Research Article
PDF BibTex RIS Cite

New Historicism on Amat

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 78 - 91, 30.06.2016
https://doi.org/10.29110/soylemdergi.283092

Abstract

New Historicism developed after 1980,
focuses on the fictional dimension of history. Unlike the methods of criticism
evaluating the texts abstracting from geography and culture which they belong
to, new historicist discourse considers social, cultural, political and
literary atmosphere that the texts create. Looking at the trio of the
author–the period-the work, this theory aims to reveal the fictionalized and
interpreted history, and to scrutinize the rewriting processes in
historiography. With its structure which presents the culture, geography,
period and historical factors as a décor in a fluent and coherent way, Oktay
Anar’s work named Amat can be viewed through New Historicism. By focusing on
the technical principles, the appearance of the theory on the novel will be
analyzed in the context of novel’s plot, characters and result.

References

 • Aktulum, Kubilay (2007). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Anar, İhsan Oktay (2014). Amat. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çokluk, Necmiddin (2009). İhsan Oktay Anar ve Romanları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • Sarı, Mehmet (2009). Metinlerarası Bağlamda İhsan Oktay Anar’ın Romanlarında Kutsal Metinlerin İzleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Uğurlu, Fırat (2009). İhsan Oktay Anar’ın Amat Romanında Mitlerin İşlevi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Yeşilyurt, Şamil (2008). “Kurgusal Gerçeğin Gücü: Yeni Tarihselcilik ve Puslu Kıtalar Atlası” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları. s. 1813-1826.
 • Yeşilyurt, Şamil (2009). "Nedim Gürsel'in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması." Turkish Studies. 4/1-II: 1989-2009.

Amat Romanında Yeni Tarihselcilik

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 78 - 91, 30.06.2016
https://doi.org/10.29110/soylemdergi.283092

Abstract

1980 sonrası gelişen Yeni Tarihselcilik,
tarihin kurgusal boyutu üzerine odaklanır. Metinleri ait oldukları kültür ve coğrafyadan
soyutlayarak değerlendiren eleştiri yöntemlerinin aksine Yeni Tarihselci
söylem, metinlerin oluştuğu sosyal, kültürel, siyasî ve edebî atmosferi de
dikkate almıştır. Yazar-devir-eser üçlüsüne bakıldığında temeli tarihe dayanan
ancak özünde kurgulanmış ve yorumlanmış bir tarihi ortaya çıkaran bu kuram
tarihi yenileyerek yazmayı irdeler. Dekor olarak kültürü,
coğrafyayı, dönemi, alanı, tarihî parçaları seyir içinde veren yapısı ile İhsan
Oktay Anar’ın Amat eserine Yeni
Tarihselcilik üzerinden bakılabilir. Teknik ilkeler üzerinde durularak romanın
olay örgüsü, karakterler ve sonucu bağlamında kuramın romandaki görünümü tespit
edilmeye çalışılacaktır. 

References

 • Aktulum, Kubilay (2007). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Anar, İhsan Oktay (2014). Amat. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çokluk, Necmiddin (2009). İhsan Oktay Anar ve Romanları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • Sarı, Mehmet (2009). Metinlerarası Bağlamda İhsan Oktay Anar’ın Romanlarında Kutsal Metinlerin İzleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Uğurlu, Fırat (2009). İhsan Oktay Anar’ın Amat Romanında Mitlerin İşlevi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Yeşilyurt, Şamil (2008). “Kurgusal Gerçeğin Gücü: Yeni Tarihselcilik ve Puslu Kıtalar Atlası” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları. s. 1813-1826.
 • Yeşilyurt, Şamil (2009). "Nedim Gürsel'in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması." Turkish Studies. 4/1-II: 1989-2009.

Details

Subjects Creative Arts and Writing
Journal Section ARAŞTIRMA MAKALELERİ (TÜRKÇE )
Authors

Aslı YÜKSEL

Publication Date June 30, 2016
Submission Date January 2, 2017
Acceptance Date June 21, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA
YÜKSEL, A. (2016). Amat Romanında Yeni Tarihselcilik. Söylem Filoloji Dergisi, 1(1), 78-91. https://doi.org/10.29110/soylemdergi.283092