Söylem Journal of Philology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2548-0502 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Yusuf ÇETİN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergiSöylem Journal of Philology contains articles and blurbs/book introduction texts about linguisticslanguage philosophy,  literature researches, literature theory, comparative literature, literary criticism, semiotics, narratology, science of translation and philosophy of literature. It is a national and refereed journal published twice a year -in June and December-.59bfc506177c1-bpfull.jpg   trdizin.png

saji-logo.jpg?1523416935             logo_wcmasthead_en.png        

   Img.aspx?img=Sis-Logo.png    ajiLogo.png

ESJIndex_logo.png             road-issn_0.png

erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg     
                             
 

Söylem Journal of Philology

e-ISSN 2548-0502 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Yusuf ÇETİN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi
Cover ImageSöylem Journal of Philology contains articles and blurbs/book introduction texts about linguisticslanguage philosophy,  literature researches, literature theory, comparative literature, literary criticism, semiotics, narratology, science of translation and philosophy of literature. It is a national and refereed journal published twice a year -in June and December-.59bfc506177c1-bpfull.jpg   trdizin.png

saji-logo.jpg?1523416935             logo_wcmasthead_en.png        

   Img.aspx?img=Sis-Logo.png    ajiLogo.png

ESJIndex_logo.png             road-issn_0.png

erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg     
                             
 
Volume 5 - Issue 1 - Jun 23, 2020
 1. Jenerik, İçindekiler
  Pages 1 - 7
  Editör KURULU
 2. Anlatıcı Sorunsalı
  Pages 8 - 20
  Oktay YİVLİ
 3. Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Hatırlamanın İşlevi
  Pages 21 - 29
  Gökhan TUNÇ
 4. Hatalı Perspektifler
  Pages 30 - 39
  E. D. HİRSCH , Muazzez USLU
 5. Almanya'da Yaşayan Türklerin Yazınsal Eserlerinde Tema ve Dil Değişimi
  Pages 40 - 48
  Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ
 6. Künstlerroman (Sanatçı Romanı) Bağlamında Murat Gülsoy’un Kurgusal Dünyasına Analitik Bir Yaklaşım
  Pages 49 - 62
  Emine AYAN
 7. Evle Sokak Arasında Ölümün Eşiğinde Bir Şair: Ahmet Erhan
  Pages 63 - 77
  Kayhan ŞAHAN , Cansu ERÇIKTI
 8. Sami Paşazade Sezai’nin “Sokak” Öyküsünde Mekânın Algılanışı Üzerine Biyografik Bir Okuma
  Pages 78 - 92
  Ebru ÖZGÜN
 9. Elçin Hüseynbeyli’nin Öykülerine Karabağ Savaşı’nın Yansımaları
  Pages 93 - 105
  Hanife ÖZER
 10. Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Kaygı ve Korkunun İzdüşümü
  Pages 106 - 120
  Hasan CUŞA
 11. Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar’da Kaygı ve Özgürlük
  Pages 121 - 136
  Bülent Aytok ÖZALTIOK
 12. Metin Şerhi
  Pages 137 - 148
  Hasan GÜLTEKİN
 13. Bay Muannit Sahtegi'nin Notları'nda Güvenilmez Anlatıcı
  Pages 149 - 159
  Yasemin KOÇ
 14. Weaving and the Tarot as Apollonian Repressive Mechanisms in Tennyson’s “The Lady of Shalott” and Carter’s “The Lady of the House of Love”
  Pages 160 - 175
  Fırat KARADAŞ
 15. Oya Baydar'ın "Köpekli Çocuklar Gecesi" Adlı Romanı Üzerine Ekoeleştirel Bir Okuma
  Pages 176 - 189
  Zehra ERGEÇ
 16. Eleştirinin Eleştirisi: Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Heves-nâme’sindeki Şeyhî ve Ahmed Paşa Eleştirilerine Latîfî’nin Cevabı
  Pages 190 - 200
  Fahri KAPLAN
 17. Vatan yahut Silistre Piyesinde Yanılsama Kavramının Etkileri
  Pages 201 - 211
  Tolga ALVER
 18. Yazarlar ve Edebî Dönemler Bağlamında Cumhuriyet Öncesi Türk Hikâyelerindeki Aile ile İlgili Konulara Genel Bir Bakış
  Pages 212 - 225
  Yavuz Selim UĞURLU
 19. Kırgız Türkçesinde Ölüm İle İlgili Örtmece ve Tabu Sözler
  Pages 226 - 238
  Gülsine UZUN
 20. ULAKBİM TR Dizinde Taranan Çeviribilim Alanındaki Araştırmaların İncelenmesi
  Pages 239 - 251
  Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ
 21. Subliminal Bir Güç Göstergesi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ders Kitapları
  Pages 252 - 277
  Ramazan ŞİMŞEK , İlhan ERDEM
 22. Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma Profilleri
  Pages 278 - 303
  Yakup ALAN
 23. Türkçede *ya- Fiil Kökü
  Pages 304 - 310
  Serap KARAKILIÇ AKI
 24. Bir Öykünün En Canlı Parçası mıdır Söylem: Öykü Nasıl Okunur
  Pages 311 - 315
  Gizem Ece GÖNÜL
 25. Edebî Seleflerle Diyalog: Benden Önce Bir Başkası
  Pages 316 - 318
  Ahmet Duran ARSLAN
 26. Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi
  Pages 319 - 321
  Kamil PARIN
Indexes and Platforms