.Y. Yang & N.T. Yang (2013), “Information Transmission Between Sovereign Debt CDS and Other Financial Factors: The Case Of Latin America”, The North American Journal of Economics and Finance, 26, 586-601.
 • World Bank (2018), Commodity Market Outlook, <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>, 10.03.2019.
 • Yıldırım, M. & Y. Bayar & A. Kaya (2014), “Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 62, 93-108.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3084-0073
Author: Halil TANYILDIZI (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3230-5784
Author: Şule Yüksel YİĞİTER
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 25, 2021

Bibtex @research article { sosyoekonomi722106, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {181 - 200}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09}, title = {Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {Tanyıldızı, Halil and Yiğiter, Şule Yüksel} }
APA Tanyıldızı, H , Yiğiter, Ş . (2021). Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği . Sosyoekonomi , 29 (47) , 181-200 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09
MLA Tanyıldızı, H , Yiğiter, Ş . "Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 181-200 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/59997/722106>
Chicago Tanyıldızı, H , Yiğiter, Ş . "Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 181-200
RIS TY - JOUR T1 - Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği AU - Halil Tanyıldızı , Şule Yüksel Yiğiter Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 200 VL - 29 IS - 47 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği %A Halil Tanyıldızı , Şule Yüksel Yiğiter %T Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 47 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09
ISNAD Tanyıldızı, Halil , Yiğiter, Şule Yüksel . "Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği". Sosyoekonomi 29 / 47 (January 2021): 181-200 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09
AMA Tanyıldızı H , Yiğiter Ş . Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 181-200.
Vancouver Tanyıldızı H , Yiğiter Ş . Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 181-200.
IEEE H. Tanyıldızı and Ş. Yiğiter , "Kredi Temerrüt Takasları ve Emtia Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 47, pp. 181-200, Jan. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.01.09