Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi

Year 2021, Volume 29, Issue 49, 307 - 322, 30.07.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16

Abstract

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK) dayalı elektrik üretim tesislerinin maliyetlerinin azalması ve yenilenebilir enerji üretimini teşvik eden mekanizmalar ile birlikte, yenilenebilir enerjinin elektrik şebekelerindeki payı hızla artmaya başlamıştır. YEK’lerin miktarının artması, elektrik sistemlerinin talep ve arzdaki değişime yanıt verme kabiliyeti olarak tanımlanan şebeke işletme esnekliğine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Elektrik dağıtım şebekesine bağlı üretim ve tüketim noktalarında şebeke esneklik hizmeti, talep birleştiriciler tarafından sağlanmaktadır. Bu çalışmada, talep birleştiricilerin hizmet verdiği elektrik piyasa mekanizmalarına ve bu piyasalardaki oyuncuların rollerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda uluslararası öne çıkan mekanizmalar ve genel trend açıklanmış ve farklı mekanizmalarda iletim sistemi operatörleri (İSO) ve dağıtım sistemi operatörleri (DSO) arasında gerekli olan koordinasyon ihtiyacı açıklanmıştır. Son yıllarda dağıtım şebekesinde sayıları önemli oranda artış gösteren ve artmaya devam eden fotovoltaik (PV) güneş santralleri sonrası önemi daha da artmış olan bu koordinasyon ihtiyacı bilgisayar simülasyon analizleri ile vurgulanmıştır. Son olarak, talep tarafı katılımında Türkiye’deki mevzuat ve uygulamalar irdelenmiş ve öneriler sunulmuştur.

References

 • Eid, C. & P. Codani & Y. Chen & Y. Perez & R. Hakvoort (2015), “Aggregation of demand side flexibility in a smart grid: A review for European market design”, IEEE 12th International Conference on the European Energy Market (EEM), 1-5.
 • ENTSO-E (2014), Network Code on Electricity Balancing (EB), <https://docstore.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20EB/140806_NCEB_Resubmission_to_ACER_v.03.PDF>, 11.11.2019.
 • ENTSO-E (2015), Towards Smarter Grids: Developing TSO and DSO Roles and Interactions for the Benefit of Consumers, <https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/Positio n%20papers%20and%20reports/150303_ENTSO-E_Position_Paper_TSO-DSO_interaction.pdf>, 11.11.2019.
 • EPDK (2019), 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, <https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-0-2256/kanunlar>, 19.11.2019.
 • European Commission (2019), Clean energy for all Europeans package, <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans>, 25.11.2019.
 • Kocaarslan, İ. & H. Tiryaki (2015), “Yük Dağıtım Sistemlerinde Karışık Tamsayı Programlama Algoritması ile Optimizasyon”, International Journal of Engineering Research and Development, 7(1), 2-11.
 • Koltsaklis, N.E. & A.S. Dagoumas & I.P. Panapakidis (2017), “Impact of the penetration of renewables on flexibility needs”, Energy Policy, 109, 360-369.
 • Merino, J. & I. Gómez & E. Turienzo & C. Madina (2016), “Ancillary service provision by RES and DSM connected at distribution level in the future power system”, SmartNet Project, D1(1).
 • Ochoa, L.N. & F. Pilo & A. Keane & P. Cuffe & G. Pisano (2016), “Ancillary Service Provision by RES and DSM posture: ensuring that future European distribution networks are ready for more active roles”, IEEE Power and Energy Magazine, 14(5), 16-28.
 • Olivella-Rosell, P., et al. (2018), “Local flexibility market design for aggregators providing multiple flexibility services at distribution network level”, Energies, 11(4), 822-840.
 • Sanli, B. & M. Alanyali (2014), Türkiye Elektrik Piyasasında Talep Katılımının Tasarımı, 2019, <http://www.barissanli.com/calismalar/2013/bsanli-malanyali-talepyonetimi-aralik2013.pdf>, 19.11.2019.
 • SEDC (2017), Explicit Demand Response in Europe Mapping the Markets, <http://www.smarten.eu/wp-content/uploads/2017/04/SEDC-Explicit-Demand-Response-in-Europe-Mapping-the-Markets-2017.pdf>, 19.11.2019.
 • Smart Energy Europe (2019), <http://www.smarten.eu>, 19.11.2019.

Electricity Market Mechanisms for Aggregators and Current State Analysis in Turkey

Year 2021, Volume 29, Issue 49, 307 - 322, 30.07.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16

Abstract

The share of renewable energy sources (RES) in electric power systems has been increasing tremendously given the reduction in their capital costs and incentives for renewable generation. This necessitates an increase in flexibility of power systems, which could be described as the capability of power grids in responding to a supply-demand mismatch. Aggregators provide flexible services in distribution grids. This study focuses on electric market mechanisms, which the aggregators provide services, and the players' roles in such market mechanisms. In this regard, the most prevailing international market mechanisms and general trends are addressed, along with the required coordination between transmission system operators (TSO) and distribution system operators (DSO) in such mechanisms. Computer simulation analysis is performed to illustrate the importance of this coordination, particularly after photovoltaic (PV) solar generation in distribution grids. Finally, relevant legislations and current implementations in Turkey are investigated along with recommendations.

