Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 304 - 310 2020-06-23

Türkçede *ya- Fiil Kökü
THE WORDS DERIVED FROM THE VERB *YA- IN TURKISH

Serap KARAKILIÇ AKI [1]


Türkçede kelime türetmenin önemli unsurlarından olan yapım eklerinin kullanım sıklığı, işlekliği ve işlevi dilbilgisinin ele aldığı temel konulardandır. Türkçe gramer kitaplarında Türkçenin yapım ekleriyle kelime türetme sisteminde, eklerin görevi üzerinde durulmakta ve hangi kök veya tabanlara geldikleri, ekler sınıflandırılarak gösterilmektedir. Oysa bugün, kök veya tabanlar incelenerek bazı ortak köklere gidilebildiği bilinmektedir. Bu yolla bazı kelimelerin morfolojik yapısının yanı sıra, etimolojik yönü de izah edilebilmektedir. Çünkü Türkçe kelimeler metinlerle takip edebildiğimiz dönemlerden günümüze gelinceye kadar, hem morfolojik hem de semantik dallanmalara uğramaktadır. Bu çalışmada diğer ortak kök veya tabanlar dışarıda bırakılarak *ya- ortak kökünden türemiş kelimeler incelenmeye çalışılmıştır.

The frequency of occurrence, activity and function of the derivational affixes, one of the important elements of word derivation in Turkish, are among the main topics covered by grammar. In the grammar books, the function of suffixes in the word derivation system of Turkish derivational affix, is emphasized and the roots or bases they are added to are classified and illustrated. However, today, it is known that some common roots can be explored by studying roots or bases. In this way, the morphological structure of some words, as well as the etymological aspect can be explained because Turkish words are subject to both morphological and semantic branches from the periods we can follow with the texts until today. This study endeavors to examine the words derived from the verb *ya- by excluding other common roots or bases.

  • Atalay, Besim (2006), Divanü Lugati’t-Türk, Çeviri, Ankara: TDK Yayınları.
  • Clauson, Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth- Century Turkish, Oxford.
  • Derleme Sözlüğü I-VI (2009), 3. basım, Ankara: TDK Yayınları
  • Ergin, Muharrem (2004), Dede Korkut Kitabı, Ankara: TDK Yayınları
  • Hacıeminoğlu, Necmettin (1992), Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • Özkan, Fatma (2003). ““Yıldırım, Yıldız, Alev, Alaz / Yalaz, Işın ve Işık Kelimeleri Nereden Geliyor?”. Bilig, Güz, S. 27, s. 157-178.
  • Özkan, İsa (2011), “Yapa Yapa Karlar Yağsa Yaza Kalmaz”, Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Türksoy Yayınları, s. 23- 30.
  • Tarama Sözlüğü (1965-1977), Ankara: TDK Yayınları.
  • Türkçe Sözlük (2011), Ankara: TDK Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Linguistics
Published Date Haziran 2020
Journal Section MAKALELER: Dil / Dilbilim Çalışmaları
Authors

Orcid: 0000-0002-3327-4492
Author: Serap KARAKILIÇ AKI
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 5, 2020
Acceptance Date : May 9, 2020
Publication Date : June 23, 2020

Bibtex @research article { soylemdergi670577, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {soylemdergi@hotmail.com}, publisher = {Yusuf ÇETİN}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {304 - 310}, doi = {10.29110/soylemdergi.670577}, title = {Türkçede *ya- Fiil Kökü}, key = {cite}, author = {Karakılıç Akı, Serap} }
APA Karakılıç Akı, S . (2020). Türkçede *ya- Fiil Kökü . Söylem Filoloji Dergisi , 5 (1) , 304-310 . DOI: 10.29110/soylemdergi.670577
MLA Karakılıç Akı, S . "Türkçede *ya- Fiil Kökü" . Söylem Filoloji Dergisi 5 (2020 ): 304-310 <https://dergipark.org.tr/en/pub/soylemdergi/issue/55150/670577>
Chicago Karakılıç Akı, S . "Türkçede *ya- Fiil Kökü". Söylem Filoloji Dergisi 5 (2020 ): 304-310
RIS TY - JOUR T1 - Türkçede *ya- Fiil Kökü AU - Serap Karakılıç Akı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.670577 DO - 10.29110/soylemdergi.670577 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 304 EP - 310 VL - 5 IS - 1 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.670577 UR - https://doi.org/10.29110/soylemdergi.670577 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Türkçede *ya- Fiil Kökü %A Serap Karakılıç Akı %T Türkçede *ya- Fiil Kökü %D 2020 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 5 %N 1 %R doi: 10.29110/soylemdergi.670577 %U 10.29110/soylemdergi.670577
ISNAD Karakılıç Akı, Serap . "Türkçede *ya- Fiil Kökü". Söylem Filoloji Dergisi 5 / 1 (June 2020): 304-310 . https://doi.org/10.29110/soylemdergi.670577
AMA Karakılıç Akı S . Türkçede *ya- Fiil Kökü. SFD. 2020; 5(1): 304-310.
Vancouver Karakılıç Akı S . Türkçede *ya- Fiil Kökü. Söylem Filoloji Dergisi. 2020; 5(1): 304-310.