Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

An Assessment of the Inflation Targeting Policy in Turkey and Evaluation of the GDP Targeting Policy as an Alternative

Year 2021, Volume 29, Issue 49, 389 - 407, 30.07.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20

Abstract

The inflation targeting policy is a monetary policy that was first implemented in New Zealand in the 1990s and then implemented in developed and developing countries worldwide. Inflation targeting policy, which had found wide application until the 2008 global financial crisis, caused the emergence of specific problems, especially in developing countries. As the inflation targeting policy was ineffective in solving these problems, the applicability of the GDP (Gross Domestic Product) targeting policy, which was previously argued for in the literature, has started to be discussed again. This study assesses the success of the inflation targeting policy in Turkey and provides a general understanding of the GDP targeting policy as an alternative.

References

 • Ball, L. (1999), “Efficient Rules for Monetary Policy”, International Finance, 2(1), 63-83.
 • Başkaya, Y.S & T. Gürgür. & F. Öğünç (2008), “Küresel Isınma, Küreselleşme ve Gıda Krizi-Türkiye’de İşlenmiş Gıda Fiyatları Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Central Bank Review, 2, 1-32.
 • Beckworth, D. & J.R. Hendrickson (2020), “Nominal GDP Targeting and the Taylor Rule on an Even Playing Field”, Journal of Money, Credit and Banking, 52(1), 269-286.
 • Bhandari, P. & J. Frankel, (2014), “The Best of Rules and Discretion: A Case for Nominal GDP Targeting in India”, Working Papers Center for International Development at Harward University, 284, 1-29.
 • Clark, T.E. (1994), “Nominal GDP Targeting Rules: Can They Stabilize the Economy?”, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, 11-25.
 • Dennis, R. (2001), “Inflation Expectations and the Stability Proporties of Nominal GDP Targeting”, The Economic Journal, 111(468), 103-113.
 • Devine, M. & D. McCoy (1998), The Formulation of Monetary Policy in EMU, Economic Analysis, Research and Publications Department, Central Bank of Ireland, 1-26.
 • Doğru, B. (2012), “Merkez Bankası Politikalarının Fiyat İstikrarı ve Diğer İktisadi Olgular Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Örneği”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Ermişoğlu, E. (2013), “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikâyesi Mi?”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 7(1), 31-58.
 • Frankel, J. (2014), “Nominal GDP Targeting for Middle-Income Countries”, Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Paper Series, 14-033, 1-13.
 • Garin, J. & R. Lester & E. Sims (2016), “On the Desirability of Nominal GDP Targeting”, NBER Working Paper Series, 21420, 21-44.
 • Hall, R.E. & G.N. Mankiw (1993), “Nominal Income Targeting”, National Bureau of Economic Research, 4439, 71-94.
 • Hassan, S. & C. Loewald (2013), “Nominal GDP Targeting and the Monetary Policy Framework”, South African Reserve Bank Working Paper, WP/13/05, 1-17.
 • Henderson, D. & J. Kim (2005), “Inflation Targeting and Nominal Income Growth Targeting: When and Why Are They Sub Optimal?, Journal of Monetary Economics, 52(8), 1463-1495.
 • Hendrickson, J.R. (2020), “Commodity Money, Free Banking and Nominal Income Targeting: Lessons for Monetary Policy Reform”, The Quarterly Review of Economics and Finance, G Model QUAECO-1407, 1-16.
 • Kara, H. & M. Orak (2008), “Enflasyon Hedeflemesi”, Ekonomik Tartışmalar Konferansı, İstanbul.
 • Kılıçkan, Z. (2014), “Fiyat İstikrarı ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli.
 • Kutlar, A. & H. Gündoğan (2013), “Türkiye’de 2008 Finansal Kriz Sürecinde Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi”, EKEV Akademi Dergisi, 17(54), 269-283.
 • Malik, H.A. (2003), “Price Level vs. Nominal Income Targeting and the Cost Channel of Monetary Policy Transmission”, Lakehead University, Department of Economics, Ontario, Canada, 1-29.
 • Mangır, F. & C. Ertem (2016), “Alternatif Para Politikası Stratejisi Olarak Nominal GDP Hedeflemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 162-185.
 • McCallum, T.B. (2011), “Nominal GDP Targeting”, Shadow Open Market Committee, Economic Policies for the 21st Century, 1-4.
 • McCallum, T.B. (2015), “Nominal GDP Targeting: Policy Rule or Discretionary Splurge?”, Journal of Financial Stability, 17, 76-80.
 • Mishkin, F.S & A.S. Posen (1997), “Inflation Targeting; Lessons From Four Countries”, NBER Working Paper Series, 6126, 1-33.
 • Oktar, S. (1998), Enflasyon Hedeflemesi, Para Politikasının Güvenilirliği ve Fiyat İstikrarı, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
 • Özkurt, İ.C. (2016), “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasını Etkileyen Etmenler; Ekonometrik Bir Analiz”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(5), 431-453.
 • Rudebusch, G.D. (2002), “Assessing Nominal Income Rules for Monetary Policy with Model and Data Uncertanity”, The Economic Journal, 112, 402-432.
 • Sumner, S. (2012), The Case for Nominal GDP Targeting, Mercatus Center at George Mason University.
 • Svensson, L.E.O. (1998), “Inflation Targeting: Some Extensions”, NBER Working Paper Series, 5962, 1-45.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2018), Enflasyon Raporu.
 • Üzar, U. & A. Başoğlu (2017), “Merkez Bankacılığı ve Yeni Arayışlar: Nominal GSYH Hedeflemesi ve Kalkınmacı Merkez Bankacılığı Tartışmaları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 123-145.

