Year 2021, Volume 29 , Issue 48, Pages 271 - 292 2021-04-28

Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması
Measurement of Individuals’ Overeducation in the Labour Market of Turkey: Bivariate Probit Model Application

Selena KANTARMACI [1] , Sercan DEMİROGLARI [2] , Hande ERK [3] , Şenay ÜÇDOĞRUK [4]


Çalışmanın amacı işgücü ile aşırı eğitim arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak Türkiye için bir uygulama sunmaktır. Bu kapsamda 2014-2018 yılları hanehalkı işgücü verilerinden yararlanılarak 15- 65 yaşlarında SGK’ya kayıtlı istihdamdaki bireylerle çalışılmıştır. Ekonometrik modellemede iki durumlu probit modelin yanısıra hem işgücü piyasasına katılma kararını hem de aşırı eğitimlilik durumunu etkileyen gözlemlenemeyen faktörleri hesaba katmak amacıyla Heckman’ın (1979) iki aşamalı probit seçim modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgular deneyimin aşırı eğitim üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu yönündedir. Bireyin eğitim düzeyinde meydana gelecek bir artış ise aşırı eğitim üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Çalışmada ayrıca politika değerlendirmelerinde bulunulmuştur.
The present study aims to empirically investigate the overeducation phenomenon within the context of the Turkish labour market. For this purpose, data belonging to the working population aged 15-65 are extracted from the Turkish household workforce survey results covering the period of 2014- 2018. Analyses were conducted based on a two-state probit model. Heckman’s (1979) two-stage probit selection model was used to consider unobservable factors affecting the decision to participate in the labour market and the overeducation status. The findings indicate that while experience harms overeducation, an increase in the education level has a positive effect on overeducation. The study concludes with policy recommendations.
 • Acar, E.Ö. (2017), “The Effect of Education-Job Mismatch on Wages: A Panel Analysis of The Turkish Labor Market”, International Journal of Economic & Administrative Studies, (18), 339-354.
 • Bauer, T.K. (2002), “Educational Mismatch and Wages: A Panel Analysis”, Economics of Education Review, 21(3), 221-229.
 • Becker, G. (1964), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, New York: Columbia University Press.
 • Becker, G. (1991), A Treatise On the Family, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England.
 • Bonnal, M. & L. Cristina & N.A. Samuel (2009), “Underemployment and Local Employment Dynamics: New Evidence”, The Review of Regional Studies, 39(3), 317-335.
 • Büchel, F. & M. Van Ham (2003), “Overeducation, Regional Labour Markets, and Spatial Flexibility”, Journal of Urban Economics, 53, 482-493.
 • Büchel, F. (2002), “The Effects of Overeducation on Productivity in Germany - The Firms’ Viewpoint”, Economics of Education Review, 21(3), 263-275.
 • Capsada-Munsech, Q. (2019), “Measuring Overeducation: Incidence, Correlation and Overlaps Across Indicators and Countries”, Social Indicators Research, 145(1), 279-301.
 • Carnoy, M. (1989), “Eğitim ve Ekonomi İlişkisi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Çev: N. Kurul 22(1), 485-504.
 • Chevalier, A. (2003), “Measuring Over‐Education”, Economica, 70(279), 509-531.
 • Çakmak, E. & S. Gümüş (2005), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(01), 59-72.
 • De Grip, A. & H. Bosma & D. Willems & M. Van Boxtel (2008), “Job-Worker Mismatch and Cognitive Decline”, Oxford Economic Papers, 60(2), 237-253.
 • De Oliveira, M.M. & M.C. Santos & B.F. Kiker (2000), “The Role of Human Capital and Technological Change in Overeducation”, Economics of Education Review, 19(2), 199-206.
 • Dereli, B.E. (2017), “Determinants of Education Mismatch in Turkey: Evidence from Household Labor Force Surveys”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(2), 521-532.
 • Dolton, P. & A. Vignoles (2000), “The Incidence and Effects of Overeducation in The UK Graduate Labour Market”, Economics of Education Review, 19, 179-198.
 • Duncan, G.J. & S.D. Hoffman (1981), “The Incidence and Wage Effects of Overeducation”, Economics of Education Review, 1(1), 75-86.
 • Emeç, H. & Ş. Üçdoğruk-Birecikli & B. Kümbül-Güler (2019), “Türkiye’de Gençlerde Eksik İstihdamın Analizi”, Business and Organization Research (International Conference), İZMİR, ISBN:978-605-68816-4-0.
