Year 2021, Volume 29 , Issue 47, Pages 119 - 140 2021-01-25

Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek
Thinking State Finance from the Perspective of State Theories

Deniz ABUKAN [1] , Zeynep AĞDEMİR [2]


Devlet maliyesi disiplini, toplumsal yapının her alanına nüfuz edip, çok farklı etkiler yaratırken, devletin devlet maliyesi aracılığıyla yarattığı etki genellikle tek yönlü bir bakış açısıyla analiz edilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı, devletin devlet maliyesi aracılığıyla yarattığı toplumsal etkilerin çeşitli boyutlarını görmek için belirli sosyolojik metinleri tekrar gündeme almaktır. Yazıda, bu kapsamda Gramsci, Poulantzas, Mann ve Tilly’nin devlet ve devlet maliyesi yaklaşımları ele alınmış ve bunların sağladığı kavramsal çerçeve içerisinde mali politika örnekleri ve bunların toplumsal sonuçları değerlendirilmiştir.
While the state finance discipline permeates all the spheres of the social structure and creates various effects, the impact of the state through state finance is usually analysed from a one-sided perspective. In this regard, the main purpose of this study is to revisit the state and state finance approaches of Gramsci, Poulantzas, Mann and Tilly in order to understand the various dimensions of the social effects created by the state through state finance. Within this context, the state and state finance approaches of Gramsci, Poulantzas, Mann and Tilly are addressed, and examples of state fiscal policies and the social consequences of these policies are analysed in the conceptual framework of these approaches.
 • Ağdemi̇r, Z. (2019), "Marx, Engels ve Vergiler", Fiscaoeconomia, 3(2), 111-128.
 • Anter, A. (2014), Max Weber’s Theory of the Modern State, Palgrave, Londra.
 • Aydın, R. (2015), “Kitap İncelemesi: Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2), 471-483.
 • Callinicos, A. (2009), Emperyalizm ve Küresel Ekonomi Politik, (Çev: İ. Ata), Phoenix, Ankara.
 • Carnoy, M. (2001), Gramsci ve Devlet, (Çev. M. Yetiş), Praksis, 2, 252-278.
 • Clarke, S. (1991), Marx, Marginalism and Modern Sociology: From Adam Smith to Max Weber, Macmillian, Londra.
 • Clarke, S. (2004), The State Debate, Palgrave, Wiltshire.
 • Davies, J.S. & A. Bua & M. Cortina-Oriol & E. Thompson (2020), "Why is austerity governable? A Gramscian urban regime analysis of Leicester", Journal of Urban Affairs, 42(1), 56-74.
 • Dumenil, G. & M. Löwy & E. Renault (2012), Marksizmin 100 Kavramı, (Çev: G. Orhan), Yordam Yayınevi, İstanbul.
 • Gökçe, G. & O. Gökçe (2015), “Devlet Kapasitesi: Kavramın Kuramsal Çerçevesi, Bileşenleri ve Türkiye’nin Görünümü”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 1-34.
 • Gramsci, A. (2007), Hapishane Defterleri, (Çev: A. Cemgil), Belge Yayınları İstanbul.
 • Gürkan, C. (2014), “Modern Devlet maliyesinin Oluşumu: Maliye Tarihine Alternatif Kuramsal Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 69(1), 43-76.
 • Hali̇feoğlu, M. & M. Yeti̇ş (2013), “Gramsci, Sivil Toplum-Devlet İkiliği ve Kuramsal Kökenler”, Mülkiye Dergisi, 37(1), 163-188.
 • Ikhsano, A. & J. Stellarosa (2015), "The Resistance of Hollywood Movie Hegemony in Indonesia: Gramscian Analysis on Indonesian Tax of Imported Movies", Journal of Film, Media and Communication, 1, 12-19.
 • Ioannidis, Y. (2015), "The political economy of the distributional character of the Greek taxation system (1995–2008)", Southeast European and Black Sea Studies, 15(1), 77-96.
 • İyiekici, B. (2011), “Nicos Poulantzas’ın Kuramında Olağanüstü Rejim Biçimleri”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kiser, E. & J. Kane (2001), "Revolution and State Structure: The Bureaucration of Tax Administration in Early Modern England and France", American Journal of Sociology, 107(1),183-223.
 • Lottholz, P. & N. Lemay-Hébert (2016), "Re-reading Weber, reconceptualizing state-building: from neo-Weberian to post-Weberian approaches to state, legitimacy and state-building", Cambridge Review of International Affairs, 29(4), 1467-1485.
 • Mann, M. (1992), State, War and Capitalism, Blacwell, Cambridge.
 • Marx, K. & F. Engels (2004), Alman İdeolojisi, (Çev. S. Belli), Sol Yayınları, Ankara.
 • Ollman, B. (2011), Diyalektik Soruşturmalar, (Çev: C. Saraçoğlu), Yordam Yayınevi, İstanbul.
 • Portelli, H. (1982), Gramsci ve Tarihsel Blok, (Çev: K. Somer), Savaş Yayınları, Ankara.
 • Poulantzas, N. (1992), Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, (Çev: Ş. Süer & L.F. Topaçoğlu), Belge Yayınları, İstanbul.
 • Poulantzas, N. (2004), Faşizm ve Diktatörlük, (Çev: A. İnsel), Belge Yayınları, İstanbul.
 • Poulantzas, N. (2006), Devlet, İktidar ve Sosyalizm, (Çev: T. Ilgaz), Epos Yayınları, İstanbul.
 • Ransome, P. (2010), Antonio Gramsci Yeni Bir Giriş, (Çev: A.İ. Basgül), Dipnot, İstanbul.
 • Ross, G. (1979), "Nicos Poulantzas 1936-1979: On the Loss of a Colleague and Comrade", Studies in Political Economy, 2, 199-208.
 • Swingewood, A. (2010), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (Çev. O. Akınhay), Agora Yayıncılık, İstanbul.
 • Tilly, C. (2001), Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu, (Çev: K. Emiroğlu), İmge Kitabevi, Ankara.
 • Weber, M. (2004), Sosyoloji Yazıları, (Çev: T. Parla), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Weber, M. (2018), Ekonomi ve Toplum, Yarın Yayınları, İstanbul.
 • Yılmaz, A. (2002), Kapitalist Devleti Anlamak, Aykırı Yayıncılık, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9387-1873
Author: Deniz ABUKAN (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Zeynep AĞDEMİR
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 25, 2021

Bibtex @research article { sosyoekonomi804074, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {119 - 140}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06}, title = {Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek}, key = {cite}, author = {Abukan, Deniz and Ağdemir, Zeynep} }
APA Abukan, D , Ağdemir, Z . (2021). Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek . Sosyoekonomi , 29 (47) , 119-140 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06
MLA Abukan, D , Ağdemir, Z . "Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 119-140 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/59997/804074>
Chicago Abukan, D , Ağdemir, Z . "Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 119-140
RIS TY - JOUR T1 - Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek AU - Deniz Abukan , Zeynep Ağdemir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 140 VL - 29 IS - 47 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek %A Deniz Abukan , Zeynep Ağdemir %T Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 47 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06
ISNAD Abukan, Deniz , Ağdemir, Zeynep . "Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek". Sosyoekonomi 29 / 47 (January 2021): 119-140 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06
AMA Abukan D , Ağdemir Z . Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 119-140.
Vancouver Abukan D , Ağdemir Z . Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek. Sosyoekonomi. 2021; 29(47): 119-140.
IEEE D. Abukan and Z. Ağdemir , "Devlet Maliyesini Devlet Teorileri Perspektifinden Düşünmek", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 47, pp. 119-140, Jan. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.01.06