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası

Year 2021, Volume 29, Issue 49, 389 - 407, 30.07.2021
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20

Abstract

Enflasyon hedeflemesi politikası 1990’lı yıllardan itibaren ilk olarak Yeni Zelanda’da uygulanmaya başlanan daha sonra tüm Dünya’da hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde uygulanan bir para politikasıdır. Özellikle 2008 küresel finansal krizine kadar kendisine geniş bir uygulama alanı bulmuş olan enflasyon hedeflemesi politikası kriz ile birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde bazı sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sorunların çözümünde enflasyon hedeflemesi politikasının etkisiz kalması üzerine daha önceden de literatürde kendisine yer bulmuş olan GDP (Gross Domestic Product) hedeflemesi politikasının uygulanabilirliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de uygulanan enflasyon hedeflemesi politikasının başarılı olup olmadığını tespit ederek GDP hedeflemesi politikası hakkında bilgi vermektir.

References

 • Ball, L. (1999), “Efficient Rules for Monetary Policy”, International Finance, 2(1), 63-83.
 • Başkaya, Y.S & T. Gürgür. & F. Öğünç (2008), “Küresel Isınma, Küreselleşme ve Gıda Krizi-Türkiye’de İşlenmiş Gıda Fiyatları Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Central Bank Review, 2, 1-32.
 • Beckworth, D. & J.R. Hendrickson (2020), “Nominal GDP Targeting and the Taylor Rule on an Even Playing Field”, Journal of Money, Credit and Banking, 52(1), 269-286.
 • Bhandari, P. & J. Frankel, (2014), “The Best of Rules and Discretion: A Case for Nominal GDP Targeting in India”, Working Papers Center for International Development at Harward University, 284, 1-29.
 • Clark, T.E. (1994), “Nominal GDP Targeting Rules: Can They Stabilize the Economy?”, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, 11-25.
 • Dennis, R. (2001), “Inflation Expectations and the Stability Proporties of Nominal GDP Targeting”, The Economic Journal, 111(468), 103-113.
 • Devine, M. & D. McCoy (1998), The Formulation of Monetary Policy in EMU, Economic Analysis, Research and Publications Department, Central Bank of Ireland, 1-26.
 • Doğru, B. (2012), “Merkez Bankası Politikalarının Fiyat İstikrarı ve Diğer İktisadi Olgular Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Örneği”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Ermişoğlu, E. (2013), “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikâyesi Mi?”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 7(1), 31-58.
 • Frankel, J. (2014), “Nominal GDP Targeting for Middle-Income Countries”, Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Paper Series, 14-033, 1-13.
 • Garin, J. & R. Lester & E. Sims (2016), “On the Desirability of Nominal GDP Targeting”, NBER Working Paper Series, 21420, 21-44.
 • Hall, R.E. & G.N. Mankiw (1993), “Nominal Income Targeting”, National Bureau of Economic Research, 4439, 71-94.
 • Hassan, S. & C. Loewald (2013), “Nominal GDP Targeting and the Monetary Policy Framework”, South African Reserve Bank Working Paper, WP/13/05, 1-17.
 • Henderson, D. & J. Kim (2005), “Inflation Targeting and Nominal Income Growth Targeting: When and Why Are They Sub Optimal?, Journal of Monetary Economics, 52(8), 1463-1495.
 • Hendrickson, J.R. (2020), “Commodity Money, Free Banking and Nominal Income Targeting: Lessons for Monetary Policy Reform”, The Quarterly Review of Economics and Finance, G Model QUAECO-1407, 1-16.
 • Kara, H. & M. Orak (2008), “Enflasyon Hedeflemesi”, Ekonomik Tartışmalar Konferansı, İstanbul.
 • Kılıçkan, Z. (2014), “Fiyat İstikrarı ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli.
 • Kutlar, A. & H. Gündoğan (2013), “Türkiye’de 2008 Finansal Kriz Sürecinde Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi”, EKEV Akademi Dergisi, 17(54), 269-283.