 • Ermini, B. & L. Papi & F. Scaturro (2017) “An Analysis of the Determinants of Over-Education Among Italian Ph.D Graduates”, Italian Economic Journal, 3, 167-207.
 • Filiztekin, A. (2015), “Türkiye Emek Piyasasında Eğitim-İş Uyuşmazlığı”, N. Yıldırım, Tuncer Bulutay’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayını, Ankara.
 • Freeman, R. (1976), The Overeducated American, Academic Press.
 • Gönültaş-Çelik, M. (2019), “İşgücü Piyasasının Bir Sorun Alanı Olarak Uyumsuz Eşleşme”, Yönetim ve Çalışma Dergisi, 3(2), 223-241.
 • Green, F. & Y. Zhu (2010), “Overqualification, Job Dissatisfaction and Increasing Dispersion in The Returns to Graduate Education”, Oxford Economic Papers, 62(4), 740-763.
 • Hartog, J. & H. Oosterbeek (1988), “Education, Allocation and Earnings in The Netherlands: Overschooling?”, Economics of Education Review, 7(2), 185-194.
 • Hartog, J. (2000), “Over-Education and Earnings: Where Are We, Where Should We Go?”, Economics of Education Review, 19(2), 131-147.
 • Heckman, J.J. (1979), “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica, 47(1), 153-161.
 • Herrera-Idárraga, P. & E. López-Bazo & E. Motellón (2012), Informality and overeducation in the labor market of a developing country, XREAP2012-20.
 • Hersch, J. (1991), “Education Match and Job Match”, The Review of Economics and Statistics, 73(1), 140-144.
 • Hung, C.Y. (2008), “Overeducation and Undereducation in Taiwan”, Journal of Asian Economics, 19(2), 125-137.
 • ILO (2018), Measurement of qualifications and Skills Mismatches of Persons in Employment, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/ stat/documents/meetingdocument/wcms_636052.pdf>, 17.05.2020.
 • ISCED (1997), The International Standard Classification of Education (ISCED) <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-1997-en_0.pdf>, 17.05.2020.
 • Kiker, B.F. & M.C. Santos & M.M. De Oliveira (1997), “Overeducation and Undereducation: Evidence for Portugal”, Economics of Education Review, 16(2), 111-125.
 • Kurnaz, I. (2014), “Bir Kariyer Stratejisi Olarak Aşırı Eğitimlilik Sıçrama Tahtası mı? Tuzak mı?”, Presented at the II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi.
 • Kurnaz, I. (2014), “İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme ve Aşırı Eğitimlilik Olgusu: Geçici Bir Durum Mu-Kalıcı Bir Sorun Mu?”, Seminer Çalışması, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi.
 • Kurnaz, I. (2015), “İşgücü Piyasasında Nitelik Uyumsuzluğu: Düşük Nitelikli İşlerde Yüksek Nitelikli İşgücü”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı, 83-121.
 • Kurnaz, I. (2015), Ekonomik Kriz Dönemlerinde Hangisi Daha Kötü: İşsiz Kalmak mı? Niteliklerinin Altındaki İşleri Kabul Etmek mi?, <http://www.dergikaratahta.com/files/1/3.pdf>,11.03.2020.
 • Lin, C. & C. Wang (2005), “The Incidence and Wage Effects of Overeducation: The Case of Taiwan”, Journal of Economic Development, 30(1), 31-47.
 • McGuinness, S. (2006), “Overeducation in The Labour Market”, Journal of Economic Surveys, 20(3), 387-418.
 • Nieto, S. (2014), “Overeducation, Skills and Wage Penalty: Evidence for Spain Using PIAAC Data”, AQR-Working Papers, AQR14/06.
 • OECD (2019), “Skills Matter: Additional Results from the Survey of Adult Skills”, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.
 • Ortiz, L. & A. Kucel (2008), “Do Fields of Study Matter for Over-Education? The Cases of Spain and Germany”, International Journal of Comparative Sociology, 49(4-5), 305-27.
 • Ramos, M. (2014), “Mismatched Mismatch Measures. Does The Definition of Over-and Under-Qualification Matter?”, In XVII Applied Economics Meeting, Gran Canaria (5-6).