References

 • Eid, C. & P. Codani & Y. Chen & Y. Perez & R. Hakvoort (2015), “Aggregation of demand side flexibility in a smart grid: A review for European market design”, IEEE 12th International Conference on the European Energy Market (EEM), 1-5.
 • ENTSO-E (2014), Network Code on Electricity Balancing (EB), <https://docstore.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20EB/140806_NCEB_Resubmission_to_ACER_v.03.PDF>, 11.11.2019.
 • ENTSO-E (2015), Towards Smarter Grids: Developing TSO and DSO Roles and Interactions for the Benefit of Consumers, <https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/Positio n%20papers%20and%20reports/150303_ENTSO-E_Position_Paper_TSO-DSO_interaction.pdf>, 11.11.2019.
 • EPDK (2019), 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, <https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-0-2256/kanunlar>, 19.11.2019.
 • European Commission (2019), Clean energy for all Europeans package, <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans>, 25.11.2019.
 • Kocaarslan, İ. & H. Tiryaki (2015), “Yük Dağıtım Sistemlerinde Karışık Tamsayı Programlama Algoritması ile Optimizasyon”, International Journal of Engineering Research and Development, 7(1), 2-11.
 • Koltsaklis, N.E. & A.S. Dagoumas & I.P. Panapakidis (2017), “Impact of the penetration of renewables on flexibility needs”, Energy Policy, 109, 360-369.
 • Merino, J. & I. Gómez & E. Turienzo & C. Madina (2016), “Ancillary service provision by RES and DSM connected at distribution level in the future power system”, SmartNet Project, D1(1).
 • Ochoa, L.N. & F. Pilo & A. Keane & P. Cuffe & G. Pisano (2016), “Ancillary Service Provision by RES and DSM posture: ensuring that future European distribution networks are ready for more active roles”, IEEE Power and Energy Magazine, 14(5), 16-28.
 • Olivella-Rosell, P., et al. (2018), “Local flexibility market design for aggregators providing multiple flexibility services at distribution network level”, Energies, 11(4), 822-840.
 • Sanli, B. & M. Alanyali (2014), Türkiye Elektrik Piyasasında Talep Katılımının Tasarımı, 2019, <http://www.barissanli.com/calismalar/2013/bsanli-malanyali-talepyonetimi-aralik2013.pdf>, 19.11.2019.
 • SEDC (2017), Explicit Demand Response in Europe Mapping the Markets, <http://www.smarten.eu/wp-content/uploads/2017/04/SEDC-Explicit-Demand-Response-in-Europe-Mapping-the-Markets-2017.pdf>, 19.11.2019.
 • Smart Energy Europe (2019), <http://www.smarten.eu>, 19.11.2019.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Osman Bülent TÖR (Primary Author)
EPRA Elektrik Enerji
0000-0002-7634-2475
Türkiye


Hüseyin OĞUZ This is me
EPRA Elektrik Enerji
0000-0001-8128-7215
Türkiye


Murat KISAKÜREK This is me
AKEDAŞ
0000-0002-8114-0341
Türkiye


Elif Naz KURŞUNCU This is me
AKEDAŞ
0000-0003-1290-9273
Türkiye


Ali Osman KÖKSAL This is me
AKEDAŞ
0000-0002-8589-2399
Türkiye

Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 9180003
Thanks Bu çalışma, TÜBİTAK (Türkiye), SWEA (İsveç), EUDP (Danimarka), UEFISCDI (Romanya) ve RCN (Norveç) tarafından ERA-Net Akıllı Enerji Sistemleri SG+ 2017 Programı kapsamında ortak olarak finanse edilen “Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility” (SMART-MLA Proje No: 89029) adlı uluslararası projenin bilimsel sonuçlarını içermektedir. Çalışma “TÜBİTAK TEYDEB 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri” programı altında 9180003 proje numarası ile desteklenmiştir.
Publication Date July 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 29, Issue 49

Cite

Bibtex @research article { sosyoekonomi650584, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {307 - 322}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16}, title = {Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi}, key = {cite}, author = {Tör, Osman Bülent and Oğuz, Hüseyin and Kısakürek, Murat and Kurşuncu, Elif Naz and Köksal, Ali Osman} }
APA Tör, O. B. , Oğuz, H. , Kısakürek, M. , Kurşuncu, E. N. & Köksal, A. O. (2021). Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi . Sosyoekonomi , 29 (49) , 307-322 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16
MLA Tör, O. B. , Oğuz, H. , Kısakürek, M. , Kurşuncu, E. N. , Köksal, A. O. "Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 307-322 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/64335/650584>
Chicago Tör, O. B. , Oğuz, H. , Kısakürek, M. , Kurşuncu, E. N. , Köksal, A. O. "Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 307-322
RIS TY - JOUR T1 - Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi AU - Osman Bülent Tör , Hüseyin Oğuz , Murat Kısakürek , Elif Naz Kurşuncu , Ali Osman Köksal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 322 VL - 29 IS - 49 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi %A Osman Bülent Tör , Hüseyin Oğuz , Murat Kısakürek , Elif Naz Kurşuncu , Ali Osman Köksal %T Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 49 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16
ISNAD Tör, Osman Bülent , Oğuz, Hüseyin , Kısakürek, Murat , Kurşuncu, Elif Naz , Köksal, Ali Osman . "Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi". Sosyoekonomi 29 / 49 (July 2021): 307-322 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16
AMA Tör O. B. , Oğuz H. , Kısakürek M. , Kurşuncu E. N. , Köksal A. O. Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi. Sosyoekonomi. 2021; 29(49): 307-322.
Vancouver Tör O. B. , Oğuz H. , Kısakürek M. , Kurşuncu E. N. , Köksal A. O. Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi. Sosyoekonomi. 2021; 29(49): 307-322.
IEEE O. B. Tör , H. Oğuz , M. Kısakürek , E. N. Kurşuncu and A. O. Köksal , "Talep Birleştiricilerin Rol Aldığı Elektrik Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’deki Mevcut Durum Analizi", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 49, pp. 307-322, Jul. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.03.16