SÖYLEM FİLOLOJİ ÖDÜLLERİ

SÖYLEM FİLOLOJİ ÖDÜLLERİ 2019


Filoloji alanındaki çalışmalara dikkat çekmek amacıyla Söylem Filoloji Dergisi tarafından ilgili yılda öne çıkan bir eser ödüllendirilmektedir. 2019’daki çalışmaları değerlendirmek üzere Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Ali Akar, Doç. Dr. Oktay Yivli’den oluşturulan seçici kurul, başvuruda bulunan eserleri incelemiş ve 15 Ocak 2020 tarihli toplantısında:

2019 yılı Söylem Filoloji Ödülü’nün, Yeni Ötesi Yazında Özkurmaca adlı kitabıyla Türk edebiyatına kazandırdığı yeni kavramsal çerçeve için Prof. Dr. Ali Tilbe’ye verilmesine karar vermiştir.

Söylem dergisi olarak Sayın Tilbe’yi kutlar, gelecekteki çalışmalarıyla alana katkı sunmaya devam etmesini dileriz.


SÖYLEM FİLOLOJİ ÖDÜLLERİ DUYURUSU 2019


* Ödül, her yıl ilgili dönem içinde Türkçe olarak yayımlanan özgün dil, dilbilim, halkbilim ve edebiyat araştırma ve incelemelerine verilir.

* Ödüle başvuracak kitapların tezden üretilmemesi, metin neşri niteliği göstermemesi, çeviri olmaması gerekir.

* Kitabın ilk basımı, ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarih aralığında ulusal ya da uluslararası bir yayınevi tarafından yapılmış olmalı ve kitaba internet kitapçıları üstünden erişilebilmelidir.

* Ödüle başvuracak kitapların 31 Aralık 2019 tarihine kadar 4- nüsha olarak

“Arş. Gör. Gizem Ece Gönül, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kötekli Mah. MUĞLA" adresine ulaştırılması gerekmektedir.


* Söylem Filoloji Dergisi'nin editör kurulu tarafından yapılacak ön incelemenin ardından kitaplar jüri üyelerine teslim edilecek, jürinin kararı 15 Ocak

2019'da derginin sanal ağındaki ilgili sayfasından (http://dergipark.

org.tr/soylemdergi] ve facebook [Söylem Filoloji Dergi] adresleri üstünden duyurulacaktır.

* Ödül, Söylem Filoloji Dergisi tarafından belgelendirilecek ve hak sahiplerine duyurunun ardından ulaştırılacaktır.


Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Ali Akar - Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan - Doç. Dr. Oktay Yivli


Söylem Filoloji Ödül Sonuçları 2018

Söylem Filoloji Dergisi tarafından düzenlenen ödülde Prof. Dr. Ali Akar, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir ve Doç. Dr. Oktay Yivli’den oluşan seçici kurul, 1 Şubat 2019 tarihinde edebiyat ve dil çalışmaları alanından iki kitabın ödüllendirilmesine karar vermişlerdir.

Filoloji / Edebiyat çalışmaları alanında “Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf” adlı kitabı nedeniyle Prof. Dr. V. Doğan Günay ödüle layık bulunmuştur.

Filoloji / Dil çalışmaları alanında ise “Atatürk’ün Dil Çalışmaları” adlı kitabıyla Hamdi Topçu ödüle layık bulunmuştur.


SÖYLEM FİLOLOJİ ÖDÜLLERİ DUYURUSU 2018

* Ödül, her yıl ilgili dönem içinde Türkçe olarak yayımlanan özgün dil, dilbilim, halkbilim ve edebiyat araştırma ve incelemelerine verilir.

* Ödüle başvuracak kitapların tezden üretilmemesi, metin neşri niteliği göstermemesi, çeviri olmaması, herhangi bir sorunsal bulundurmadan çeşitli yazıların bir araya getirilmesiyle düzenlenmemesi gerekir.

* Kitabın ilk basımı, ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarih aralığında ulusal ya da uluslararası bir yayınevi tarafından yapılmış olmalı ve kitaba internet kitapçıları üstünden erişilebilmelidir.

* Ödüle başvuracak kitapların 31 Aralık 2018 tarihine kadar 4 nüsha olarak “Arş. Gör. Gizem Ece Gönül, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kötekli-Muğla” adresine ulaştırılması gerekmektedir.

* Söylem Filoloji Dergisi’nin editör kurulu tarafından yapılacak ön incelemenin ardından kitaplar jüri üyelerine teslim edilecek, jürinin kararı 15 Ocak 2019’da derginin sanal ağ (http://dergipark.gov.tr/soylemdergi) ve facebook (Söylem Filoloji Dergi) adresleri üstünden duyurulacaktır.

* Ödül, Söylem Filoloji Dergisi tarafından belgelendirilecek ve hak sahiplerine duyurunun ardından ulaştırılacaktır.

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Ali Akar - Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir - Doç. Dr. Oktay Yivli