 • Rossen, A. & C. Boll & A. Wolf (2019), “Patterns of Overeducation in Europe: The Role of Field of Study”, IZA Journal of Labor Policy, 9(1).
 • Saxton, J. (2000), “Investment in Education: Private and Public Returns”, U.S Congress Joint Economic Committee, Washington DC.
 • Sicherman, N. & O. Galor (1990), “A Theory of Career Mobility”, Journal of Political Economy, 98, 169-192.
 • StataCorp. (2007), Stata Statistical Software, Release 10, College Station, TX.
 • Thurow, L.C. (1974), “Measuring the Economic Benefits of Education”, M. Gordon, Higher Education and the Labor Market, New York: McGraw-Hill, 373-418.
 • TÜİK (2019), Eğitim Harcamaları, 2018, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30588>, 18.12.2019.
 • TÜİK (2019), İşgücü İstatistikleri, 2018, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33784>, 20.03.2020.
 • TÜİK (2020), İşgücü İstatistikleri, <https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=72&locale=tr>, 19.04.2020.
 • Uysal, G. & S. Köksal (2017), “Reisi Kadın Olan Hanelerde Yoksunluk Artıyor”, Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Notu, 17/206.
 • Ünal, L.I. (1996), Eğitim ve Yetistirme Ekonomisi, Ankara: Torun Matbaası.
 • Van de Ven, W.P.M.M. & B.M.S. van Pragg (1981), “The Demand for Deductibles in Private Health Insurance: A Probit Model with Sample Selection”, Journal of Econometrics, 17, 229-252.
 • Van Smoorenburg, M.S. & R.K. Van der Velden (2000), “The Training of School-Leavers: Complementarity or Substitution?”, Economics of Education Review, 19(2), 207-217.
 • Verdugo, R.R. & N.T. Verdugo (1989), “The Impact of Surplus Schooling on Earnings: Some Additional Findings”, Journal of Human Resources, 24(4), 629-643.
 • Verhaest, D. & E. Omey (2006), “The Impact of Overeducation and Its Measurement”, Social Indicators Research, 77(3), 419-448.
 • Verhaest, D. & E. Omey (2009), “Objective Over-Education and Worker Well-Being: A Shadow Price Approach”, Journal of Economic Psychology, 30(3), 469-481.
 • YÖK (2020), Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, <https://istatistik.yok.gov.tr/>, 17.05.2020.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0809-9477
Author: Selena KANTARMACI (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0091-9223
Author: Sercan DEMİROGLARI
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3569-042X
Author: Hande ERK
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5842-4012
Author: Şenay ÜÇDOĞRUK
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 28, 2021

Bibtex @research article { sosyoekonomi747239, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {271 - 292}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14}, title = {Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması}, key = {cite}, author = {Kantarmacı, Selena and Demirogları, Sercan and Erk, Hande and Üçdoğruk, Şenay} }
APA Kantarmacı, S , Demirogları, S , Erk, H , Üçdoğruk, Ş . (2021). Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması . Sosyoekonomi , 29 (48) , 271-292 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14
MLA Kantarmacı, S , Demirogları, S , Erk, H , Üçdoğruk, Ş . "Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 271-292 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/62051/747239>
Chicago Kantarmacı, S , Demirogları, S , Erk, H , Üçdoğruk, Ş . "Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 271-292
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması AU - Selena Kantarmacı , Sercan Demirogları , Hande Erk , Şenay Üçdoğruk Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 292 VL - 29 IS - 48 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması %A Selena Kantarmacı , Sercan Demirogları , Hande Erk , Şenay Üçdoğruk %T Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 48 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14
ISNAD Kantarmacı, Selena , Demirogları, Sercan , Erk, Hande , Üçdoğruk, Şenay . "Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması". Sosyoekonomi 29 / 48 (April 2021): 271-292 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14
AMA Kantarmacı S , Demirogları S , Erk H , Üçdoğruk Ş . Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması. Sosyoekonomi. 2021; 29(48): 271-292.
Vancouver Kantarmacı S , Demirogları S , Erk H , Üçdoğruk Ş . Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması. Sosyoekonomi. 2021; 29(48): 271-292.
IEEE S. Kantarmacı , S. Demirogları , H. Erk and Ş. Üçdoğruk , "Türkiye İşgücü Piyasasında Bireylerin Aşırı Eğitimliliğinin Ölçülmesi: İki Değişkenli Probit Model Uygulaması", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 48, pp. 271-292, Apr. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.02.14