Söylem Journal of Philology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2548-0502 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Yusuf ÇETİN |Söylem Journal of Philology contains articles and blurbs/book introduction texts about linguisticslanguage philosophy,  literature researches, literature theory, comparative literature, literary criticism, semiotics, narratology, science of translation and philosophy of literature. It is a national and refereed journal published twice a year -in June and December-.59bfc506177c1-bpfull.jpg   trdizin.png

saji-logo.jpg?1523416935             logo_wcmasthead_en.png        

   Img.aspx?img=Sis-Logo.png    ajiLogo.png

ESJIndex_logo.png             road-issn_0.png

erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg     
                             
 

Söylem Journal of Philology

e-ISSN 2548-0502 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Yusuf ÇETİN |
Cover ImageSöylem Journal of Philology contains articles and blurbs/book introduction texts about linguisticslanguage philosophy,  literature researches, literature theory, comparative literature, literary criticism, semiotics, narratology, science of translation and philosophy of literature. It is a national and refereed journal published twice a year -in June and December-.59bfc506177c1-bpfull.jpg   trdizin.png

saji-logo.jpg?1523416935             logo_wcmasthead_en.png        

   Img.aspx?img=Sis-Logo.png    ajiLogo.png

ESJIndex_logo.png             road-issn_0.png

erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg     
                             
 
Volume 4 - Issue 2 - Dec 30, 2019
 1. Jenerik, Yazım kuralları, İçindekiler
  Pages 147 - 154
  Editör KURULU
 2. Melih Cevdet Anday’ın “Troya Önünde Atlar” Şiirindeki Mitolojik Unsurlar Hakkında Bazı Değerlendirmeler
  Pages 155 - 177
  Mustafa APAYDIN
 3. Duyulardan Duyular Ötesine Uzanan Bir Yolculuk: Novalis Ve Hölderlin’de Fiziksel-Tinsel Evren İlişkisi
  Pages 178 - 204
  Fulya ÇELİK , Medine SİVRİ
 4. Bilge Karasu’nun “Ada” Hikâyesinde Arayış
  Pages 205 - 215
  Şahika KARACA
 5. Buket Uzuner’in Su, Toprak ve Hava Adlı Romanlarında Türk Mitolojisinin İzleri
  Pages 216 - 237
  Neşe APAYDIN
 6. Edebiyatın Metaforik Gücü
  Pages 238 - 253
  Nagehan UÇAN EKE
 7. Mai ve Siyah Romanının Göstergebilimsel Çözümlemesi
  Pages 254 - 281
  Funda UZDU YILDIZ
 8. Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri
  Pages 282 - 297
  Metin AKYÜZ
 9. Natüralizm İlkeleri Doğrultusunda Müşahedat Romanı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 298 - 306
  Nursel ÇAKMAK
 10. "İç Monolog" ve "Bilinç Akışı" Tekniği Açısından Oğuz Atay’ın “Unutulan” Hikâyesi
  Pages 307 - 329
  Yaşar ŞİMŞEK
 11. Sami Paşazade Sezai'nin “Pandomima” Hikâyesindeki Sembol ve Çağrışımlar
  Pages 330 - 346
  Selami ALAN , Büşra KOÇAK
 12. Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği
  Pages 347 - 359
  Aziz ŞEKER
 13. Yusuf Atılgan'ın Evdeki Öyküsünü Feminist Eleştiri İle Okuma Denemesi
  Pages 360 - 373
  Seda H. SAYGILI
 14. Batı Anadolu Efsanelerindeki Millî Mücadeleyi Kült Merkezli Okumak
  Pages 374 - 396
  Mehmet Surur ÇELEPİ
 15. Attilâ İlhan’ın Şiirinde Poetik Bir “Geçiş” Örneği Olarak “İş Başı” Şiiri
  Pages 397 - 408
  Mustafa TEMİZSU
 16. Representation of Kierkegaard's Aesthetic Stage in Graham Greene's Brighton Rock
  Pages 409 - 431
  Emrah PEKSOY
 17. Different Images of the Ontological Break in The Fall and After a Long Way Down
  Pages 432 - 445
  Şeyma KARACA KÜÇÜK
 18. Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi
  Pages 446 - 454
  Bilge AYRANCI
 19. Eşdizimlilik Görünümleri Dilde Bilişsel Yapılanmaya İlişkin Ne Söyler?
  Pages 455 - 469
  Ayşe Eda GÜNDOĞDU
 20. Japon Toplumunda Şükran Olgusu: Dil ve Kültür Bağlamında Bir İnceleme
  Pages 470 - 481
  Levent TOKSÖZ
 21. Writing Intelligible English Prose: Conciseness vs. Verbosity
  Pages 482 - 505
  Cüneyt DEMİR
 22. Çeviride Yerlileştirme ve Yabancı Dil Öğretiminde Yeri
  Pages 506 - 516
  Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ , Erkan YÜCE
 23. Restoran Deneyimlerinde Dil Engeli ve Kültürel Farklılıkların Etkisi: Bir Yerleşik Kuram Yaklaşımı
  Pages 517 - 527
  Ellen Eun KYOO KİM , Anna S. MATTİLA
 24. Bir Anket Işığında Son Dönem Osmanlı Aydınlarının Bakışıyla Karma Eğitim
  Pages 528 - 541
  Sevim KARABELA ŞERMET
 25. Why Do Pre-Service Teachers of English Hush? A Micro Analysis at Young Learner Classrooms
  Pages 542 - 557
  Orçin KARADAĞ
 26. Şahıs Eklerinin Şekil ve Zaman Ekleriyle Kullanımı: Çal ve Yöresi Ağızları Örneği
  Pages 558 - 565
  Ali AKAR , Fatma KAYILAN
 27. Beyşehir Ağızlarında Bir Şimdiki Zaman
  Pages 566 - 573
  Fatma Gülşah EKİZOĞLU , Ali AKAR
 28. Yazının Bedeli mi Ödülü mü Ağır Basar? Başlarken Yalnızsın, Bitirdiğinde Daha da Yalnız
  Pages 574 - 576
  Ahmet Duran ARSLAN
 29. İdeoloji ve Dünya Görüşüne Karşıt Bir Manifesto: Felsefi Şiir
  Pages 577 - 581
  Mustafa TEMİZSU
 30. Johan Huizinga’nın Homo Ludens’i
  Pages 582 - 585
  Gizem Ece GÖNÜL
 31. Erkekliğin Kitabı: “Türk Romanında Erkeklik ve Milliyetçilik (1908-1923)”
  Pages 586 - 591
  Kamil PARIN
 32. 'Çirkinin Estetiği' Olur mu?
  Pages 592 - 600
  Süleyman YİĞİT
 33. Ebüzziya Tevfik:Nef'î
  Pages 601 - 604
  Jülide ERKEN
Indexes and Platforms