 • Malik, H.A. (2003), “Price Level vs. Nominal Income Targeting and the Cost Channel of Monetary Policy Transmission”, Lakehead University, Department of Economics, Ontario, Canada, 1-29.
 • Mangır, F. & C. Ertem (2016), “Alternatif Para Politikası Stratejisi Olarak Nominal GDP Hedeflemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 162-185.
 • McCallum, T.B. (2011), “Nominal GDP Targeting”, Shadow Open Market Committee, Economic Policies for the 21st Century, 1-4.
 • McCallum, T.B. (2015), “Nominal GDP Targeting: Policy Rule or Discretionary Splurge?”, Journal of Financial Stability, 17, 76-80.
 • Mishkin, F.S & A.S. Posen (1997), “Inflation Targeting; Lessons From Four Countries”, NBER Working Paper Series, 6126, 1-33.
 • Oktar, S. (1998), Enflasyon Hedeflemesi, Para Politikasının Güvenilirliği ve Fiyat İstikrarı, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
 • Özkurt, İ.C. (2016), “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasını Etkileyen Etmenler; Ekonometrik Bir Analiz”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(5), 431-453.
 • Rudebusch, G.D. (2002), “Assessing Nominal Income Rules for Monetary Policy with Model and Data Uncertanity”, The Economic Journal, 112, 402-432.
 • Sumner, S. (2012), The Case for Nominal GDP Targeting, Mercatus Center at George Mason University.
 • Svensson, L.E.O. (1998), “Inflation Targeting: Some Extensions”, NBER Working Paper Series, 5962, 1-45.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2018), Enflasyon Raporu.
 • Üzar, U. & A. Başoğlu (2017), “Merkez Bankacılığı ve Yeni Arayışlar: Nominal GSYH Hedeflemesi ve Kalkınmacı Merkez Bankacılığı Tartışmaları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 123-145.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

İsmail Cem ÖZKURT (Primary Author)
KAFKAS UNIVERSITY
0000-0003-0871-9215
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 29, Issue 49

Cite

Bibtex @research article { sosyoekonomi720777, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {389 - 407}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20}, title = {Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası}, key = {cite}, author = {Özkurt, İsmail Cem} }
APA Özkurt, İ. C. (2021). Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası . Sosyoekonomi , 29 (49) , 389-407 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20
MLA Özkurt, İ. C. "Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası" . Sosyoekonomi 29 (2021 ): 389-407 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/64335/720777>
Chicago Özkurt, İ. C. "Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası". Sosyoekonomi 29 (2021 ): 389-407
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası AU - İsmail Cem Özkurt Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 407 VL - 29 IS - 49 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası %A İsmail Cem Özkurt %T Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası %D 2021 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 29 %N 49 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20 %U 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20
ISNAD Özkurt, İsmail Cem . "Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası". Sosyoekonomi 29 / 49 (July 2021): 389-407 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20
AMA Özkurt İ. C. Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası. Sosyoekonomi. 2021; 29(49): 389-407.
Vancouver Özkurt İ. C. Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası. Sosyoekonomi. 2021; 29(49): 389-407.
IEEE İ. C. Özkurt , "Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Başarısı ve GDP Hedeflemesi Politikası", Sosyoekonomi, vol. 29, no. 49, pp. 389-407, Jul. 2021, doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.03.20